INSPIRE-koulutukset

INSPIRE-sihteeristö järjestää koulutuksia INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta ja muista paikkatiedon infrastruktuurin toteuttamiseen ja hyödyntämiseen liittyvistä aiheista. Koulutukset ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Onko sinulla kysyttävää koulutuksista tai haluaisitko ehdottaa aihetta seuraaviin koulutuksiin? Järjestämme ympäri vuoden yleisten koulutusten lisäksi myös kahdenvälisiä verkkokoulutussessioita. Ota yhteyttä INSPIRE-sihteeristöön, jos organisaatiosi olisi kiinnostunut erillisen koulutus- tai tukitapaamisen järjestämisestä.

Miten saan helpoiten tiedon tulevista koulutuksista?

Tiedotamme tulevista koulutuksistamme Paikkatietoverkoston jakelulla, Paikkatietoikkunan Twitter-kanavalla ja Facebook-sivuilla.

Miten osallistun verkkokoulutukseen?

Verkkokoulutukset esitetään Skype-webinaareina tai WebEx-palvelulla. Ohjeet WebEx-palvelun käyttöön löydät tästä ohjeesta. Koulutukset tallennetaan ja ne ovat jälkeenpäin katsottavissa YouTube-videoina tällä sivulla.

INSPIRE-koulutusten materiaalit

INSPIRE-koulutusten videotallenteet

Uudenlaiset Inspire-palvelut: OGC API Features ja JSON 31.3.2020

 • UML to GeoJSON, Lassi Lehto (esityskalvot | video)
  Lassi Lehto kertoo periaatteista, miten UML-kaavioista johdetaan GeoJSON mukaista paikkatietoa ja miten tämä liittyy INSPIREEN. GeoJSON on yksinkertaisten paikkatietokohteiden koodaukseen tarkoitettu JSON (JavaScript Object Notation) -standardi.
   
 • OGC API Features, Jari Reini (esityskalvot | video)
  Jari Reini kertoo OGC API Features -standardista mm. ohjelmoijan ja loppukäyttäjän näkökulmasta sekä siitä, miten tämä rajapintapalvelu liittyy INSPIREEN.

Miten Paikkatietoalustan palvelut edistävät INSPIRE-yhteentoimivuutta? 9.3.2020

 • Miten Paikkatietoalustan palvelut edistävät paikkatietojen saatavuutta, löydettävyyttä, yhteentoimivuutta ja käyttöä erityisesti INSPIRE-toimeenpanon ja paikkatiedon hyödyntämisen näkökulmasta.
 • Paikkatietoalustan palvelut: https://beta.paikkatietoalusta.fi/
 • Paikkatiedon aineistohaku, Teemu Saloriutta (esityskalvot | video)
 • Semanttinen kohdehaku, Pekka Latvala (esityskalvot | video)
 • Paikkatietohakemiston uudet toiminnallisuudet, Kai Koistinen (esityskalvot | video)
 • Nimistön tietokortit ja Uudelleenohjauspalvelu, Kai Koistinen (esityskalvot | video)
 • Tiedonyhdistämispalvelu, Timo Aarnio (esityskalvot | video)
 • Kansallinen tietotuote rakennuksista, Jakob Ventin (esityskalvot | video)
 • INSPIRE-validointipalvelu, Teemu Saloriutta (esityskalvot | video)
 • OGC API - feature -pilottirajapinnat AU/SU -teemoista, Lassi Lehto ja Sampo Savolainen (esityskalvot | video)

Alueellista laajuutta kuvaavan asiasanan lisääminen metatietoihin 5.2.2020 (video)

 • Alueellinen laajuus -asiasanalla ilmaistaan INSPIRE-aineistojen metatiedoissa kattaako kuvailtu aineisto koko Suomen alueen (asiasana Kansallinen) vai jonkin pienemmän kuten esimerkiksi kunnan tai maakunnan alueen (Alueellinen). Tämän avainsanan lisääminen vaaditaan elokuussa 2019 voimaan tulleen lainsäädännön myötä. Asiasanaa hyödynnetään seurantaindikaattoreiden laskemisessa ja se helpottaa hakua metatietojen perusteella.

Paikkatietopeitteen kyselypalvelut (WCS) -webinaari; hilamuotoisten aineistojen lataaminen WCS-palvelun kautta (esityskalvot | video) 7.11.2019

 • Paikkatietopeitteen kyselypalvelujen (WCS) avulla voidaan ladata hilamuotoisia aineistoja, kuten satelliitti- tai ortoilmakuvia, alkuperäisellä tarkkuudella alkuperäisessä tiedostomuodossa. WCS-palvelu on yksi vaihtoehto, jolla voidaan toteuttaa INSPIRE-direktiivin mukaisia latauspalveluita.
 • Webinaarin piti asiantuntija 7.11.2019 Jukka Rahkonen, jonka johdolla JHS 180 -suositukseen "Paikkatiedon sisältöpalvelut" päivitettiin syksyn alussa WCS-palveluja koskeva ohjeistus. 

INSPIRE-validaattorin käyttö -koulutus 10.5.2019 (esityskalvot | video)

Palvelut kuntoon -koulutus 19.3.2019 (esityskalvot | video)

Metatiedot kuntoon -koulutus 25.9.2018 (esityskalvot | video)

 • Koulutuksessa esiteltiin tarjolla olevia laaduntarkistustyökaluja ja käytiin läpi metatiedoista yleisimmin löytyviä virhetyyppejä.  
 • Seuraavassa listassa on kuvattu Paikkatietohakemiston metatietojen ylläpitäjiltä pyydetyt toimenpiteet lyhyesti:
 1. Tarkasta metatietojesi nykytila komission Resource Browserilla https://github.com/Paikkatietohakemisto/Kayttoohje/wiki/INSPIRE-Resource-Browser
 2. Korjaa virheelliset metatiedot ja tarkasta muidenkin ajantasaisuus Paikkatietohakemistossa https://github.com/Paikkatietohakemisto/Kayttoohje/wiki/Validoinnin-UKK
 3. Tarkasta korjatut metatiedot komission validaattorilla https://github.com/Paikkatietohakemisto/Kayttoohje/wiki/Metatietojen-validointi

INSPIRE-tietotuotteet kuntoon -koulutus 27.10.2017

Paikkatiedon yksilöivät tunnukset  18.5.2017 (esityskalvot)

Luettelopalvelu tutuksi 20.4.2017 (esityskalvot)

Metatiedot ja uusi Paikkatietohakemisto 9.3.2017 (esityskalvot)

Seuranta ja raportointi 17.5.2016 (esityskalvot)

Luettelopalvelu ja kansalliset koodiluettelot 12.4.2016 (esityskalvot)

Verkkopalvelujen toteuttaminen 8.3.2016 (esityskalvot)

Metatietojen laatiminen ja ylläpito 16.2.2016 (esityskalvot)

Paikkatietoinfrastruktuurin hyödyntäminen 23.11.2016

Paikkatiedon viitearkkitehtuuri 13.10.2016

Osallistaminen ja joukkoistaminen 26.4.2016