Hoppa till huvudinnehåll

För resenären

Av de mätpunkter som finns i Finland har sex stycken tagits upp på Unescos världsarvslista.

Svartvira

Svartviran är en ö i Östra Finska vikens nationalpark i Pyttis. På ön finns många kulturhistoriska objekt, ett exempel är Finlands sydligaste världsarvsobjekt på Unescos världsarvslista. I den sydliga horisonten kan man skönja ön Hogland. På ön finns Rysslands två mätpunkter som ingår i världsarvslistan.

mustaviiri

Struves mätpunkt ligger mitt på ön på ett kalt berg. Bredvid punkten finns ett utkikstorn och resterna av ett gammalt triangelmätningstorn. På ön finns en cirka 1,6 kilometer lång kulturnaturstig. Struves mätpunkt ligger längs med stigen. Längs med stigen kan du även ta en titt på resterna av ett skärgårdstorp, krigshistoriska minnesmärken, ett klapperstensfält och en stenlabyrint.

Ungefär 1000 resenärer per år besöker Svartviran.  Mest av dessa klättrar upp i utkikstornet bredvid Struves mätpunkt och besöker därmed världsarvsobjektet.

Mustaviiri Struve

Det finns ingen regelbunden båttrafik till Svartviran. Det enda alternativet är att komma till ön med antingen egen båt eller båttaxi. I området finns flera företagare som du kan be skjutsa dig.  Ön ligger i praktiken ute på det öppna havet och dessutom är stranden ganska utsatt för vinden. Därför är det aldrig säkert att man kan gå i land på ön. På Svartviran finns ingen båtbrygga och man går i land vid vågbrytaren.

På Svartviran finns utflyktstjänster som Forststyrelsen upprätthåller. I dessa tjänster ingår en lägereldstad med vedförsörjning, torrtoalett, utkikstorn, småbåtshamn (vågbrytaren) och en skyltad naturstig.

Läs mera på Nationalparkens webbplats.

Titta på kartan av Mustaviiri.

Serviceutbudet i Kotka och Lovisa finns på fastlandet, avståndet med båt är cirka 30 kilometer.

Porlom

Mätpunkten i Porlom ligger på Tornberget i Lappträsk kommun vid sjön Pyhäjärvi.

Porlammi
Fotografi: Sirkka Image/ Markus Sirkka

Toppen av Tornberget är tallbevuxen torr mo. Området används för skogsbruk. Utsikten från berget är fin mot Pyhäjärvi. Berget sluttar brant, var försiktig. Struves mätpunkt i Porlom är ett borrhål i berget som slitits ned av vinden och tidens gång.  Bredvid mätpunkten finns en skylt med information om mätningarna.

Stigen som leder till punkten är utmanande och lämpar sig inte för personer med rörelsehinder. Sträckan från vägen till Struves mätpunkt är ungefär en halv kilometer, men stigen är svårframkomlig och stigningen till toppen av Tornberget är nästan 50 meter.

I början av stigen finns en skylt med information om Struves mätningar.

Titta på kartan av Porlom.

Adress till parking plats är Pyhäjärventie 122, Lapinjärvi, Finland

Oravivuori

Struves mätpunkt Puolakka på Oravivuori ligger i Korpilahti i Jyväskylä. Detta är den mest kända av Struves världsarvspunkter i Finland. Punkten ligger på en backe så du behöver vara väl utrustad för friluftsliv.

Oravivuori
Fotografi: Sirkka Image/ Markus Sirkka

I närheten av mätpunkten har man år 1997 byggt en kopia av triangelmätningstornet som utkikstorn. Vyerna är fina från tornet. Struves mätpunkt, ett borrhål i berget, finns bredvid en betongpelare. På Oravivuori har man utfört otaliga geodetiska mätningar under århundradenas lopp.

Päijänne

Avståndet från parkeringsplatsen till Struves mätpunkt på Oravivuori är cirka en kilometer, men stigningen är ungefär 90 meter, en utmaning. Det finns en skyltad stig som leder från parkeringsplatsen till punkten. Vid de fuktigaste ställena har man byggt spänger och vid det brantaste stället finns trappor.

Från riksväg 9 leder två skyltade rutter till Oravivuori. Båda rutterna är sandvägar och sträckan till parkeringsplatsen vid Oravivuori är ungefär 10 kilometer. Du kan även komma ganska nära mätpunkten vid Oravivuori med båt.

Titta på kartan av Oravivuori.

Titta på video från Oravivuori.

Adress till parking plats är Vanhanpääntie 50, Jyväskylä, Finland

Nedertorneå kyrka

Nedertorneå kyrka är en av de mätpunkter som det är lättast att komma till. Struves expedition utförde mätningar från kyrktornet.

Alatornion kirkko
Fotografi: Sirkka Image/ Markus Sirkka

Kyrkan har en lång och händelserik historia. Det har funnits en kyrka på samma ställe åtminstone sedan 1300-talet. Den nuvarande kyrkobyggnaden blev färdig år 1797. Till en början var kyrkan katolsk men efter reformationen blev den luthersk.

