Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets virtuella kommunturné – besvara vår enkät och påverka turnéns program

I november 2022 ordnar vi virtuella, regionala evenemang, vars mål är att stärka samarbetet mellan Lantmäteriverket och kommunerna. Vi kommer att berätta om olika tjänster och aktuella teman som påverkar kommunernas arbete och verksamhet. Programmet kommer även att innehålla anföranden av kommunerna och en gemensam diskussion.

Visualisering av Finland
Bild:
Lantmäteriverket

Nu kan du påverka kring hurdana teman du vill att vi ska ordna det regionala evenemanget. Vi samlar också in uppgifter om varifrån i Finland folk eventuellt kommer att delta och hurdana önskemål de har angående genomförandet av en regional webbtillställning.

Vad är viktigt för dig? Vad vill du höra om och vad skulle du vilja diskutera? Genom att besvara enkäten kan du påverka programmet och genomförandet av den regionala dagen. Vi beaktar önskemålen och behoven vid planeringen av turnén.

Besvara enkäten (på finska)

Svara senast 30.6. Det tar bara några minuter att besvara enkäten. Tack för dina svar – de hjälper oss att ordna ett så bra evenemang som möjligt för kommunerna.

Anmälan till de regionala evenemangen börjar på hösten.

Mera information hittar du på Lantmäteriverkets webbplats.

Geodata

Nyheter och artiklar