Käytä kiinteistöä lainan vakuutena

Hae kiinnitystä, jos haluat käyttää kiinteistöä tai vuokraoikeutta velan vakuutena.

Jotta kiinnitys voidaan vahvistaa, tulee lainhuudon tai vuokraoikeuden olla kirjattuna lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Lainhuutoa ja kiinnitystä voi hakea samaan aikaan. Tieto kiinnityksestä näkyy rasitustodistuksesta.

Kiinnitys voi kohdistua kiinteistöön, sen määräalaan tai määräosaan. Vuokraoikeus voidaan kiinnittää, jos se täyttää tietyt edellytykset.

Sinulle ilmoitetaan, kun kiinnitys on ratkaistu ja  sähköinen panttikirja merkitty lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin.

Kiinnitys on voimassa toistaiseksi. Se pitää erikseen kuolettaa.

Sähköinen panttikirja

Sähköinen panttikirja tarkoittaa lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtyä merkintää, josta käy ilmi, että kiinnityksestä on annettu sähköinen panttikirja. Rekisteriin merkitään, kuka on sähköisen panttikirjan saaja. Sähköisestä panttikirjasta ei anneta hakijalle paperista panttikirjaa vaan vain päätös kiinnityksen vahvistamisesta. Sähköisen panttikirjan siirtoa voi hakea panttikirjan saajaksi merkitty taho.

Kirjallisia panttikirjoja ei enää myönnetä. Kirjalliset panttikirjat ovat kuitenkin edelleen täysin päteviä ja käyttökelpoisia. Muutosta kirjallisesta panttikirjasta sähköiseksi panttikirjaksi voi hakea, mutta muutos on maksullinen. Kun haetaan mitä tahansa muutosta kiinnitykseen, josta on annettu kirjallinen panttikirja, muunnetaan panttikirja automaattisesti sähköiseksi maksutta.

Hae kiinnitystä

  1. Tee sähköinen kiinnityshakemus kirjautumalla Kiinteistövaihdannan palveluun tai täytä kiinnityksen hakemuslomake (Suomi.fi)
  2. Toimita hakemuslomake Maanmittauslaitokselle sähköpostitse tai postitse.

Käsittelyaika

Kiinnitys käsitellään 20 päivän kuluessa.

Hinta ja maksaminen

Kiinnitysasian käsittelystä peritään maksu jokaisen vahvistetun kiinnityksen osalta erikseen.

Jos haet kiinnitystä Kiinteistövaihdannan verkkopalvelun kautta, maksu veloitetaan jo hakuvaiheessa. Muussa tapauksessa se veloitetaan vasta päätöksen jälkeen.

Kiinnitysasiat

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€)
Kiinnityksen vahvistaminen 35,00
Kiinnityksen purkaminen 35,00
Kiinnityksen laajentaminen 35,00
Kiinnitysten yhdistäminen jokaista yhdistämisessä muodostunutta kiinnitystä kohti 35,00
Kiinnityksen jakaminen jokaista jakamisessa muodostunutta kiinnitystä kohti 35,00
Etusijajärjestyksen muuttaminen 35,00
Muu kiinnityksen muuttaminen 35,00
Kiinnityksen kuolettaminen Maksuton
Kirjallisen panttikirjan haltijaa koskeva merkintä 35,00
Sähköisen panttikirjan saajaa koskeva merkintä 17,00
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi 19,00
Kirjallisen panttikirjan muuttaminen sähköiseksi yli 100 kpl ylittäviltä osin 1,00

Kiinteistövaihdannan palvelun hinnat

  Arvonlisäveroton hinta, euroa (€) Arvonlisäverollinen hinta, euroa (€), alv. 24 %
Asiointimaksu esisopimuksesta 51,00 Ei arvonlisäveroa
Asiointimaksu luovutuskirjan laatimisesta 170,00 Ei arvonlisäveroa
Kiinnityshakemusmaksu 20,00 Ei arvonlisäveroa
Panttikirjan siirtohakemus 10,00 Ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden luovutus 95,00 Ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden muuttaminen (alkaen kesäkuu 2019) 87,00 Ei arvonlisäveroa
Erityisen oikeuden kirjaaminen sähköinen allekirjoituspalvelu 95,00 Ei arvonlisäveroa
Kiinnityksen kuolettamista koskeva hakemus Maksuton  
     
Asioinnin ja kiinnityksen vahvistamisen yhteydessä erikseen ostettavat todistukset ja otteet    
- Lainhuutotodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Rasitustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Määräalan kiinteistörekisteriote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Vuokraoikeustodistus / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
- Kiinteistörekisterin karttaote / kiinteistö 14,00 Ei arvonlisäveroa
Yleisvaltuutus / hakemus 250,00 310,00
- Yleisvaltuutuksen poistamisesta ei peritä maksua    
Laskutussopimuksen uudelleenavausmaksu 80,00 99,20

Tarvitsetko apua hakemuksen kanssa?

Ota yhteyttä asiakaspalveluumme puhelimitse 029 530 1110.