Hyppää pääsisältöön

Lainhuudatus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Parkano
ALALAURINAHO 581-407-6-23
Hakija
Ala-Laurinaho, Tuula Tellervo
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/536092/71/2023
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.