Osallistu Paikkatietoverkoston toimintaan

Paikkatietoverkosto on kaikille avoin yhteistyöfoorumi, joka kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön. Se jakaa tietoa muun muassa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yleisesti paikkatietoalaan liittyvistä aiheista. INSPIRE-sihteeristön koulutuksista jaetaan tietoa verkoston kautta.

Verkostossa on lähes 400 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta. Joukossa on niin paikkatiedon hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia kuin tutkijoita ja opettajia. Paikkatietoverkoston sihteeristönä toimii INSPIRE-sihteeristö.

Tervetuloa Paikkatietoverkoston seminaariin ja vuosikokoukseen 12.12.2019. Olemme lähettäneet kutsut kaikille verkostoon ilmoittautuneille. 

Ehdotus Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelmaksi vuodelle 2020

Vuoden 2019 toimintasuunnitelma

lmoittaudu mukaan verkostoon

 

Kärkiteemat

Kärkiteemojen avulla verkoston toimintaa fokusoidaan tiettyihin aihealueisiin toimintavuoden aikana. Kärkiteemoista voidaan järjestää esimerkiksi seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muuta viestintää.

Vuonna 2019 Paikkatietoverkostolla on ollut kaksi kärkiteemaa:

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen sekä Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen.

Kärkiteemojen menneet tapahtumat ja materiaalit

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen

Kärkiteeman tavoitteena on varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Puheenjohtajisto:
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Niina Käyhkö, Turun yliopisto
Lena Hallin-Pihlatie, Maanmittauslaitos
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
 

Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen

Kärkiteeman tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilastojen paikkatieto-ominaisuudesta ja tilastotietojen tuottamismahdollisuuksista.
Lisäksi pyritään hyödyntämään kansainvälisten tilastojen ja paikkatietojen kehitystyön tuloksia kansallisissa hankkeissa.

Puheenjohtajisto:
Pasi Piela, Tilastokeskus
Tesmi Laakso, Tilastokeskus
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos

Katsaukset

Paikkatietoverkoston katsaus kertoo, mitä ajankohtaista INSPIRE-toimeenpanossa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurissa on juuri nyt meneillään. Katsaus julkaistaan muutaman kerran vuodessa.

Paikkatietoverkoston ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Varapuheenjohtajat:
Pasi Piela, Tilastokeskus (Tilastot-kärkiteema)
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto (Koulutus-kärkiteema)  

Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:n puheenjohtaja)

Kokousmuistio 8.10.2019
Kokousmuistio 5.10.2018
Kokousmuistio 29.9.2017

Paikkatietoikkuna

Kansallisesta paikkatietoportaalista löydät yli 1200 karttatasoa yli 50 organisaatiolta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

www.maanmittauslaitos.fi/positio