Hoppa till huvudinnehåll

EGNOS RIMS-stationer förbättrar positioneringsnoggrannheten och ökar säkerheten

Lantmäteriverket har byggt en ny RIMS-station i Kuusamo. I Finland finns också en andra station i Vederlax. Med hjälp av stationerna förbättras noggrannheten och tillförlitligheten hos GNSS-data.

Jorden sedd från rymden. Bakom den syns solstrålar och ovanför finns en satellit. I nedre högra hörnet står det EGNOS.
Bild:
ESSP

Både i Finland och på andra håll i världen utnyttjas dagligen satellitbaserad positionsinformation som produceras av det globala satellitnavigeringssystemet GNSS (Global Navigation Satellite System). Prestandan hos globala satellitpositioneringssystem kan förbättras genom användning av regionala satellitbaserade hjälpsystem (SBAS), till exempel det europeiska EGNOS-systemet. EGNOS är en del av EU:s rymdprogram och förvaltas av Europeiska unionens rymdprogrambyrå (EUSPA) på uppdrag av Europeiska kommissionen och med stöd från ESSP. EGNOS är helt finansierat av EU och kostnadsfritt för alla användare.

EGNOS förbättrar noggrannheten och tillförlitligheten hos GNSS-data genom att korrigera mätfel i signalerna och tillhandahålla information om signalernas noggrannhet, integritet, kontinuitet och tillgänglighet. Denna information är nödvändig för att systemet ska kunna användas på flygplan, fartyg, tåg och andra transportmedel. 

– EGNOS-systemet använder GNSS-mätningar som görs av noggrant placerade RIMS-övervakningsstationer som täcker hela kontinenten. GNSS-fel som mäts upp vid stationerna överförs till ett centralt datacenter, där korrigeringar och integritetsmeddelanden beräknas. Dessa beräkningar skickas till regionala mottagare i Europa via geostationära satelliter", säger Esa Aikio, ledande expert vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket bygger och underhåller de RIMS-stationer som behövs för EGNOS-tjänsten i Finland. Det finns två RIMS-stationer i Finland: en ny station i Kuusamo och en andra station i Vederlax. Det finns cirka 40 RIMS-stationer i Europa.

– Stationen i Kuusamo har avsevärt förbättrat EGNOS prestanda i nordöstra Europa, eftersom de närmaste övervakningsstationerna finns i Kirkenes (Norge) och Vederlax", säger Aikio. 

Satellitbaserade tilläggssystem ökar säkerheten 

Satellitbaserade hjälpsystem (SBAS) är ett viktigt förbättringssystem i situationer där exakt och tillförlitlig positioneringsinformation behövs, till exempel när människors säkerhet står på spel. Ett exempel på detta är navigering av flygplan. Enligt International Civil Aviation Organization (ICAO) uppfyller inte GPS ensamt alla krav för säker flygplansstyrning i kritiska situationer som t.ex. landning. 

Genom att kombinera SBAS-teknik med GPS-positionering uppfylls stränga operativa krav. Med hjälp av systemet garanterar man säkerheten för flygtrafiken, hjälper man piloter att fatta korrekta beslut och, som en del av flygplanens positioneringssystem, garanterar man säkra landningar under olika förhållanden. Förutom inom flygsektorn kommer SBAS att förbättra och utöka tillämpningsområdet för GNSS-applikationer, t.ex. inom precisionsjordbruk och sjöfart.

Mer information

ESSP - European Satellite Services Provider - We are the EGNOS Service Provider

EGNOS Helpdesk, helpdesk@egnos.gsc-europa.eu, +34 911 236 555

Geodata
Satellitpositionering

Nyheter och artiklar