Hoppa till huvudinnehåll

Tidskrifter och publikationer

Lantmäteriverkets publikationsserie innehåller anvisningar och forskningsrapporter. Vi publicerar även mer kortfattade utredningar. Publikationerna är i pdf-format, en del publikationer i publikationsserien är också tillgängliga i tryck.

Lantmäteriverket publicerar årligen statistik över sin verksamhet och det insamlade materialet. Den omfattar köpeskillingar, kommunarealer och årsstatistik.

Publikationerna från Paikkatietokeskus finns i avsnittet Forskning.

Lantmäteriverket publicerar även en facktidskrift för geografisk information Positio (på finska).

Publikationer på svenska