Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Nimistö kyselypalvelu (WFS)

Tämä palvelu on poistunut käytöstä 31.12.2021. Tämän palvelun tilalle on julkaistu uuden sukupolven rajapinta: Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features).

 

Nimistön kyselypalvelun aineistolähde, Maanmittauslaitoksen nimistörekisteri on Suomen paikannimitietojen ajantasainen tietovarasto, joka muodostuu paikannimirekisteristä ja karttanimirekisteristä. Paikannimirekisteri sisältää nimettyjen paikkojen ja paikannimien tiedot ja karttanimirekisteri paikannimien kartografisen esittämisen tiedot karttatuotteittain. Nimistörekisterin pääaineistolähde on paikannimirekisterissä ylläpidettävä peruskarttanimistö, jota on täydennetty peruskartassa esittämättömillä nimillä. Paikannimien kirjoitusasu on Kotimaisten kielten keskuksen asiantuntijoiden tarkistama.

Nimistörekisterin ja sen rajapintatuotteiden tietomallit rakentuvat paikoista, paikannimistä ja karttanimistä. Paikat ja paikannimet muodostavat paikannimirekisterin ja karttanimet yhdessä paikannimirekisterin tietojen kanssa karttanimirekisterin. Paikalla voi olla yksi tai useita paikannimiä, joista valitut esitetään karttaniminä eri karttatuotteissa. Paikannimirekisteri käsittää noin 800 000 paikkaa ja paikannimeä. Karttanimirekisterissä 1:25 000 on noin 800 000, karttanimirekisterissä 1:50 000 noin 360 000, karttanimirekisterissä 1:100 000 noin 170 000, karttanimirekisterissä 1:250 000 noin 45 000, karttanimirekisterissä 1:500 000 noin 10 500, karttanimirekisterissä 1:1 milj. noin 2500, karttanimirekisterissä 1:2 milj. noin 700, karttanimirekisterissä 1:4,5 milj. noin 250 ja karttanimirekisterissä 1:8 milj. noin 30 karttanimeä.

Paikannimirekisterikyselyjä varten on kaksi WFS-rajapintatuotetta, Paikat ja Paikannimet. Tuotteiden tietosisältö on sama mutta tietorakenne erilainen. Paikat-tuotteen tietoyksikkö on nimetty paikka. Paikan tietoja ovat mm. paikkatyyppi ja sijainti sekä nimi tai nimet ominaisuustietoineen (mm. tarkistettu kirjoitusasu ja kieli).  Paikannimet-tuotteen tietoyksikkö on paikannimi. Paikannimen tietoja ovat mm. tarkistettu kirjoitusasu ja kieli, mahdolliset rinnakkaisnimet sekä kyseisen nimetyn paikan tiedot (mm. paikkatyyppi ja sijainti). Paikat-tuotteessa paikkatyyppirajaus "kunta" tuottaa kuntien lukumäärän tietoyksiköitä eli paikkoja. Paikannimet-tuotteessa sama rajaus tuottaa yhtä monta tietoyksikköä, paikannimeä, kuin kunnilla on nimiä eri kielillä.

Karttanimirekisterikyselyjä varten on yksi WFS-rajapintatuote, Karttanimet. Karttanimet-tuotteen tietoyksikkö on karttanimi. Karttanimen tietoja ovat mm. karttanimiteksti, sen sijoittelu- ja typografiatiedot sekä tärkeimmät kyseisen nimetyn paikan ja paikannimen tiedot. Kysely rajataan aina karttatuotteen perusteella.

Tuotteille yhteiset skeemat

Tuotteiden yhteinen skeema

Koodistojen skeemat:

Paikat

Paikat-rajapintatuote vastaa tietosisällöltään Paikannimet-tuotetta, mutta tuotteiden GML-tietorakenne on erilainen. Paikat-tuotteen juurielementti on Paikka, jolla on vähintään yksi PaikanNimi-alielementti.

Rajapintatuotteen UML-kaaviosssa ja seuraavassa elementtien kuvauksessa on esitetty kyselyn vastaussanoman rakenne ja sisältö.

