Hoppa till huvudinnehåll

Utveckling av samhällsansvar vid Lantmäteriverket

Maanmittauslaitoksen työntekijä kävelee maastossa ja katsoo maisemaa.

Lantmäteriverket håller som bäst på att ta fram sitt första samhällsansvarsprogram, som är tänkt att vara färdigt i slutet av 2021. I programmet beskrivs vad samhällsansvar betyder vid Lantmäteriverket och hur vi i framtiden tänker bli bättre på det.

Lantmäteriverkets chef för kommunikation och samhällsansvar ansvarar för utvecklingen av samhällsansvaret och utarbetandet av samhällsansvarsprogrammet. Ett samhällsansvarsnätverk som går över enhetsgränserna i organisationen arbetar med planering och utveckling. Lantmäteriverkets hela personal engageras i beredningen av samhällsansvarsprogrammet. Beslut som påverkar samhällsansvaret på Lantmäteriverket presenteras och godkänns i strategiteamet som leds av Lantmäteriverkets generaldirektör.

Samhällsansvarsrapportering sedan 2014

Samhällsansvarsrapport 2020 (pdf)
Samhällsansvarsrapport 2019
Samhällsansvarsrapport 2018 
Samhällsansvarsrapport 2017 
Samhällsansvarsrapport 2016 
Samhällsansvarsrapport 2015 
Samhällsansvarsrapport 2014 (pdf)