Hyppää pääsisältöön

Lainhuudatus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Miehikkälä
HEPOKIVENPELTO 489-409-1-22
Hakija
Harju Neea Juulia, Harju Roni Viljami, Harju Samu Antero
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/136205/71/2024
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.