Hoppa till huvudinnehåll

Enskilda vägar

Du kan söka enskilda vägar med följande söksätt:

Sökresultat

De enskilda vägar som hittats med hjälp av sökvillkoren visas på listan över sökresultat. Efter beteckningen för enskilda vägar med väglag visas nyttjanderättsenhetens namn. Enskilda vägar visas med blå färg på listan. Upphävda nyttjanderättsenheter visas med röd färg och efter beteckningen står bokstaven X.

Tillämpningen meddelar om sökvillkoren inte ger några träffar alls. Du kan ändra sökvillkoren om du först klickar Tillbaka.

Under listan över sökresultat kan du välja språket (svenska/finska) på vilket produkterna visas.

Välj en eller flera nyttjanderättsenheter som du önskar få uppgifter om från listan över sökresultat. Ett hittat objekt väljs automatiskt om det är den enda träffen.

Den valda nyttjanderättsenheten kan behandlas på olika sätt med hjälp av listan över produkter och funktioner som finns under listan över sökresultat. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut och spara produkterna med hjälp av webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som…).

Produkter

Beställ utdrag och intyg

Sökningen omfattar högst 50 nyttjanderättsenheter på en gång. Html-utskrift. Utskriften innehåller följande uppgifter:

Beteckning för nyttjanderättsenhet

Namn

Belägenhetskommuner

Kommunvisa beteckningar

Registreringsdatum

Väglag

Antal delarUtdrag ur Fastighetsdatasystemet

Sökningen omfattar högst 10 enskilda vägar åt gången. Pdf-utskrift.

Utdrag ur Fastighetsdatasystemet (bestyrkt)

Du kan söka kartutdrag endast för en enskild väg åt gången. Pdf-utskrift.

Funktioner

Visa på kartan

Funktionen ritar de delar av de enskilda vägar som är i kraft med grön färg på kartan. I identifikationspunkten för varje del visas beteckningen för nyttjanderättsenheten.

Kartvyn anpassas till sitt läge och sin skala på så sätt att alla ritade objekt syns.

Funktionen kan användas för högst 50 enskilda vägar åt gången. Funktionen kan inte användas för upphörda enskilda vägar.

Genom att klicka på en del av en enskild väg kan man öppna ett frågefönster till denna del av den enskilda vägen.