Tidskrifter och publikationer

Lantmäteriverket publicerar tre tidskrifter: en facktidskrift för geografisk information Positio, kundtidskrift Tietoa maasta samt personaltidning Viisari

Lantmäteriverket har en egen publikationsserie Lantmäteriverkets publikationer (Maanmittauslaitoksen julkaisuja). I den publiceras resultat av den forskning som bedrivs inom Lantmäteriverket. En del av publikationer finns också i tryckt form.

Några publikationer har publicerats också på svenska:

Till publikationer (på finskspråkiga sidor)

Till utredningar (på finskspråkiga sidor)