Hoppa till huvudinnehåll

Flygfotograferingsverksamheten fyller etthundra år – en färsk utredning belyser arbetet och de förändringar som tekniken genomgått

Lantmäteriverket har utfört flygfotografering sedan 1920-talet och laserskannat Finland från och med 2000-talet. Arbetet under årtiondena har nu sammanställts i utredningen ”Suomen kartoitusilmakuvaukset 100 vuotta” (Finlands kartläggningsflygfotograferingar 100 år) där man går igenom flygfoto- och laserskanningsproduktionen med hjälp av handlingar och promemorior, berättelser och bilder. Utredningen har skrivits av Juha Vilhomaa som pensionerades från uppgiften som direktör för flygfoto- och laserskanningsproduktionen för två år sedan.

Ett flygplan flyger över den gröna skogen.
Bild:
Lantmäteriverket

– Den nationella kartläggningen i Finland har varit helt beroende av flygfotografering sedan 1930-talet och utan den hade det inte varit möjligt att åstadkomma till exempel grundkartan. Det är alltså frågan om ett grundläggande material, berättar Juha Vilhomaa. En viktig observation under utredningsarbetet var att den ekonomiska nyttan med flygfotografering har bedömts och övervägts under etthundra års tid – och slutsatsen har alltid varit att det är en lönsam investering. 

– Flygfotografering handlar i historiens ljus och även idag om beredskap och långsiktighet, samt förmågan att producera själva materialet. Utan maskiner, utrustning och yrkesmän går det inte. Lantmäteriverket har en alldeles särskild roll i detta arbete, beskriver Vilhomaa.

Lärdomar från historien pekar framåt

Med digitaliseringen har även flygfotografiernas ställning ändrats kraftigt. Flygfotografier distribueras i huvudsak avgiftsfritt och de används på många sätt i samhället. Under nedtecknandet av historien gjorde Vilhomaa en oväntad observation.

– När jag arbetade med utredningen lade jag märke till att det finns överraskande få bilder från de senaste åren som beskriver människors arbete och verksamhet. Det är märkligt eftersom alla ändå har en kamera i fickan hela tiden. Det vore viktigt att dokumentera dagens vardagsarbete för kommande generationer, funderar Vilhomaa.

Utredningen går igenom Lantmäteriverkets flygfotograferings- och laserskanningsproduktion från de tidiga åren till nutid. Det arbete som gjorts från 1980-talet och framåt har behandlats mer detaljerat, med ett eget kapitel för varje årtionde. Utöver de tekniska lösningarna för flygfotografering och bildproduktion beskriver utredningen användningsområden för flygfotografier och laserskanningsinformation, verksamhetsmiljön för produktionen och förändringarna i den. Det upplevdes som viktigt att samla historiken så att inte flygfotograferingens historia glöms bort. 

– Det har varit utmaningar med varje årtionde. Vi befinner oss åter i en vändpunkt i historien, när vi skapar nästa flygfotograferingsprogram från 2026 och framåt. När vi ser tillbaka på historien kan man konstatera att man även i framtiden måste följa utvecklingen, säger Juha Kareinen, ansvarsområdeschef för laserskanningsverksamheten.

Utredningen publicerades 5.6.2024 i Lantmäteriverkets publikationsserie och kan laddas ner från här.

Mer information:

Juha Vilhomaa, tfn 040 500 3905

Frågor per e-post mara.ilma@maanmittauslaitos.fi

Uppgifter om verket:

Suomen kartoitusilmakuvaukset 100 vuotta
Maanmittauslaitoksen ilmakuvausten historiaa 1924–2024
Skribent: Juha Vilhomaa
Lantmäteriverkets publikationer nr 121
Lantmäteriverket, Helsingfors 2024
ISSN 1799-2133  
ISBN 978-951-48-0291-1

Flygfotografering
Laserskanning
Geodata

Nyheter och artiklar