Tuotteen UML-kaavio

Tuotteen XML-skeema (ajantasainen skeema tulee varmistaa palvelusta)

Paikka-elementin tiedot

paikkaID

 • Paikan pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen ykkösellä alkava kokonaisluku

paikkatyyppiKoodi

 • Paikkatyypin eli paikanlajin koodi, noin 60 paikkatyyppiä
 • Koodistoskeema

paikkatyyppiryhmaKoodi

 • Paikkatyyppiryhmän koodi, ryhmiä ovat luontokohteet ja kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkatyyppialaryhmaKoodi

 • Paikkatyyppialaryhmän koodi, alaryhmiä ovat maastokohteet, vesistökohteet, hallintoalueet ja asutuskohteet, muut kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkaSijainti

 • Paikan sijaintipiste, lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa sen suuta olevan pisteen koordinaatit

paikkaKorkeus

 • Paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta (metriä)

tm35Fin7Koodi

 • TM35-karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:5 000 karttalehden (3 x 3 km²) tunnus (esim. V3133A3)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:10 000 karttalehden  (6 x 6 km²) tunnus (esim. V3133A)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 1:25 000 karttalehden (12 x 24 km²) tunnus (esim. V3133)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:50 000 karttalehden (24 x 48 km²) tunnus (esim. V313)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (48 x 96 km²) tunnus (esim. V31)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:200 000 karttalehden (96 x 192 km²) tunnus (esim. V3)

ylj7Koodi

 • Yleislehtijaon karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:10 000 karttalehden (5 x 5 km²) tunnus (esim. 314303D)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:20 000 karttalehden  (10 x 10 km²) tunnus (esim. 314303)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (30 x 40 km²) tunnus (esim. 3143)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1: 200 000 karttalehden (60x 80 km²) tunnus (esim. 314)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:400 000 karttalehden (120 x 160 km²) tunnus (esim. 31)

pp6Koodi

 • Pelastuspalvelulehtijaon ruutu, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki kuusi merkkiä 10 x 10 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A3)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 20 x 20 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 40 x 40 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 80 x 80 km² ruudun tunnus (esim. 21Q)

kuntaKoodi

seutukuntaKoodi

maakuntaKoodi

laaniKoodi

 • Lääni (2009, koodi), johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

suuralueKoodi

mittakaavarelevanssiKoodi

 • Paikan koosta/merkityksestä kertova mittakaavarelevanssi määräytyy pienimittakaavaisimman MML:n valtakunnallisen karttatuotteen mukaan, jossa paikan nimi tai nimet esitetään
 • Koodistoskeema

paikkaLuontiAika

 • Paikka-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikkaMuutosAika

 • Paikka-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikkaPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikka-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

PaikanNimi-alielementin tiedot

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

paikannimiLuontiAika

 • Paikannimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikannimiMuutosAika

 • Paikannimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikannimiPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikannimi-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

Paikannimet

Paikannimet-rajapintatuote vastaa tietosisällöltään Paikat-tuotetta, mutta tuotteiden GML-tietorakenne on erilainen. Paikannimet-tuotteen juurielementti on Paikannimi, jolla voi olla yksi tai useampi Rinnakkaisnimi-alielementti.

Rajapintatuotteen UML-kaaviosssa ja elementtien kuvauksessa on esitetty kyselyn vastaussanoman rakenne ja sisältö.

Tuotteen UML-kaavio

Tuotteen XML-skeema (ajantasainen skeema tulee varmistaa palvelusta)

Paikannimi-elementin tiedot

paikkaID

 • Paikan pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen ykkösellä alkava kokonaisluku

paikkatyyppiKoodi

 • Paikkatyypin eli paikanlajin koodi, noin 60 paikkatyyppiä
 • Koodistoskeema

paikkatyyppiryhmaKoodi

 • Paikkatyyppiryhmän koodi, ryhmiä ovat luontokohteet ja kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkatyyppialaryhmaKoodi

 • Paikkatyyppialaryhmän koodi, alaryhmiä ovat maastokohteet, vesistökohteet, hallintoalueet ja asutuskohteet, muut kulttuurikohteet
 • Koodistoskeema

paikkaSijainti

 • Paikan sijaintipiste, lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa sen suuta olevan pisteen koordinaatit

paikkaKorkeus

 • Paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta (metriä)

tm35Fin7Koodi

 • TM35-karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:5 000 karttalehden (3 x 3 km²) tunnus (esim. V3133A3)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:10 000 karttalehden  (6 x 6 km²) tunnus (esim. V3133A)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 1:25 000 karttalehden (12 x 24 km²) tunnus (esim. V3133)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:50 000 karttalehden (24 x 48 km²) tunnus (esim. V313)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (48 x 96 km²) tunnus (esim. V31)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:200 000 karttalehden (96 x 192 km²) tunnus (esim. V3)

