Hoppa till huvudinnehåll

Information till lägenhetsägare

År 2019 infördes ett bostadsdatasystem. Till systemet samlas småningom uppgifterna om aktielägenheter samt om deras ägande och pantsättningar. Aktiebrev på papper avvecklas successivt från början av 2019 och uppgiften om ägaren till en aktielägenhet registreras i bostadsdatasystemet, som upprätthålls av Lantmäteriverket.

Nya bolag som bildas efter den 1 januari 2019 registreras i bostadsdatasystemet genast när de bildas. Aktiebreven trycks inte längre på papper utan uppgifterna om aktielägenheternas ägande, pantsättningar och begränsningar erhålls från bostadsdatasystemet.

Gamla husbolag som bildats före den 1 januari 2019 överförs till bostadsdatasystemet i två steg. Först ska husbolaget överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet. Först efter detta kan ägandet av en enskild aktielägenhet registreras i det elektroniska systemet.

Den som äger en aktielägenhet behöver inte vidta några omedelbara åtgärder till följd av att bostadsdatasystemet införs. Den enskilda aktieägaren handlar på samma sätt som tidigare fram till dess att husbolaget överfört aktieboken. Äganderätten bevisas fortfarande med aktiebrevet på papper och delägaren kan utöva sina aktierättigheter till exempel på bolagsstämman på samma sätt som tidigare. Aktiebrevet kan fortsättningsvis användas som säkerhet för ett lån eller förvaras på banken av någon annan anledning.

Så här kan du kontrollera läget för ditt eget husbolag

När aktieboken för ditt husbolag har överförts till bostadsdatasystemet, informerar husbolaget aktieägarna om detta. Om du senare vill veta om bolaget utfört överföringen får du svar på din fråga av husbolaget eller disponenten. Uppgiften ska också antecknas på disponentintyget. Du kan även ta kontakt med Lantmäteriverket för att fråga om husbolagets situation.

Registrera ägande

Efter att aktieboken överförts kan du ansöka om registrering av din äganderätt och makulera ditt aktiebrev på papper hos Lantmäteriverket.

När aktieboken för ditt husbolag har överförts till bostadsdatasystemet, informerar husbolaget aktieägarna om detta. Aktieboken ska överföras före utgången av 2023.

Registreringen av äganderätten och makuleringen av aktiebrev på papper ska sökas inom tio år från att husbolaget fört över aktieboken till bostadsdatasystemet. Det är obligatoriskt att registrera ägandet då aktielägenhetens ägare byts första gången efter att aktieboken överförts.

Läs mer om registrering av ägandet

När ägandet bygger på en elektronisk ägaranteckning behöver aktieägaren inte lägre förvara pappersaktiebrevet. Då slipper ägaren kostnaderna för förvaringen av pappersaktiebrevet. Samtidigt försvinner risken för att aktiebrevet på papper förstörs eller kommer bort.

Registrera pantsättning och begränsning

När en lägenhet har en elektronisk ägaranteckning är det möjligt att registrera en pantsättning eller begränsning för lägenheten.

Läs mer om användning av lägenheten som säkerhet för lån

Läs mer om registrering av en begränsning för lägenheten

Kontaktuppgifter från bostadsdatasystemet

I anslutning till överföringen av aktieboken meddelar husbolaget aktieägarnas postadress och eventuella e-postadress för användning i aktieboken och för husbolagets information. Husbolaget kan använda de kontaktuppgifter som registrerats i bostadsdatasystemet bl.a. som leveransadress för kallelsen till bolagsstämma. Eventuella ändringar i kontaktuppgifterna ska delägaren anmäla till Lantmäteriverkets kundtjänst med blanketten Anmälan om aktieägarens kontaktuppgifter i husbolagets aktiebok.
 
När du ansöker om elektronisk registrering av äganderätten, har du möjlighet att anmäla dina kontaktuppgifter (e-postadress och postadress) till bostadsdatasystemet för användning i aktieboken och för husbolagets information. Om du inte meddelar en separat adress används den adress som finns i Befolkningsdatasystemet (BDS) eller i företags- och organisationsdatasystemet (FODS).

Sälja lägenhet

Om du ska sälja en aktielägenhet som du äger, ta del av säljarens minneslista.

Behöver du hjälp?