Hoppa till huvudinnehåll

GeoE3 förbättrade tillgången till geodata i Europa

Projektet GeoE3 som avslutades i februari bidrog på ett betydande sätt till digitaliseringen i Europa. Projektet svarade på behovet av bättre gränsöverskridande samarbete inom övervakningen av miljörelaterade fenomen, såsom försurning och avskogning.

En natthimmel, en stadsbild med byggnader, GeoE3 logo och platsmarkeringar som fästs på byggnaderna.

Projektet fokuserade på specifika områden, såsom solenergipotentialen, byggnaders energiprestanda samt uppbyggnaden av smarta städer och infrastruktur för elbilar. GeoE3 visade hur 3D-byggnadsdata kan användas för att beräkna energiprestandan. Projektet stärkte också integrationen mellan geodata och statistiska data. 

Bestående verktyg

Ett av de viktigaste resultaten av projektet är plattformen Location Europe, som kopplar samman olika datakällor och underlättar informationsutbyte över gränserna. Plattformen möjliggör till exempel aggregering av data om klimat, väder och miljö för enskilda byggnader.

Det andra centrala resultatet, nämligen Location Innovation Academy, kommer att sprida bästa praxis från projektet och tillhandahålla moduler för e-lärande för att utveckla användningen och integrationen av data. Onlinekurser stödjer modern och gränsöverskridande administration, aggregering, hantering och delning av information. Academy har redan över 700 registrerade användare.

Arbetet fortsätter

Arbetet inom GeoE3 kommer att fortsätta genom Location Innovation Hub. Ett av målen för Location Innovation Hub är att bidra till Europas gemensamma dataområden genom att förbättra tillgängligheten till och interoperabiliteten av data. 

 Vi har visat hur tillgängligheten, interoperabiliteten och användbarheten av platsdata i Europa kan göras bättre. Nu gäller det att fortsätta arbetet tillsammans. Vi uppmuntrar alla europeiska karteringsorgan att ansluta sig till vårt nätverk, så att vi tillsammans kan driva det europeiska geodataekosystemet framåt, säger Antti Jakobsson, som ledde projektet.

GeoE3 samordnades av Lantmäteriverkets Geodatacentral. I projektet deltog totalt 12 partner från Finland och övriga Europa. Projektet finansierades av Europeiska unionen.

Se en video om resultaten av GeoE3.
 

 

Mer information

Antti Jakobsson, projektchef, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 050 599 4123

Geodatacentralen
Geodata

Nyheter och artiklar