ylj7Koodi

 • Yleislehtijaon karttalehti, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki seitsemän merkkiä 1:10 000 karttalehden (5 x 5 km²) tunnus (esim. 314303D)
 • kuusi ensimmäistä merkkiä 1:20 000 karttalehden  (10 x 10 km²) tunnus (esim. 314303)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 1:100 000 karttalehden (30 x 40 km²) tunnus (esim. 3143)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 1: 200 000 karttalehden (60x 80 km²) tunnus (esim. 314)
 • kaksi ensimmäistä merkkiä 1:400 000 karttalehden (120 x 160 km²) tunnus (esim. 31)

pp6Koodi

 • Pelastuspalvelulehtijaon ruutu, johon paikan sijaintipiste osuu
 • kaikki kuusi merkkiä 10 x 10 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A3)
 • viisi ensimmäistä merkkiä 20 x 20 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4A)
 • neljä ensimmäistä merkkiä 40 x 40 km² ruudun tunnus (esim. 21Q4)
 • kolme ensimmäistä merkkiä 80 x 80 km² ruudun tunnus (esim. 21Q)

kuntaKoodi

seutukuntaKoodi

maakuntaKoodi

laaniKoodi

 • Lääni (2009, koodi), johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

suuralueKoodi

mittakaavarelevanssiKoodi

 • Paikan koosta/merkityksestä kertova mittakaavarelevanssi määräytyy pienimittakaavaisimman MML:n valtakunnallisen karttatuotteen mukaan, jossa paikan nimi tai nimet esitetään
 • Koodistoskeema

paikkaLuontiAika

 • Paikka-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikkaMuutosAika

 • Paikka-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikkaPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikka-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

paikannimiLuontiAika

 • Paikannimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikannimiMuutosAika

 • Paikannimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikannimiPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikannimi-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

Rinnakkaisnimi-alielementin tiedot

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

paikannimiLuontiAika

 • Paikannimi-kohteen tietokantahistorian alkuajankohta

paikannimiMuutosAika

 • Paikannimi-kohteen viimeisimmän tietokantamuutoksen ajankohta

paikannimiPoistoAika (ei näy rajapintatuotteessa)

 • Paikannimi-kohteen tietokannasta poistetuksi merkitsemisen ajankohta (tietoa käytetään paikannimirekisterin muutostietojen toimittamisessa)

Paikkojen ja paikannimitietojen hakurajaukset

Paikannimirekisterikyselyn voi rajata monin tavoin ja hakuehtoja yhdistellä WFS-standardin asettamissa puitteissa (mm. ja/tai/ei -ehdot). Myös hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin ominaisuustietoihin. Paikannimirekisterin rajapintatuotteiden kuvauksissa on esimerkkejä erilaisista kyselyistä ja rajausten teknisestä toteutuksesta. Rajaustapoja:

 • Paikan nimi tai nimen osa
 • Nimen kieli (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame)
 • Nimen kielen asema paikan sijaintikunnassa (virallinen tai epävirallinen, enemmistön tai vähemmistön kieli)
 • Paikkatyyppi (noin 60 paikanlajia)
 • Paikkatyyppiryhmä tai -alaryhmä (esim. maastokohteet, vesistökohteet; hallinto- ja asutuskohteet, muut kulttuurikohteet)
 • Mittakaavarelevanssi (paikan koko/merkittävyys), esimerkiksi:
  • kaikki paikat ja nimet (ei rajausta, noin 800 000 paikkaa) 
  • paikat ja nimet, jotka esitetään MML:n 1:1 milj. tai pienempimittakaavaisissa kartoissa
  • paikat ja nimet, joita ei esitetä MML:n 1:100 000 tai pienempimittakaavaisissa kartoissa
 • Paikan sisältyminen alueeseen:
  • hallinto-/tilastointialue (kunta, seutukunta, maakunta, lääni, suuralue)
  • karttalehti (TM35-lehtijaon karttalehti, yleislehtijaon karttalehti, pelastuspalveluruutu)
 • Paikan sijainti (hakurajaus ja -tulokset valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä):
  • suorakaide (bounding box)
  • vapaa aluerajaus (polygon)
  • piste + hakusäde
  • murtoviiva + hakuvyöhyke
 • Paikan korkeus
 • Paikan tai paikannimen id (pysyvä yksilöivä tunnus)

Karttanimet

Karttanimet-rajapintatuotteen ainoa elementti on Karttanimi.

