Hyppää pääsisältöön

Rasitustodistus

Rasitustodistus voidaan tulostaa kiinteistöstä, määrä-alasta tai vuokraoikeudesta.

Rasitustodistuksesta käy ilmi kiinteistöön kohdistuvat oikeudet ja rasitukset. Mikäli kohteeseen ei kohdistu rasituksia, on todistuksessa maininta: ”Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin mukaan omaisuuteen ei kohdistu rekisteriin merkittäviä rasituksia tai rajoituksia, eikä uusia asioita ole vireillä.”

Todistuksella oleva päivämäärä osoittaa, minkä ajankohdan mukaisia tiedot ovat. Jos kyseessä on oikeaksi todistettu todistus, allekirjoitustiedot esitetään todistuksen alareunassa.

Todistuksessa näkyy henkilön nimi syntymäaika. Jos tarvitset todistuksen, jossa näytetään henkilötunnus ja yhteystiedot, ota yhteys asiakaspalveluumme. Perustele käyttötarkoitus, kun tilaat henkilötunnuksellisen todistuksen. Sopimusasiakkaat, joilla on KTJ-käyttölupa, saavat laajat henkilötiedot käyttöönsä.

Osta otteita ja todistuksia

Katso esimerkki rasitustodistuksesta.

Perustiedot

Osiossa esitetään kiinteistön, määräalan tai vuokraoikeuden perustiedot eli yksilöivä tunnus, nimi, rekisteriyksikkölaji, kunta, kiinteistön tai määräalan rekisteröintipäivämäärä. Kiinteistöstä kerrotaan rekisteriyksikön nykyiset pinta-alatiedot sekä Kiinteistörekisterin arkistoviitetieto.

Kiinnitykset ja erityiset oikeudet

Tässä todistuksen osiossa on lueteltu yksikköä koskevat erityiset oikeudet ja kiinnitykset.

Kiinnityksen tiedoista käy ilmi kiinnityksen rahamäärä ja rekisteriin merkitty kirjallisen panttikirjan haltija tai sähköisen panttikirjan saaja, sekä tieto siitä, onko kyseessä kirjallinen vai sähköinen panttikirja.

Kirjatun erityisen oikeuden laatu (esimerkiksi vuokraoikeus tai hallinnanjakosopimus) ja pääasiallinen sisältö sekä kirjauksen voimassaoloaika ja oikeudenhaltija.

Kiinnityksestä ja muista kirjauksista käy ilmi niiden etusija ja kohde. Kiinnityksen rahamäärä ilmaistaan siinä rahayksikössä, jossa kiinnitys on vahvistettu tai joksi se on muunnettu, sekä lisäksi mahdollisuuksien mukaan euroyksikkönä, lähimpään euroon pyöristettynä.

Mikäli yksikölle kohdistuu vireillä olevia kiinnityksiä tai erityisen oikeuden kirjauksia, on vireilläolosta ilmoitettu vireilletulopäivä, asianumero ja hakemustunnus. 

Vallintarajoitukset

Tässä osiosta löytyy kiinteistöön mahdollisesti kohdistuvat vallintarajoitukset, kuten esim. lesken tai testamentinsaajan käyttöoikeuden, ulosmittaukset, turvaamistoimet ja konkurssit.

Muistutukset

Muistutustietoihin on kuvattu muistutuksen sisältö, arkistonumerot ja arkistoviite.