Hoppa till huvudinnehåll

Lagfartsbevis

Med lagfartsbevis intygar man äganderätten till en registerenhet. På beviset visas uppgifter om den lagfart som senast beviljats på fastigheten och lagfartsansökan samt andra anteckningar i registret som berör förvärv av fastigheten, en del av den eller ett outbrutet område i anknytning till fastigheten.

Intyg kan fås endast för gällande fastigheter eller outbrutna områden.

Datumet i början av utdraget anger den tidpunkt då uppgifterna uppdaterats i registret. Om intyget är bestyrkt visas uppgifter om underskriften i den nedre kanten.Av personen visas namn och födelsedatum om dessa uppgifter har lagrats i registret.

Om du behöver ett intyg som innehåller personnummer och kontaktuppgifter, kontakta vår kundservice. När du beställer ett intyg med personnummer ska du ange användningssyftet. Avtalskunder med FDS-tillstånd får tillgång till omfattande personuppgifter.

Köp utdrag och intyg

Basuppgifter

Basuppgifter för en fastighet eller ett outbrutet område är: fastighetsbeteckning eller beteckning för outbrutet område, namn, typ av registerenhet, kommun och registreringsdatum.

Under rubriken "Basuppgifter" på beviset anges registerenhetens nuvarande arealuppgifter och en arkivhänvisning till fastighetsregistret. För tomter och allmänna områden anges även användningsändamål enligt plan. För outbrutna områden anges även lägesregisterenheten, den överlåtande registerenheten, datakällan för registrering och status.

Uppgifter i lagfartsbevis

I avsnittet "Uppgifter i lagfartsbevis" visas lagfartens typ och datum, gällande ägaruppgifter, ägarandelar, åtkomstuppgifter och arkivhänvisning.

Om en lagfartsansökan är anhängig på fastigheten eller det outbrutna området, anges uppgift om att ansökan är anhängig, datum då ansökan blivit anhängig, ärendenummer och ansökningsnummer.

Om det är fråga om en förtydligande lagfart, visas tidigare uppgifter som varit grunden för den förtydligande lagfarten.

Om fastigheten saknar lagfart, står det "Registerenheten har inga lagfartsanteckningar" på beviset.

Lagfartsuppgifter över outbrutna områden

I avsnittet "Lagfartsuppgifter över outbrutna områden" finns en förteckning över registerenhetens outbrutna områden eller separat överlåtna andelar i samfällda områden. För respektive outbrutet område visas beteckningen för outbrutet område och registreringsdatum.

Om lagfarten har beviljats på ett outbrutet område, visas ärendenummer, arkivhänvisning, ägarandel och ägare på intyget. Om ansökan om lagfart har lämnats in, visas endast en uppgift om anhängiggörandedatum och ansökans nummer.

Överlåtelser utan lagfart

I detta avsnitt visas sådana överlåtelser av registerenheten och de från den överlåtna outbrutna områdena eller separat överlåtna andelar i samfällda områden, på vilka lagfart inte har sökts eller lagfartsansökan är anhängig.

Här visas förvärvets typ och datum, överlåtelsens beteckning, datakälla, överlåtare, mottagare och överlåtelsens objekt.

Ägarnas kontaktuppgifter

Ägarnas kontaktuppgifter visas endast i lagfartsbevisets version med omfattande personuppgifter.

Ägarnas kontaktuppgifter visas på en bilaga till intyget. Till bilagan plockas mottagarna av överlåtelser av lagfarter, lagfarter på outbrutna områden och överlåtelser på vilka lagfart inte har sökts.

Om det inte finns en enda person som kan visas på objektet, visas texten "Kontaktuppgifter är inte tillgängliga" i bilagan. Om det inte finns en enda person som kan visas för något av utskriftens objekt, skrivs bilagan inte ut.