Tidskrifter och publikationer

Lantmäteriverket har en egen publikationsserie och publicerar även tidskrifter.

Publikationer

Lantmäteriverket har en egen publikationsserie Lantmäteriverkets publikationer (Maanmittauslaitoksen julkaisuja). I den publiceras resultat av den forskning som bedrivs inom Lantmäteriverket. Lantmäteriverkets publikationer och utredningar kan bläddras på finskspråkiga sidor. En del av publikationer finns också i tryckt form och kan beställas med beställningsblanketten.

Några publikationer har publicerats också på svenska:

Till publikationer (på finskspråkiga sidor)

Till utredningar (på finskspråkiga sidor)

Tidskrifter

Positio är en facktidskrift för geografisk information. Tietoa maasta är Lantmäteriverkets kundtidskrift. Du kan läsa också vår personaltidning Viisari på webben. En del av artiklarna i tidskrifterna finns även på svenska.