Alatornion kirkko

Det är lätt att ta sig till kyrkan med bil. Du kan kontrollera kyrkans öppettider på Torneå församlings webbplats (på finska).

På kyrkans parkeringsplats finns en skylt med information om Struves mätningar.

Titta på kartan av Kyrka.

Adress till Kyrka är Kirkonmäentie 86, Tornio, Finland

Aavasaksa

Aavasaksa är ett skogbevuxet berg i Övertorneå. Det är ett känt turistmål som erbjuder många tjänster och aktiviteter, exempelvis en slalombacke, en naturstig och ett utkikstorn. Aavasaksa är ett av de nationellt värdefulla landskapsområden som Miljöministeriet har valt.

Aavasaksa
Fotografi: Sirkka Image/ Markus Sirkka

Till mätpunkten i Aavasaksa leder en asfalterad väg och därför är punkten tillgänglig för alla. Från parkeringsplatsen är det 400 meter till utkikstornet oavsett om man följer vägen eller stigen. Även om den asfalterade vägen går ända till tornet, hoppas vi att du lämnar bilen på parkeringsplatsen.

Själva Struves mätpunkt har hamnat under utkikstornet. På tornet har man fäst en skylt med information om Struves meridianbåge och en infotavla.

Struves meridianbåge är endast en liten del av ortens lokala historia. Den franske astronomen och matematikern Pierre Louis Moreau de Maupertuis utförde gradmätning av Lappland i Tornedalen under åren 1736–1737. Det var den första betydande triangelmätningen i Norden.

Maupertuis gradmätning dokumenterades väl. I expeditionen deltog Reginald Outhier, en katolsk präst, och han publicerade en fascinerande och detaljerad reseskildring av expeditionens äventyr, Journal d'un voyage au Nord. Utöver mätningarna beskriver boken mätningsförhållandena i detalj och dokumenterar lokalbefolkningens liv.

Titta på kartan av Aavasaksa.

Adress till Aavasaksa är Aavasaksanvaara 279, Övertorneå, Finland

Stuorrahanoaivi eli ”Stuor-oivi”

Stuor-oivis mätpunkt ligger i Enontekis, i ödemarkerna vid Tarvantovaara, på toppen av fjället Stuorrahanoaivi. Stuorrahanoaivi är ett flackt fjäll på ett trädlöst högland. I ödemarkerna vid Tarvantovaara är det möjligt att vandra långa sträckor utan att möta andra människor.

Stuor-oivi
Fotografi: Sirkka Image/ Markus Sirkka

På toppen av fjället finns en skylt med information om mätpunktens världsarvsstatus. I berget ett par meter bakom skylten finns ett graverat kors med anknytning till mätningarna. Graveringen är ett reservmärke från år 1852 för den egentliga mätpunkten. Den första mätpunkten som mättes in år 1850 förstördes av norrmännen då den togs med i det norska triangelmätningsnätverket år 1895. I samband med detta ersattes graveringen med en mer synlig central bult.

Stuorrahanoaivi

I närheten av Struves mätpunkt finns även resterna av ett triangelmätningstorn och en stenhög som eventuellt har fungerat som siktmärke vid norska och ryska triangelmätningar. Triangelmätningstornet har använts vid inmätningen av Finlands triangelnätverk av första klass under åren 1969–1970. En astronomisk positionering gjordes på Stuorrahanoaivi år 1988. På 2000-talet mätte Lantmäteriverket in en modern fixpunkt (EUREF-FIN) i närheten av tornet.

Tarvantovaara

Ödemarken vid Tarvantovaara är en av de tystaste trakterna i Finland. Området får besök av få vandrare, eftersom där finns knappt någon struktur för friluftsliv. De vandrare som rör sig i området söker frid och ro och mycket utrymme omkring sig, långt från andra vandrare.

Ödemarken vid Tarvantovaara är en mosaik som består av myrar, träsk och fjällbjörkdungar.  Marken används i huvudsak för renskötsel.

Det är mycket svårt att komma till mätpunkten. Avståndet från den närmaste vägen är ungefär 25–30 kilometer genom väglös ödemark, beroende på vilket av två alternativ man väljer. Rutten har inte märkts ut i terrängen. I praktiken förutsätter ett besök till mätpunkten 1–4 övernattningar i terrängen och i ödestugor. Ett besök till punkten är att rekommendera för erfarna vandrare.

Du kan vandra till punkten från söder, Lavivaara. Då finns en ödestuga vid Syväjärvi längs med rutten. Avståndet från parkeringsplatsen (adress är Syväjärventie 1062, Enontekiö)  till ödestugan är cirka 10 kilometer och därifrån till Stuorrahanoaivi cirka 15 kilometer. Största delen av vägen kan du vandra längs med ett fyrhjulingsspår.

Du kan även vandra till mätpunkten från vägen Hetta–Kautokeino, från västlig riktning. Då finns en ödestuga vid Salvasjärvi längs med rutten. Avståndet från vägen till ödestugan är cirka 15 kilometer och därifrån till punkten ytterligare cirka 15 kilometer. En del av vägen kan du vandra längs med ett fyrhjulingsspår.

Titta på kartan av Suorrahanoaivi.