Rajapintatuotteen UML-kaaviosssa ja Karttanimi-elementin kuvauksessa on esitetty kyselyn vastaussanoman rakenne ja sisältö.

Tuotteen UML-kaavio

Tuotteen XML-skeema

Karttanimi-elementin tiedot

karttanimiID

 • Karttanimen yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen seitsemällä alkava kokonaisluku

karttanimiTeksti

 • Karttanimitekstin merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus), joka voi poiketa vastaavasta paikannimestä (esim. isot kirjaimet, nimen jako kahdelle riville)

karttanimiSijainti

 • Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) koordinaatit ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä

karttanimiXP

 • Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) pohjoiskoordinaatti alkuperäisen karttatuotteen koordinaattijärjestelmässä (KKJ/YKJ tai KKJ/PKJ)

karttanimiYI

 • Karttanimitekstin alkupisteen (vasemman alakulman) itäkoordinaatti alkuperäisen karttatuotteen koordinaattijärjestelmässä (KKJ/YKJ tai KKJ/PKJ)

karttanimiSuuntaDXP

 • Karttanimitekstin suuntapisteen suhteellinen siirtymä (m) pohjoissuunnassa (jos karttanimiSuuntaDXP=0 ja karttanimiSuuntaDYI=0 kyseessä on suuntaamaton vaakateksti) ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä

karttanimiSuuntaDYI

 • Karttanimitekstin suuntapisteen suhteellinen siirtymä (m) itäsuunnassa (jos karttanimiSuuntaDXP=0 ja karttanimiSuuntaDYI=0 kyseessä on suuntaamaton vaakateksti) ETRS-TM35FIN-koordinaattijärjestelmässä

karttanimiTaivutus

 • Käyristettyä karttanimitekstiä ohjaavan murtoviivan kulku (suhteelliset siirtymät (m) karttanimitekstin alkupisteestä: dxp1, dyi1, dxp2, dyi2 jne.)

kirjasintyyppiKoodi

kirjasinkoko

 • Karttanimitekstin kirjasinkoko (graafinen koko yksikkönä mm/100 referenssimittakaavassa). Koko tarkoittaa pienen kirjaimen (esim. ”x”) korkeutta kerrottuna kahdella.

kirjasinvariKoodi

kirjasinKallistuskulma

 • Karttanimitekstin kirjasinten kallistuskulma asteina (0 = pystyteksti)

harvennusLippu

 • Karttanimitekstin harvennus; jos harvennusLippu=1 karttateksti venytetään alkupisteestä siirtymien karttanimiSuuntaDXP ja karttanimiSuuntaDYI osoittamaan suuntapisteeseen
 • Koodistoskeema

mtkLadontaKoodi

 • Karttanimelle Maastotietokannassa tallennettu "ladontakoodi" (koskee vain 1:25 000 karttanimiä)

paikkaID

 • Paikan pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen ykkösellä alkava kokonaisluku

paikkatyyppiKoodi

 • Paikkatyypin eli paikanlajin koodi, noin 60 paikkatyyppiä
 • Koodistoskeema

paikkaSijainti

 • Paikan sijaintipiste, lähellä kohteen keskipistettä ja joen tapauksessa sen suuta olevan pisteen koordinaatit

paikkaKorkeus

 • Paikan sijaintipisteelle korkeusmallista laskettu korkeus merenpinnasta (metriä)

paikannimiID

 • Paikannimen pysyvä yksilöivä tunnus, kahdeksannumeroinen nelosella alkava kokonaisluku

kirjoitusasu

 • Paikannimen merkkisisältö (UTF-8-merkistökoodaus) Kotimaisten kielten keskuksen tarkistamassa muodossa

kieliKoodi

 • Nimen kielen (suomi, ruotsi, pohjoissaame, inarinsaame tai koltansaame) ISO 639-3 -standardin mukainen kolmikirjaiminen koodi
 • Koodistoskeema

kieliVirallisuusKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (virallinen tai epävirallinen kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

kieliEnemmistoKoodi

 • Nimen kielen kielilain mukainen asema (enemmistön tai vähemmistön kieli) kunnassa, johon paikan sijaintipiste osuu
 • Koodistoskeema

paikannimiLahdeKoodi

paikannimiStatusKoodi

karttatuoteTunnus

 • MML:n karttatuote (tunnus) josta karttanimi on peräisin
 • Koodistoskeema

mittakaavaluokkaKoodi

 • Karttatuotteen alkuperäinen mittakaavaluokka (koodi)
 • Koodistoskeema

koordinaattijarjestelmaKoodi

 • Karttatuotteen alkuperäinen koordinaattijärjestelmä (koodi), jossa koordinaatit karttanimiXP ja karttanimiYI ovat
 • Koodistoskeema

Karttanimitietojen  hakurajaukset

Karttanimirekisterikysely on aina syytä rajata karttatuotteen ja sijainnin avulla. Hakuehtoja voi yhdistellä WFS-standardin puitteissa (mm. ja/tai/ei -ehdot). Myös hakutulokset voi rajata vain itselle tarpeellisiin ominaisuustietoihin. Karttanimirekisterin rajapintatuotteen kuvauksessa on esimerkkejä erilaisista kyselyistä ja rajausten teknisestä toteutuksesta. Rajaustapoja:

 • Karttatuote:
  • Peruskartta 1:25 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:16 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:50 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:40 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:100 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:80 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:250 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:200 000" nimistö)
  • Maastokartta 1:500 000 (Karttapaikan mittakaavatason "1:400 000" nimistö)
  • Yleiskartta 1:1 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:800 000” nimistö)
  • Yleiskartta 1:2 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:2000 000” nimistö)
  • Yleiskartta 1:4,5 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:4000 000” nimistö)
  • Yleiskartta 1:8 milj. (Karttapaikan mittakaavatason ”1:8000 000” nimistö) 
 • Karttanimien sijainti (karttatekstin vasen alakulma, hakurajaus ja -tulokset valinnaisessa koordinaattijärjestelmässä):
  • suorakaide (bounding box)
  • vapaa aluerajaus (polygon)
 • Erikoistapauksissa myös valikoidut ominaisuustiedot

Tietomalliversio vaihtuu kun tuotteiden XML-tietomalleihin tulee muutoksia. Aineistoversio vaihtuu kun koodistojen tietosisältöön tulee muutoksia.

Tietomalliversio 2009/02 (2009/02–, nykyinen versio)

Tuotteiden yhteinen XML-skeema. 

Aineistoversio 2021/01 (2021/01–, nykyinen versio)

Aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa.

Hallintoaluetiedot 1.1.2021 mukaiset (Honkajoen kunta (099) yhdistyi Kankaanpään kaupunkiin (214) ja Kyrönmaan seutukunta (151) lakkasi olemasta.).

Vuoden 2022 alussa ei tullut hallintoaluemuutoksia.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2020/01 (2020/01–2021/01)

Aineisto päivittyy kerran vuorokaudessa.

Hallintoaluetiedot 1.1.2020 mukaiset (Valtimon kunta liittyi Nurmeksen kaupunkiin). Ei muita koodistomuutoksia.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2017/01 (2017/01–2020/01)

Aineisto päivittyy noin viikon välein.

Hallintoaluetiedot 1.1.2017 mukaiset. Hallintoaluetiedot ja koodistot pysyvät ennallaan vuonna 2018.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2016/01 (2016/01–2017/01)

Aineisto päivittyy noin viikon välein.

Hallintoaluetiedot 1.1.2016 mukaiset.

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2015/05 (2015/05–2016/01)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 22.5.2015

Hallintoaluetiedot 1.1.2015 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2014/02 (2014/02–2015/05)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 1.1.2014

Hallintoaluetiedot 1.1.2014 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2013/02 (2013/02–2014/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.1.2013

Hallintoaluetiedot 1.1.2013 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2012/02 (2012/02–2013/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 1.1.2012

Hallintoaluetiedot 1.1.2012 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2011/02(2011/02–2012/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.1.2011

Hallintoaluetiedot 1.1.2011 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2010/02 (2010/02–2011/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.1.2010

Hallintoaluetiedot 1.1.2010 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat

Aineistoversio 2009/10 (2009/10–2010/02)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 31.5.2009

Hallintoaluetiedot 1.1.2009 mukaiset

Koodistojen skeemat:

Aineistoversio 2009/02 (2009/02–2009/10)

Aineisto irrotettu nimistörekisteristä 30.4.2008

Hallintoaluetiedot 1.1.2008 mukaiset

Koodistojen XML-skeemat