Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om lantmäteriförrättning

Ansök om en förrättning om du vill

  • avstycka en fastighet som du äger till flera fastigheter (styckning)
  • dela en fastighet (klyvning)
  • lösa in tillandning, en tomtdel eller ett samfällt område (inlösning)
  • reda ut var en gräns löper i terrängen (rågång)
  • få en vägrätt till din fastighet (enskild vägförrättning)
  • registrera ett servitut som baserar sig på avtal (servitutsförrättning).

Ansökan om lantmäteriförrättning (word)
Så här fyller du i ansökan

Vi rekommenderar att du använder Microsoft Edge eller Internet Explorer som webbläsare när du öppnar en ansökningsblankett i pdf-format. Med andra webbläsare kan det förekomma problem när du ska fylla i och skriva ut blanketten.