Hoppa till huvudinnehåll

Drönare tävlar i utmanande transportuppdrag

Kan drönare leverera paket från land till en båt? Hur lyckas flygning utom synhåll? Bland annat dessa utmaningar möter man i tävlingen Drone Tournament.

Drönare flyger
Den forskning kring drönare som bedrivs i Finland, såsom fjärranalys som utförs med hjälp av dem, är världsledande.
Bild:
Roope Näsi

I utmaningstävlingen Drone Tournament testar man hur drönare klarar av nya och utmanande transportuppdrag. Samtidigt löser man utmaningar som uppstått av behov i verkliga livet och som företag och andra aktörer som använder drönare hämtat med sig till tävlingen.  
 
Det finns tre utmaningar för de deltagande lagen. I den första utmaningen försöker drönarna transportera ett paket från land till en båt. I den andra uppgiften är målet att landa drönaren på en båt som är i rörelse samtidigt som man använder sig av information från satellitbaserad positionsbestämning om bland annat båtens position, riktning och hastighet. Syftet med den tredje uppgiften är att den som flyger drönaren ska flyga drönaren utom synhåll, bland annat med hjälp av videobild. 
 
Du kan följa med evenemanget på plats vid Otstranden på Grottmannavägen. Tävlingen pågår mellan klockan 9 och 15.  
 
Nytta för den finländska drönarforskningen 
 
Drone Tournament arrangeras av Ultrahack, som specialiserat sig på teknikevenemang, och som partner är företag som använder sig av drönare. Dessutom är vetenskapen och forskningen på området representerad: Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI och Teknologiska forskningscentralen VTT är partner i evenemanget. Den forskning kring drönare som bedrivs i Finland, såsom fjärranalys som utförs med hjälp av dem, är världsledande.  
 
”Drönare används redan nu för många behov, till exempel kartläggning, jord- och skogsbruk och säkerhet, där de kan spara både tid och pengar. Vi undersöker också ständigt nya sätt att använda drönare. Det finns många möjligheter till nya innovationer och det behövs både företag och vetenskaplig forskning för att utveckla dem. I Drone Tournament sporrar branschens aktörer den senaste kunskapen och använder sig av den senaste tekniken vilket bidrar till att främja hela branschen”, sammanfattar forskningsprofessor Eija Honkavaara från Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI.  


Tilläggsuppgifter

Eija Honkavaara, forskningsprofessor, Lantmäteriverkets Geodatacentral, 029 531 4716, fornamn.efternamn@nls.fi

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar