Tidskrifter och publikationer

Lantmäteriverket har en egen publikationsserie och publicerar även tidskrifter.

Publikationer

Lantmäteriverket har en egen publikationsserie Lantmäteriverkets publikationer (Maanmittauslaitoksen julkaisuja). I den publiceras resultat av den forskning som bedrivs inom Lantmäteriverket. Lantmäteriverkets publikationer och utredningar kan bläddras på finskspråkiga sidor. En del av publikationer finns också i tryckt form och kan beställas med beställningsblanketten.

Några publikationer har publicerats också på svenska:

Till publikationer (på finskspråkiga sidor)

Till utredningar (på finskspråkiga sidor)

Tidskrifter

Positio är en facktidskrift för geografisk information. Tietoa maasta är Lantmäteriverkets kundtidskrift. En del av artiklarna i tidskrifterna finns även på svenska.

Positio

Positio är en specialtidskrift för geografisk information, som följer utvecklingen inom området.

Tietoa Maasta

Tietoa Maasta är Lantmäteriverkets kundtidskrift. Den rapporterar senaste nyheter om våra produkter och tjänster. Tietoa Maasta publiceras 4 gångar om året.

En del av artiklarna finns även på svenska. Läs artiklarna i Tietoa Maasta.