Hoppa till huvudinnehåll

Ny egenskap på Kartplatsen: uppföljning av användarens position

På Kartplatsen finns nu en ny egenskap med vilken tjänsten automatiskt följer användarens position. Du kan använda funktionen exempelvis på utflykter i naturen och för att hitta råmärken.  

Ikonen Visa din position

Klicka på ikonen "Visa din position" för att starta uppföljningen av din position. Klicka på nytt för att avsluta uppföljningen.

Så här fungerar det:

  • När du klickar på siktesikonen för att starta verktyget visas din position med en blå cirkel.  Om kartans skala är liten zoomar du samtidigt in på kartan.
  • Runt positionscirkeln visas en halvgenomskinlig cirkel som anger positioneringens noggrannhet.
  • När du flyttar på dig, flyttas också kartan så att den centreras automatiskt om positioneringscirkeln börjar närma sig kartans kant.
  • Om du efter att ha valt verktyget zoomar in eller ut på kartan eller flyttar på den för hand, centreras kartan inte längre. Valet förvaras dock och Kartplatsen fortsätter visa din position. Du kan slå på automatcentreringen på nytt genom att klicka på siktesikonen och stänga funktionen Visa din position och sedan starta den på nytt.

Vill du veta råmärkets koordinater? 

Du kan titta på mer exakta fastighetsuppgifter i Lantmäteriverkets e-tjänst. Nu kan du i tjänsten se fastighetens rårösen med lägesuppgifter. 

Användningen av e-tjänsten förutsätter stark Suomi.fi-autentisering. Mera information om tjänsten och en länk för inloggning. Mera information om råmärken på kartan. 

 

Beskrivning av Kartplatsen och länk till tjänsten 

Senaste servicemeddelanden