Hyppää pääsisältöön

Osoitetietojen tietomalli

Osoitetietojärjestelmään koostetaan kaikki kunnissa syntyvät osoitetiedot. Kaikille luvanvaraisille rakennuksille annetaan osoitteet. Lisäksi osoitteita voidaan antaa esimerkiksi tonteille, puistoille, liikuntapaikoille ja erilaisille rakennelmille.

Grafiikka, jossa on kuvattu erilaisia alueita ja rakennuksia ja niille annettuja osoitteita.
Osoitetietojärjestelmä tulee sisältämään rakennusten osoitteiden lisäksi osoitteita esimerkiksi tonteille, puistoille ja ulkoliikuntapaikoille.

Uuden valtakunnallisen osoitetietojärjestelmän osoitetiedon sisältö ja rakenne kuvataan osoitetietojärjestelmän tietomallissa.

Tietomallin keskeiset kohdeluokat ovat osoitekohde (katuosoite ilman huoneistotunnuksia eli osoitenimi, -numero ja kunta) ja osoitepiste. Näiden avulla mallinnetaan osoitetiedot, jotka tarkoittavat rakennusten tai rakennelmien, tonttien, muiden alueiden ja erityiskohteiden osoitteita. 

Osoitekohde tarkoittaa osoitenimen, -numeron ja kunnan muodostamaa osoitetta eli katuosoitteen tietoja ilman huoneistotunnuksia. Osoitepiste tarkoittaa osoitteen sijaintiin viittaavaa koordinaattipistettä. Osoitekohde ja osoitepiste linkittyvät toisiinsa, ja linkillä on ominaisuustietona voimassaoloaika. Kun usealla rakennuksella on sama osoite, osoitekohteeseen linkittyy useita osoitepisteitä, ja yksi osoitepiste linkittyy useaan osoitekohteeseen, kun osoitepisteen tarkoittamalla rakennuksella on rinnakkaisosoitteita.

Tietomallissa on osoitetietoja tarkentava kohdeluokka sisäänkäynti, joka linkittyy aina osoitekohteeseen, ja täydentävänä, reititystä ohjaavana kohdeluokkana kulkupiste. Kulkupiste linkittyy aina joko osoitepisteeseen tai sisäänkäyntiin. Sisäänkäynti- ja kulkupistetiedot on tavoitteena sisällyttää osaksi Osoitetietojärjestelmää myöhemmässä vaiheessa.  Näiden lisäksi tietomallissa on erillinen kohdeluokka paikannusmerkki, joka ei linkity muihin tietomallin kohdeluokkiin.

Luonnos tietomallista on julkaistu Yhteentoimivuusalustalla: https://tietomallit.suomi.fi/model/ostieto/.

Tietomalli tarkentuu vuoden 2021 aikana.