Hyppää pääsisältöön

Selkokarttasarja (rasteri)

Selkokarttasarja on koko Suomen kattava, yksinkertainen, selkeä ja hyvin luettava rasterimuotoinen aineistotuotesarja. Tuote on tarkoitettu taustakartaksi, jonka luonne suurilla mittakaavoilla muuttuu opaskartaksi. Näkökyvyn puutteet on huomioitu tuotteen suunnittelussa. Kartalla esitettävät keskeiset kohderyhmät ovat tiet ja rautatiet, tienimet, rakennukset ja rakenteet, hallintorajat, vesistöt ja muu nimistö, Erityisesti on korostettu tiestöä, julkisia rakennuksia ja tekstejä. Värien käytössä on huomioitu yleisimmät värinäkökyvyn rajoitteet.

Tuote on avointa aineistoa.

Käyttötarkoitus:

Selkokarttasarja soveltuu käytettäväksi saavutettavissa/esteettömissä karttapalveluissa tausta-aineistona. Tuote sopii käytettäväksi JHS 180 -suosituksessa määritellyssä tiilimatriisissa tasoilla 0-15.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
Pikselikoko
0.5 m
2 m
4 m
8 m
16 m
32 m
64 m
128 m
256 m
1024 m
2048 m
Esitystapa
Rasteri
Tietosisältö

Tietosisältö perustuu Maastotietokantaan ja pienemmissä mittakaavoissa Maastokarttasarjaan. Tietosisältö laajenee mittakaavan kasvaessa. Tietosisältöön on valittu sijainnin hahmottamisen kannalta keskeisiä kohteita. Kuvissa on käytetty reunanpehmennystä. Resoluutiotasoina käytetään JHS180-suosituksen mukaisia tasoja: https://www.suomidigi.fi/ohjeet-ja-tuki/jhs-suositukset/jhs-180-paikkatiedon-sisaltopalvelut.

Selkokarttarasteri JHS-taso 13

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet (myös ajopolut sekä kävely- ja pyörätiet), tienimet, rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat taajamat, järvet, lammet, joet, ojat ja pellot.

Taustakarttarasteri JHS-taso 12

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, puistot, rakennukset ja rakenteet, rautatiet, nimistö, hallintorajat, taajamat, järvet, lammet, joet, ojat ja pellot.

Selkokarttarasteri JHS-taso 11

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, järvet, lammet, joet, ojat ja pellot.

Selkokarttarasteri JHS-tasot 10

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat tiet, rautatiet, nimistö, taajamat, hallintorajat, järvet, lammet, joet ja ojat.

Selkokarttarasteri JHS-tasot 8 - 9

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet, taajamat, järvet ja lammet.

Selkokarttarasteri JHS-tasot 6 - 7

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö, tiet, rautatiet ja järvet.

Selkokarttarasteri JHS-tasot 2 - 5

Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat nimistö ja tiet.

Ylläpitotiedot

Ylläpidon tiheys: Selkokarttarasteri JHS-tasot 12 - 14 ja nimistö päivitetään viikoittain. Muut JHS-tasot päivitetään kerran vuodessa.

Historiatiedot

Selkokarttasarja perustuu lähtöaineistoiltaan Maanmittauslaitoksen Maastotietokantaan ja Maastokartta-sarjaan. Tarkimpien mittakaavojen osalta se vastaa sijainniltaan tarkinta valtakunnallista rasterikartta-aineistoa Peruskarttarasteria, jonka lähtöaineistona on myös Maastotietokanta.

Kunkin selkokarttarasteritason lähtöaineistoksi on useimmiten valittu mittakaavaltaan nimellismittakaavaa pienempi kartta-aineisto, jonka lisäksi on tehty valintayleistystä.

Tällä on pyritty mahdollisimman luettavaan, selkeään ja selkokarttakäyttöön paremmin soveltuvaan esitystapaan.

Ajantasaisuus vaihtelee kohteittain (ks. ylläpitotiedot).

Selkokarttarasterien JHS-tasot 6- 7 kohteiden sijaintitarkkuudet perustuvat Yleiskartta 1:1 000 000 sijaintitarkkuuteen (n. 1000 m).

Selkokarttarasterien JHS-tasot 2 - 5 kohteiden sijaintitarkkuudet perustuvat Yleiskartta 1:4 500 000 sijaintitarkkuuteen (n. 5000 m).

Kohteen sijaintitarkkuus riippuu rasteriaineistossa lisäksi sen pikselikoosta ja kuvaustekniikasta.

Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Käyttöehdot
Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Selkokarttasarjaan. Tuotteen ylläpidossa on käytetty kuntien aineistoja. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla. Mainitse Lisenssinantajan nimi (Maanmittauslaitos), aineiston nimi ja ajankohta, jolloin Maanmittauslaitos on luovuttanut aineiston (esimerkiksi: sisältää Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan 06/2014 aineistoa).
Jakeluformaatti
PNG
Ei ole asetusperusteinen