Kundservice

Vi önskar att du i första hand kontaktar oss via vår webblankett, per e-post eller per telefon. Om ditt ärende gäller en specifik fastighet, ta reda på fastighetsbeteckningen på förhand.

Kundservicen betjänar mån–fre kl. 9–16.15

  • Kontakta oss med webblankett
  • E-post kundservice@lantmateriverket.fi
  • E-posttjänsten Turvaposti (stora filbilagor och krypterad e-post, tillgänglig på finska)
  • Telefon 029 530 1120 (svenska) eller 029 530 1110 (finska). För samtalet tas ut en lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens mobilanslutningsavtal.

Besökadresser och öppethållningstider

Blanketter och leveransadresser

Blanketter och leveransadresser