Hoppa till huvudinnehåll

Hållbarhet och effektivitet i jord- och skogsbruk – avgiftsfri utbildning till 200 företag för att utveckla affärsverksamheten

Tekniker som utnyttjar positionsbestämning spelar en nyckelroll i utvecklingen av en hållbar matproduktion och ett hållbart skogsbruk. Lantmäteriverket påskyndar utnyttjandet av positionsdata bland annat inom jord- och skogsbruket genom att samordna ett nytt kompetenscentrum som fokuserar på positionsdata.

Antti och Joonas sitter i soffan och har lila huvtröjor på sig.
Location Innovation Hubs projektchef Antti Jakobsson och Joonas Jokela, som ansvarar för nätverk och kundrelationer.
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverkets Geodatacentral samordnar Location Innovation Hub, ett kompetenscentrum som fokuserar på positionsdata. Centrumet inledde verksamhet i början av året och utbildar företag och offentliga aktörer för att utnyttja positionsdata allt effektivare.

Åttio procent av alla data innehåller positionsdata. Vi kan effektivisera många funktioner och lösa samhällsproblem genom att utnyttja positionsdata allt effektivare. Men först behövs kompetens och bra exempel. Det finns många företag som kanske ännu inte har märkt att positionsdata spelar en stor roll i företagets verksamhet, säger projektchef Antti Jakobsson.

Skogs- och jordbrukssektorn gynnas avsevärt av de möjligheter som en noggrann positionsbestämning erbjuder. Inom skogssektorn kan en noggrann positionsbestämning utnyttjas till exempel vid skogsinventeringar, avverkningar och övervakning av skogsmaskiner. I åkerområden kan planeringen av odlingen, övervakningen av produktionskedjorna och exempelvis bekämpningen av skadedjur effektiviseras och utvecklas genom noggrann positionsbestämning. 

För några år sedan var sådana tekniker fortfarande dyra och svåra att använda. Men nu är de möjligheter som en noggrann positionsbestämning erbjuder tillgängliga för nästan alla. Vi kan hjälpa företag att utnyttja olika möjligheter, säger Jakobsson.

Nätverket för skogssektorn har väckt intresse

Som en del av Location Innovation Hub har man inrättat olika temanätverk som lyfter fram de möjligheter som positionsdata erbjuder. Dessutom ordnar nätverken olika evenemang och utbildningskurser och kartlägger möjligheter till finansiering.

Verksamheten i Location Innovation Hubs skogsnätverk startar för närvarande. Nätverket ordnar bland annat webbinarier som förmedlar forskningsresultat om positionsdata och information om nya appar.

Webbinarieserien har väckt stort intresse och det stora antalet representerade aktörer har varit särskilt överraskande. I nätverket deltar representanter för nästan 30 organisationer, säger Jukka Malinen, forskningsdirektör på Metsäteho, ett företag som utvecklar virkesanskaffningen. Metsäteho samordnar verksamheten i Location Innovation Hubs skogsnätverk.

Företag betjänas av närmare 40 partner

Location Innovation Hubs tjänster för företag tillhandahålls av ett omfattande nätverk. I nätverket deltar stora toppföretag som tillhandahåller olika tekniker och positionsdata samt offentliga dataproducenter och branschens mest betydande forskningsinstitut och högskolor. Business Finland är hubbens finansieringspartner.

Ur ett europeiskt perspektiv är vi ett unikt och starkt kompetenskluster inom positionsdatateknik, dataekonomi och cybersäkerhet i positionsdata, säger Antti Jakobsson.  

Location Innovation Hub inledde verksamheten i början av detta år. De första kunderna har redan anlitat olika tjänster och syftet är att hjälpa sammanlagt 200 företag under de första tre verksamhetsåren. Location Innovation Hub ger också service till organisationer inom den offentliga sektorn. För tillfället bedrivs verksamhet i huvudstadsregionen, Åbo och Uleåborg.

Mer information

Antti Jakobsson, projektchef, 050 599 4123, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Location Innovation Hub i korthet

  • Ett kompetenscentrum som fokuserar på positionsdata och som ger startup-företag, små och medelstora företag och offentliga organisationer avgiftsfri utbildning. Kunderna får stöd i att utveckla affärsverksamheten, utnyttja framtida tekniker och skaffa finansiering. 
  • Location Innovation Hubs expertis fokuserar framför allt på att utnyttja positionsdata och teknik inom bebyggd miljö, jord- och skogsbruk, trafik och transporter och hälso- och sjukvård.
  • Location Innovation Hub ingår i ett europeiskt nätverk av innovationshubbar (EDIH network). Dess verksamhet finansieras av Europeiska unionen och Business Finland. I Finland finns sammanlagt fyra innovationshubbar.
  • Verksamheten samordnas av Lantmäteriverkets Geodatacentral och i den deltar närmare 40 partner och andra samarbetspartner.
     
Geodata
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar