Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av samhällsansvar vid Lantmäteriverket

Maanmittauslaitoksen työntekijä kävelee maastossa ja katsoo maisemaa.

Att utveckla vårt samhällsansvar är inte bara ett måste, det är någonting som vi vill göra.

Lantmäteriverkets chef för kommunikation och samhällsansvar ansvarar för utvecklingen av samhällsansvaret och utarbetandet av samhällsansvarsprogrammet. Ett samhällsansvarsnätverk som går över enhetsgränserna i organisationen arbetar med planering och utveckling. Lantmäteriverkets hela personal engageras i beredningen av samhällsansvarsprogrammet. Beslut som påverkar samhällsansvaret på Lantmäteriverket presenteras och godkänns i strategiteamet som leds av Lantmäteriverkets generaldirektör.

Samhällsansvarsprogrammet

Lantmäteriverkets första samhällsansvarsprogram färdigställdes i slutet av 2021. I arbetet för att ta fram programmet Ansvar för Jorden har deltagit representanter för intressentgrupper samt flera medarbetare från Lantmäteriverket från olika delar av organisationen.

Målen för samhällsansvar anger ramarna för utvecklingsarbetet. Målen styr vårt beslutsfattande och vår vardag i en ännu mer hållbar riktning samt inspirerar medarbetarna att upptäcka och införa nya insatser för samhällsansvar.

År 2022 förbinder Lantmäteriverket sig att främja 16 identifierade insatser för samhällsansvar, som gör målen konkretare. Lantmäteriverket lovar att det främjar totalt 50 insatser för samhällsansvar före 2027.

Lantmäteriverkets insatser för samhällsansvar omfattar dels identifiering av befintlig verksamhet som samhällsansvarsinsatser, dels nya initiativ genom programmet. Båda är viktiga: att synliggöra och bättre förstå vad vi gör för samhällsansvar redan nu, och dessutom att ge konkreta löften om vad vi vill vara ännu bättre på.

Läs mer om samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden (pdf), uppdaterat 2.1.2023.

Samhällsansvarsrapportering sedan 2014

Samhällsansvarsrapport 2021 (pdf)
Samhällsansvarsrapport 2020 (pdf)
Samhällsansvarsrapport 2019
Samhällsansvarsrapport 2018 
Samhällsansvarsrapport 2017 
Samhällsansvarsrapport 2016 
Samhällsansvarsrapport 2015 
Samhällsansvarsrapport 2014 (pdf)