Hoppa till huvudinnehåll

I Finland inrättades 6 regioner för att testa ​drönare​​ ​– forskning och produktutveckling underlättas

Testområdena i Uleåborg, Vichtis, Sjökulla, ​​Evois och Pyttis svarar på det ökande behovet av att på ett säkert sätt testa drönare ​​i nya uppgifter. Testområdena är specialiserade ​på​ isförhållanden, skogsforskning och jordbruksbehov.

Testområde i Sjökulla
Testområde i Sjökulla
Bild:
Lantmäteriverket

Drönare​​ används ständigt på nya samhällsområden​,​ men testområden och samarbete mellan branschaktörer har saknats för att ny teknik skulle ha kunnat testas och omvandlas till affärsverksamhet. 

Ett svar på detta behov är Finnish UAV Ecosystem (FUAVE-projektet) som avslutades vid årsskiftet och som samlade 85 aktörer från företag till myndigheter och forskningsorganisationer i sitt ekosystem inom ämnesområdet.

– Vårt främsta mål var att samla ihop ​​​​drönaraktörer i Finland. Det finns ett ständigt behov av samarbete, eftersom antalet drönare​​ och användningen av drönare ökar. Det finns ett behov av både reglering och samarbete mellan branschaktörer för att användningen av drönare​​​​ i samhället, forskningen och utvecklingen av ny affärsverksamhet ska kunna underlättas, berättar Eija Honkavaara, direktör för FUAVE-konsortiet och forskningsprofessor på Lantmäteriverkets Geodatacentralen. 

Luftrum för isiga förhållanden, landsbygder och vetenskapliga behov

Som ett resultat av samarbetet kan man nu testa nya drönartjänster i sex testområden i Finland. De två områdena i Uleåborg är specialiserade på testflygningar under isiga förhållanden. Flygplatsen Helsingfors East Aerodrome i Pyttis koncentrerar sig på drönarlogistik i ​glesbygder​.

Testområdena erbjuder en plattform för utveckling av framtida drönarteknik. I Vichtis undersöker man bland annat hur drönare kan tillämpas på behoven inom jordbruket. I Sjökulla är det möjligt att testa självstyrda drönare och flygningar utom synhåll (BVLOS-flygningar). I området är det också möjligt att testa hur flockar av flera drönare fungerar. Testområdet i Evois är specialiserat på skogsforskning, där Lidar-tekniken och den hyperspektrala avbildningen bidrar till att ta fram mer detaljerad information om skogar.  

Testområdena har inrättats i samarbete med en stor grupp intressenter, inbegripet Traficom, andra luftrumsanvändare, utrustningstillverkare och lokala myndigheter. I testområdena kan drönare användas på ett säkert sätt och i enlighet med bestämmelserna.  

– Inrättandet av testfält har varit ett stort projekt och vi vill tacka aktörerna i ekosystemet för deras aktiva samarbete och entusiastiska inställning till utvecklingen av fälten, säger Eija Honkavaara.

Samarbetet fortsätter 

Efter FUAVE-projektet fortsätter det väl påbörjade samarbetet mellan drönaraktörerna i Finland inom forskning och testområden, där ny teknik och innovationer kan testas nu och i framtiden. Testområdena är också en viktig plattform för forskning i fjärranalys med drönare – forskning där Finland finns på internationell toppnivå när det gäller vetenskapligt genomslag.  

FUAVE-projektet genomfördes mellan 2020 och 2022 och fick cirka 1,7 miljoner euro i finansiering från Finlands Akademi. Till det forskningskonsortium som Lantmäteriverkets Geodatacentral ledde hörde VTT Ab, Uleåborgs universitet, Uleåborgs yrkeshögskola och Sydöstra Finlands yrkeshögskola Xamk. 

Mer information 

https://www.fuave.fi/ 

Eija Honkavaara, forskningsprofessor, Geodatacentralen, 029 531 4716, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Hannu Karvonen, specialforskare, VTT, 040 0216 396, fornamn.efternamn@vtt.fi 

​​Juha Röning, professor, Uleåborgs universitet, 040 518 1621​​​, fornamn.efternamn@oulu.fi 

Kimmo Paajanen, projektchef, Uleåborgs yrkeshögskola, 040 661 2871, fornamn.efternamn@oamk.fi 

Tomi Oravasaari, chef för forskningsenheten, Sydöstra Finlands yrkeshögskola Xamk, 044 702 8289, 
fornamn.efternamn@xamk.fi 

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar