Hyppää pääsisältöön

Tietoa osoitetietojärjestelmästä kunnille

Osoitetiedot syntyvät ja niitä ylläpidetään kunnissa. Rakennusten ja alueiden osoitetiedot on tarkoitus koostaa kuntien järjestelmistä valtakunnalliseen osoitetietojärjestelmään. Tiedon koostamisen teknisiä ratkaisuja on määritelty ja pilotoitu yhdessä kuntien ja kuntien järjestelmätoimittajien kanssa, jotta tietojen päivittyminen valtakunnalliseen järjestelmään olisi mahdollisimman sujuvaa. 

Vuoden 2021 aikana osoitetietojärjestelmän kokonaisarkkitehtuuria ja järjestelmän vaatimuksia tarkennetaan yhdessä sidosryhmien kanssa. 

Kuntapilotit

Osoitetiedon koostamista kuntien järjestelmistä pilotoidaan Jyväskylän, Tampereen, Savonlinnan ja Hangon kaupunkien kanssa. Tavoitteena pilotoinnissa on kerätä kokemuksia nykyisen osoitetiedot yhteensopivuudesta osoitetietojärjestelmän tietomallin kanssa sekä teknisistä osoitetiedon koostamisen ja laadunvarmistuksen teknisistä ratkaisuista.

Osoitetietojärjestelmän tietomallin mukaista osoitetietoa voi myös koekäyttää Osoitteet (OGC API Features) BETA -kyselyrajapinnan kautta. 

Osoitetietojärjestelmän kehittämisen edetessä palveluiden koekäyttöä jatketaan yhdessä kuntien kanssa. Tavoitteena on varmistaa palveluiden toimivuus ennen järjestelmän tuotannollista käyttöönottoa.

Osoitetietojärjestelmän kunta-asiantuntijaryhmä

Osoitetietojärjestelmän suunnittelua tukemaan on perustettu kunta-asiantuntijoiden ryhmä, jonka kanssa käydään läpi osoitetietojärjestelmän toteuttamiseen liittyviä kokonaisuuksia. Ryhmä edustaa erikokoisista ja erilaisia teknisiä ratkaisuja hyödyntäviä kuntia sekä asiantuntemusta osoiteprosessin eri osa-alueilta. Ryhmän toimeksianto päättyy viimeistään joulukuussa 2021. 

Kuntaryhmä käsittelee muun muassa osoitetiedon tietomalliin, osoitetiedon elinkaareen, laatuvaatimuksiin ja osoitetiedon hallinnan prosesseihin liittyviä kysymyksiä.

Kuntaryhmässä on edustettuna asiantuntijoita Hausjärveltä, Järvenpäästä, Porista, Helsingistä, Tuusulasta, Varkaudesta, Savonlinnasta ja Lahdesta. 

Kunta-asiantuntijaryhmän kokousmateriaalit

28.9.2021

8.9.2021

2.6.2021

12.5.2021

22.4.2021

8.4.2021

Paikkatietojen kuntafoorumi (PAKU)

Paikkatietojen kuntafoorumi PAKU edustaa kuntien ääntä valtionhallinnon paikkatietoratkaisuihin liittyvän toiminnan ja valtakunnallisten hankkeiden kehittämisessä. PAKUn toiminnassa kunnat ja valtionhallinto vaihtavat tietoa julkishallinnon paikkatietotoimintaa koskettavasta kehitystyöstä ja voivat antaa palautetta kehitystyön tueksi.

Lue lisää ja liity mukaan

Kunnan osoitejärjestelmä – ohjeet ja suositus

Kuntaliitto on julkaissut ohjeistuksen, jonka tavoitteena on auttaa kuntia osoitteiden antamista koskevissa käytännön kysymyksissä sekä yhtenäistää kuntien osoitteiden antamiseen liittyviä käytäntöjä. Kuntien osoiteohjeistus on suositus, joka on laadittu helpottamaan kuntien osoiteasioihin liittyvää työtä.

Tutustu ohjeistukseen Kuntaliiton sivuilla.