Käytä kiinteistöä lainan vakuutena

Hae kiinnitystä, jos haluat käyttää kiinteistöä tai vuokraoikeutta velan vakuutena.

Jotta kiinnitys voidaan vahvistaa, tulee lainhuudon tai vuokraoikeuden olla kirjattuna lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutoa ja kiinnitystä voi hakea samaan aikaan. Tieto kiinnityksestä näkyy rasitustodistuksesta.

Kiinnitys voi kohdistua kiinteistöön, sen määräalaan tai määräosaan. Vuokraoikeus voidaan kiinnittää, jos se täyttää tietyt edellytykset.

Sinulle ilmoitetaan, kun kiinnitys on ratkaistu ja  sähköinen panttikirja merkitty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kiinnitys on voimassa toistaiseksi. Se pitää erikseen kuolettaa.

Sähköinen panttikirja

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta. Sähköisen panttikirjan siirtoa voi hakea panttikirjan saajaksi merkitty taho.

Kirjallisia panttikirjoja ei enää myönnetä. Kirjalliset panttikirjat ovat kuitenkin edelleen täysin päteviä ja käyttökelpoisia. Muutosta kirjallisesta panttikirjasta sähköiseksi panttikirjaksi voi hakea, mutta muutos on maksullinen. Kun haetaan mitä tahansa muutosta kiinnitykseen, josta on annettu kirjallinen panttikirja, muunnetaan panttikirja automaattisesti sähköiseksi maksutta.

Hae kiinnitystä

  1. Tee sähköinen kiinnityshakemus kirjautumalla Kiinteistövaihdannan palveluun tai täytä kiinnityksen hakemuslomake (Suomi.fi)
  2. Toimita hakemuslomake Maanmittauslaitokselle sähköpostitse tai postitse.

Käsittelyaika

Kiinnitys käsitellään 20 päivän kuluessa.

Hinta ja maksaminen

Kiinnitysasian käsittelystä peritään maksu jokaisen vahvistetun kiinnityksen osalta erikseen.

Jos haet kiinnitystä Kiinteistövaihdannan verkkopalvelun kautta, maksu veloitetaan jo hakuvaiheessa. Muussa tapauksessa se veloitetaan vasta päätöksen jälkeen.

Kiinnitysasiat

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
SÄHKÖINEN PANTTIKIRJA  
Kiinnityksen vahvistaminen / kiinnitys 35,00
Kiinnityksen purkaminen / kiinnitys 35,00
Kiinnityksen laajentaminen / kiinnitys 35,00
Kiinnitysten yhdistäminen jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti 35,00
Kiinnityksen jakaminen jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti 35,00
Muu kiinnityksen muuttaminen:  
- kuolettaminen / kiinnitys 35,00
- etusijajärjestyksen muuttaminen / kiinnitys 35,00
- siirtäminen vuokraoikeudesta kiinteistöön / kiinnitys 35,00
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä / kiinnitys 17,00
   
KIRJALLINEN PANTTIKIRJA  
Muu kiinnityksen muuttaminen:  
- kuolettaminen / kiinnitys 29,00
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi / kiinnitys 19,00

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.