Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojärjestelmän tietomalli ja laatuvaatimukset

Osoitetietojärjestelmään koostetaan kaikki kunnissa syntyvät osoitetiedot. Kaikille luvanvaraisille rakennuksille annetaan osoitteet. Lisäksi osoitteita voidaan antaa esimerkiksi tonteille, puistoille, liikuntapaikoille ja erilaisille rakennelmille.

Grafiikka, jossa on kuvattu erilaisia alueita ja rakennuksia ja niille annettuja osoitteita.
Osoitetietojärjestelmä tulee sisältämään rakennusten osoitteiden lisäksi osoitteita esimerkiksi tonteille, puistoille ja ulkoliikuntapaikoille.

Tietomalli

Tietomalli määrittelee, mitä tietoa valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä sisältää ja miten osoitetieto järjestelmässä mallinnetaan. Malli kattaa osoitteet, jotka viittaavat rakennukseen, kiinteistöön tai muuhun kohteeseen ja osoitteen sijaintiin viittaavan koordinaattipisteen eli geokoodatut osoitteet.

Tietomallin kohdeluokat ovat osoitenimi, osoitenumero ja osoitepiste. Näiden avulla mallinnetaan osoitetiedot, jotka tarkoittavat rakennusten tai rakennelmien, tonttien, muiden alueiden ja erityiskohteiden osoitteita.

Laatuvaatimukset

Laatuvaatimuksilla kuvataan sitä, millaista valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän sisältämän ja sinne tarjottavan tiedon tulee olla tietosisällöltään ja mitä vaatimuksia tiedon tulee noudattaa ollakseen osoitetietojärjestelmään sopivaa ja laadukasta. Alustavien vaatimuksien sisältöä on käyty läpi yhdessä kuntien edustajien kanssa.

Kommentoi tietomallin ja laatuvaatimusten luonnoksia

Valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän tietomallin ja laatuvaatimusten luonnokset olivat kommentoitavana 30.9.–22.10.2021 Otakantaa.fi-palvelussa. Kommentointiaikaa on jatkettu 23.11.2021 saakka Otakantaa.fi-palvelussa ilmenneiden ongelmien vuoksi. Pyydämme myös jo aiemmin kommenttinsa jättäneitä lähettämään kommenttinsa uudelleen, jotta voimme varmistaa kaikkien kommenttien saapumisen perille.

Tarkennetut versiot tietomallista ja laatuvaatimuksista julkaistaan myöhemmin, ja niitä hyödynnetään valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän kehittämisessä.