Hyppää pääsisältöön

Muodostajaselvitys

Muodostajaselvitystulosteella esitetään yhden tai useamman kiinteistön tai muun rekisteriyksikön annettuna ajankohtana voimassa olleet muodostajarekisteriyksiköt.

Muodostajaselvitystulostetta voidaan käyttää apuna esimerkiksi kaavoituksen kantatilaselvityksessä.

Tuloste voidaan muodostaa enintään 50 kohderekisteriyksiköstä kerrallaan. Tavallisesti nämä ovat voimassa olevia, mutta lakannutkin rekisteriyksikkö sallitaan.

Muodostajarekisteriyksiköistä esitetään vain annettuna päivämääränä tai sitä ennen kiinteistörekisteriin merkityt rekisteriyksiköt, jotka ovat edelleen voimassa olevia tai lakanneet annetun ajankohdan jälkeen. Jos muodostajarekisteriyksikkö on ollut voimassa annettuna ajankohtana, hakua ei jatketa enää taaksepäin. Vaikka tällainen varhaisempi muodostajarekisteriyksikkö olisikin ollut vielä voimassa annettuna ajankohtana, sitä ei siis poimita mukaan.

Tulosteella esitetään lisäksi voimassa olevien rekisteriyksiköiden voimassa olevat määräalat ja erillisenä luovutetut yhteisalueosuudet. Muodostajamääräaloja ei esitetä.

Otsikon yhteydessä oleva päivämäärä osoittaa, milloin tuloste on otettu rekisteristä.

Tilaa otteita ja todistuksia asiakaspalvelustamme

Katso esimerkki muodostajaselvityksestä.

Kohderekisteriyksiköiden muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana

Tulokset esitetään taulukossa, jossa ensimmäisenä esitetään annettuna ajankohtana voimassa ollut rekisteriyksikkö. Se voi olla sittemmin lakannut tai olla edelleen voimassa.

Annettuna ajankohtana voimassa olleen rekisteriyksikön jälkeen esitetään siitä muodostetut rekisteriyksiköt, jotka ovat niitä kohderekisteriyksiköitä, joita haku on koskenut. Kaikkia ensimmäisestä rekisteriyksiköstä muodostuneita rekisteriyksiköitä sen sijaan ei esitetä. Kohderekisteriyksikkö voi näkyä useassa paikassa taulukossa, jos sillä on useita muodostajia.

Rekisteriyksiköistä näkyy kiinteistötunnus, rekisteröintipäivämäärä, mahdollinen lakkaamispäivämäärä, pinta-alatiedot ja nimi. Lakanneen rekisteriyksikön pinta-alatietoja ei esitetä.

Jos rekisteriyksiköllä on voimassa olevia määräaloja tai erillisenä luovutettuja yhteisalueosuuksia, esitetään määräalatunnus sisennettynä. Jos määräalan rekisteröintipäivämäärä on varhempi kuin rekisteriyksikön rekisteröintipäivämäärä, on määräala alun perin luovutettu toisesta rekisteriyksiköstä ja kohdistettu kiinteistötoimituksen tai vanhan kuntaliitoksen (ennen vuotta 2014 tehdyn) yhteydessä tälle rekisteriyksikölle.