Hoppa till huvudinnehåll

Anläggningar

För att kunna söka anläggningar ska du ha sökt ett eller flera objekt med något av följande söksätt:

Sökresultat

De erhållna anläggningarna visas på en lista över sökresultat i nummerordning enligt beteckning. Upphörda anläggningar visas i rött med bokstaven X efter beteckningen. Anhängiga anläggningar visas i gröngrå färg med texten (”anhängig”) efter beteckningen. Ovanför listan anges antalet sökträffar.

Tillämpningen meddelar om sökvillkoren inte ger några träffar alls. Du kan ändra sökvillkoren om du först klickar ”Tillbaka”.

Under listan över sökresultat kan du välja språket (svenska/finska) på vilket produkterna visas.

Välj en eller flera anläggningar som du önskar få uppgifter om från listan över sökresultat. Ett hittat objekt väljs automatiskt om det är den enda träffen.

Den valda anläggningen kan behandlas på olika sätt med hjälp av listan över produkter och funktioner som finns under listan över sökresultat. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut och spara produkterna med hjälp av webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som…).

En del av produkterna syns endast för myndighetsanvändare!

Produkter

Basuppgifter

Denna produkt kan sökas för högst 10 anläggningar på en gång. Html-utskrift. Innehåller följande uppgifter:

  • anläggningsbeteckning
  • inskrivningsdatum
  • rättighetens typ
  • handlingar
  • giltighet
  • ärendenummer
  • arkivhänvisning
  • lokaliseringsregisterenheter

Intyg över arrenderätt

Du kan söka intyg över arrenderätt för 50 anläggningar åt gången. Pdf-utskrift.  Som bilaga skrivs ut ägarnas kontaktuppgifter.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda eller anhängiga anläggningar.

Gravationsbevis

Du kan söka gravationsbevis för 50 anläggningar åt gången. Pdf-ukrift.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda eller anhängiga anläggningar.

Intyg över arrenderätt (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrat, Lantmäteriverket) har tillgång till produkten.

Du kan söka intyg över arrenderätt endast för en anläggning åt gången. Pdf-utskrift.  Motsvarar intyg över arrenderätt. Produkten är alltid avgiftsbelagd.

Gravationsbevis (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrat, Lantmäteriverket) har tillgång till produkten.

Du kan söka gravationsbevis endast för en arrenderätt åt gången. Pdf-utskrift.  Motsvarar gravationsbeviset. Produkten är alltid avgiftsbelagd.

Arrendetagarnas kontaktuppgifter

Du kan söka arrendetagarnas kontaktuppgifter för 50 anläggningar åt gången. Pdf-utskrift. Visar kontaktuppgifterna för den valda anläggningens arrendetagare. För fysiska personer visas gällande adressuppgifter som uppdateras från Befolkningsdatasystemet om arrendetagarens personnummer har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret. För företag visas företagets namn och FO-nummer.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda eller anhängiga anläggningar.

Kontaktuppgifter i tabellform

Du kan söka denna produkt för 50 anläggningar åt gången. Produkten är en tabulatorseparerad textutskrift, varifrån uppgifterna kan överföras t.ex. till ett tabellkalkyleringsprogram. I produkten ingår samma uppgifter som i Ägarnas kontaktuppgifter i pdf-format.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda eller anhängiga anläggningar.

Anvisning om överföring av uppgifter till Excel.

Funktioner

Sök lägesregisterenheter

Med denna funktion kan du söka fastigheter, på vilka den valda anläggningen är belägen. Du kan välja högst 50 objekt åt gången. Fastighetsbeteckningarna för de fastigheter på vilka de valda registerenheterna är belägna visas på en lista över sökresultat där du vidare kan välja en eller flera fastigheter och klicka på produkter eller funktioner, t.ex. uppgifter ur fastighetsregistret eller lagfartsbevis eller andra produkter eller funktioner.

Sök outbrutna områden där anläggningen är belägen

Med denna funktion kan du söka outbrutna områden, på vilka den valda anläggningen är belägen. Du kan välja högst 50 objekt åt gången. Fastighetsbeteckningarna för de outbrutna områden på vilka de valda anläggningarna är belägna visas på en lista äver sökresultat där du vidare kan välja ett eller flera outbrutna områden och klicka på produkter eller funktioner, t.ex. uppgifter ur fastighetsregistret eller lagfartsbevis eller andra produkter eller funktioner.