Hoppa till huvudinnehåll

Databokslutet: Fokus på smidig ärendehantering och trygg informationshantering under 2022

År 2022 påverkades Lantmäteriverkets verksamhet fortsatt av de globala händelserna. Av Lantmäteriverkets omarbetade databokslut framgår att de digitala servicekanalerna blev viktigare, samtidigt som behovet av att utveckla arbetsmodeller för att betjäna kunderna blev mer påtagligt.

Databokslutet, som framställs årligen, är en del av Lantmäteriverkets rapportering om hanteringen av information. Det stöder den ansvarsskyldighet som avses i EU:s allmänna dataskyddsförordning.

" "
Bild:
Arto Arvilahti

Säkring av uppgifterna och tjänsterna spelade en viktigare roll än vanligt i Lantmäteriverkets verksamhet 2022. Lantmäteriverkets informationshantering har inte äventyrats i och med att det allmänna säkerhetsläget har förändrats. 

Under förra året diskuterade man i samhället också informationens transparens. Som del av den här diskussionen har Lantmäteriverket i sin verksamhet bedömt vilka uppgifter som i fortsättningen ska vara öppna. 

Viktigt med uppdaterad information och aktivt samarbete 

En förändringsfaktor som Lantmäteriverket identifierat i sin strategi är att informationens betydelse ökar på olika samhällsnivåer. De uppgifter som administreras av Lantmäteriverket tryggar stabiliteten i samhället. 

– Informationen används som underlag för digitala tjänster och är en central faktor till exempel vad gäller att dra fördel av artificiell intelligens och automatiska beslutssystem. Lantmäteriverkets informationshantering och tillhörande processer utvecklas så att de motsvarar samhällets och kundernas föränderliga behov. Till stor del sker utvecklingen i samarbete med olika aktörer, bland annat myndigheter och företag, säger Petri Korpinen, överdirektör på Lantmäteriverket.

Det omarbetade databokslutet beskriver informationshanteringen på ett lättillgängligt sätt

På sistone har databokslutets roll som plattform för datautnyttjande och datarapportering betonats i Finland. Vid Lantmäteriverket stöds dessa ändamål av databokslutet som utarbetats av en omfattande grupp experter. 

Lantmäteriverkets uppgift är att administrera och uppdatera olika slags information om fastigheter, aktielägenheter, kartor och forsknings- och geodata. Det senaste databokslutet, som publicerats med förnyad layout, är en lättillgänglig helhetsbeskrivning av Lantmäteriverkets informationshantering. Man har tagit med fler enskilda nyckeltal än tidigare. 

Databokslutet stöder en god hantering av information och överensstämmelse med kraven. I Lantmäteriverkets databokslut beskrivs principerna och förfarandena för en ansvarsfull och säker behandling och användning av information. Om enskilda informationshelheterna presenteras användningen av dem och deras betydelse i samhället samt årliga nyckeltal. 

Databokslutet inkluderar en bedömning av nuläget för informationshanteringen och utvecklingsobjekten vid Lantmäteriverket.

Ta del av Lantmäteriverkets databokslut

Lantmäteriverket
Samhällsansvar

Nyheter och artiklar