Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter - Sök med kartbladets nummer

Välj kartbladsindelningen för att söka fixpunkter på ett kartbladsområde:

 • TM35bladindelning
 • generalbladindelning
 • MGRS-bladindelning (Försvarsmakten)

Mata in ett kartbladsnummer som motsvarar bladindelningen du valt i fältet (Tips om bladindelning och kartbladsnummer på sidan: Söka karta - Sök med kartbladets nummer.).

Valfria avgränsningsvillkor

Du kan dessutom avgränsa sökningen med hjälp av följande avgränsningsvillkor:

 • Punkttyp
 • ETRS89-lägesnoggrannhet i plan
 • KKS- lägesnoggrannhet i plan
 • N60 -lägesnoggrannhet i höjd
 • N2000 - lägesnoggrannhet i höjd
 • Underlag
 • Centrummärke
 • Införd i registret
 • Även förstörda punkter söks

Ytterligare information

Sök

Funktionen startar sökningen med angivna sökvillkor.