Hoppa till huvudinnehåll

Bildarutdredning

På utskriften "Bildarutredning" visas de gällande bildarregisterenheterna för en eller flera fastigheter eller andra registerenheter vid en viss tidpunkt.

Utskriften kan användas som hjälp vid utredningar av stomlägenheter i samband med planläggning.

En utskrift kan omfatta högst 50 objektregisterenheter på en gång. Oftast är dessa i kraft, men upphörda registerenheter är också tillåtna.

Av bildarregisterenheterna visas endast registerenheter som vid den givna tidpunkten eller före det har antecknats i fastighetsregistret och som fortfarande är i kraft eller har upphört efter den givna tidpunkten. Om bildarregisterenheten har varit i kraft vid den givna tidpunkten, fortsätter sökningen inte längre därifrån bakåt. Även om en sådan bildarregisterenhet tidigare i bildningskedjan skulle ha varit i kraft vid den givna tidpunkten, tas den inte med på utskriften.

På utskriften visas dessutom för gällande registerenheter deras gällande outbrutna områden och separat överlåtna andelar i samfällda områden. Bildande outbrutna områden visas inte.

I samband med rubriken visas ett datum som anger när avsnittet har tagits ur registret.

Beställ utdrag och intyg

Se exempel

Målregisterenhetens bildarregisterenheter vid tidpunkten

Resultaten visas i en tabell och först visas den registerenhet som var i kraft vid den givna tidpunkten. Registerenhet kan senare ha upphört eller vara i kraft fortfarande.

Efter den registerenhet som var i kraft vid den valda tidpunkten visas de registerenheter som bildats från den. Dessa registerenheter är sökningens målregisterenheter. Alla registerenheter som bildats från den första visas dock inte. En registerenhet som är sökobjekt kan visas på flera ställen i tabellen om den har flera bildare.

För varje registerenhet visas fastighetsbeteckning, registreringsdatum, eventuellt upphörandedatum, arealuppgifter och namn. Arealuppgifter för en upphörd registerenhet visas inte.

Om registerenheten har gällande outbrutna områden eller separat överlåtna andelar i samfällda områden, visas beteckningen för outbrutet område som indragen. Registreringsdatumet för ett outbrutet område är äldre än registreringsdatumet för dess registerenhet om det oubrutna området ursprungligen har överlåtits från en annan registerenhet och i samband med en fastighetsförrättning eller en gammal kommunsammanslagning (före 2014) riktats på denna registerenhet.