Osallistu Paikkatietoverkoston toimintaan

Paikkatietoverkosto on kaikille avoin yhteistyöfoorumi, joka kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön. Se jakaa tietoa muun muassa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yleisesti paikkatietoalaan liittyvistä aiheista. INSPIRE-sihteeristön koulutuksista jaetaan tietoa verkoston kautta.

Verkostossa on lähes 400 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta. Joukossa on niin paikkatiedon hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia kuin tutkijoita ja opettajia. Paikkatietoverkoston sihteeristönä toimii INSPIRE-sihteeristö.

Paikkatietoverkoston seminaari ja vuosikokous pidettiin 12.12.2019. Kutsu oli lähetetty kaikille verkostoon ilmoittautuneille. 

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

Tervetuloa Paikkatietoverkostoon!

Liity verkostoon tai ilmoita muuttunut osoitteesi tilaamalla Paikkatietoverkoston uutiskirje.

Paikkatietoverkoston uutiskirjeistä kautta saat tiedon koulutuksista, kuulet ensimmäisenä paikkatietoalan ajankohtaiset asiat ja pääset myös mukaan vaikuttamaan ja keskustelemaan INSPIRE-toimeenpanoon ja kansalliseen paikkatietoinfrastruktuuriin liityvistä asioista.  Verkosto on avoin foorumi kaikille paikkatietoasioista kiinnostuneille. Joukossamme on jo lähes 400 jäsentä! 

Koostamme viestimme useimmiten uutiskirjeen muotoon, mutta toisinaan lähetämme uutiskirjeen jakelulla myös sähköpostia - varsinkin jos kyse on yksittäisestä tai kiireellisestä asiasta tai esim. tapahtumaan tai webinaariin ilmoittutumisen muistutuksesta.

Uutiskirjeet

Paikkatietoverkoston katsaus kertoo, mitä ajankohtaista INSPIRE-toimeenpanossa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurissa on juuri nyt meneillään. Katsaus julkaistaan muutaman kerran vuodessa. Vuonna 2020 julkaistaan kärkiteemoihin keskittyviä uutiskirjeitä.
 

Kärkiteemat

Verkoston toimintaa fokusoidaan kärkiteemojen avulla tiettyihin aihealueisiin toimintavuoden aikana. Kärkiteemoista voidaan järjestää esimerkiksi seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muuta viestintää.

Vuonna 2020 Paikkatietoverkostolla on neljä kärkiteemaa:

 • Paikkatiedon koulutus ja osaaminen
  Kärkiteeman tavoitteena on varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

  Puheenjohtajisto:
  Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
  Niina Käyhkö, Turun yliopisto
  Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
   

 • Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen
  Kärkiteeman tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilastojen paikkatieto-ominaisuudesta ja tilastotietojen tuottamismahdollisuuksista. Lisäksi pyritään hyödyntämään kansainvälisten tilastojen ja paikkatietojen kehitystyön tuloksia kansallisissa hankkeissa.

  Puheenjohtajisto:
  Pasi Piela, Tilastokeskus (vastuu Tilastokeskus)
  Tesmi Laakso, Tilastokeskus
  Rina Tammisto, Tilastokeskus
  Esa Tiainen, Maanmittauslaitos (vastuu Maanmittauslaitos, siht.)
  Timo Aarnio, Maanmittauslaitos

   

 • Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot
  Kärkiteemassa edistetään rakennetun ympäristön tietojen saattamista yhteen toimivaan muotoon kokoamalla paikkatietoalan eri asiantuntijat osaksi yhteen toimivuus työtä sekä tunnistamalla teemaan liittyviä konkreettisia kehittämistarpeita.

  Puheenjohtajisto:
  Sakari Jäppinen, ympäristöministeriö (vastuu)
  Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
  Lena Hallin-Pihlatie, Maanmittauslaitos (siht.)
   

 • Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta

  Kärkiteema seuraa selonteon toimeenpanoa ja tarvittaessa osallistuu toimeenpanon valmisteluun

  Puheenjohtajisto:
  Mari Laakso, maa- ja metsätalousministeriö (vastuu)
  Hanna Horppila, Maanmittauslaitos (siht.)

Kärkiteemojen menneet tapahtumat ja materiaalit

  Paikkatietoverkoston ohjausryhmä

  Puheenjohtaja:
  Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

  Varapuheenjohtajat:
  Pasi Piela, Tilastokeskus (Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen-kärkiteema)
  Niina Käyhkö, Turun yliopisto (Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteema)
  Mari Laakso, MMM (Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -kärkiteema)
  Sakari Jäppinen, Ympäristöministeriö (Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot)
  Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:n puheenjohtaja)

  Kokousmuistio 8.10.2019
  Kokousmuistio 5.10.2018
  Kokousmuistio 29.9.2017

  Paikkatietoikkuna

  Kansallisesta paikkatietoportaalista löydät yli 1200 karttatasoa yli 50 organisaatiolta.

  https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

  Positio-lehti

  Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

  www.maanmittauslaitos.fi/positio