Hoppa till huvudinnehåll

Tidskrifter och publikationer

Lantmäteriverkets publikationsserie innehåller anvisningar och forskningsrapporter. Vi publicerar även mer kortfattade utredningar. Publikationerna är i pdf-format, en del publikationer i publikationsserien är också tillgängliga i tryck.

Lantmäteriverket publicerar årligen statistik över sin verksamhet och det insamlade materialet. Den omfattar köpeskillingar, kommunarealer och årsstatistik.

Publikationerna från Paikkatietokeskus finns i avsnittet Forskning.

Lantmäteriverket publicerar även en facktidskrift för geografisk information Positio (på finska).

Publikationer på svenska

Läs Lantmäteriverkets nyhetsbrev

Lantmäteriverkets nyhetsbrev på finska publiceras fyra gånger om året. 

Beställ vår nyhetsbrev