Osallistu Paikkatietoverkoston toimintaan

Paikkatietoverkosto on kaikille avoin yhteistyöfoorumi, joka kannustaa ja aktivoi paikkatietoalan osapuolia yhteistyöhön. Se jakaa tietoa muun muassa INSPIRE-direktiivin toimeenpanosta, kansallisen paikkatietoinfrastruktuurin kehittämisestä ja hyödyntämisestä sekä yleisesti paikkatietoalaan liittyvistä aiheista. INSPIRE-sihteeristön koulutuksista jaetaan tietoa verkoston kautta.

Verkostossa on lähes 400 asiantuntijaa yli 100 organisaatiosta. Joukossa on niin paikkatiedon hyödyntäjiä, tuottajia, palvelujen tuottajia kuin tutkijoita ja opettajia. Paikkatietoverkoston sihteeristönä toimii INSPIRE-sihteeristö.

Paikkatietoverkoston seminaari ja vuosikokous pidettiin 12.12.2019. Kutsu oli lähetetty kaikille verkostoon ilmoittautuneille. 

Paikkatietoverkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2020

lmoittaudu mukaan verkostoon  (tietoa henkilötietojen käsittelystä)

Ajankohtaista Paikkatietoalustasta 

Paikkatietoalustan palvelut

Kärkiteemat

Kärkiteemojen avulla verkoston toimintaa fokusoidaan tiettyihin aihealueisiin toimintavuoden aikana. Kärkiteemoista voidaan järjestää esimerkiksi seminaareja, keskustelutilaisuuksia ja muuta viestintää.

Vuonna 2020 Paikkatietoverkostolla on neljä kärkiteemaa:

Paikkatiedon koulutus ja osaaminen

Kärkiteeman tavoitteena on varmistaa paikkatietoalan riittävä osaaminen Suomessa ja sen edellyttämät resurssit eri koulutusasteilla. Tavoitteeseen pyritään muun muassa parantamalla ymmärrystä suomalaisesta paikkatieto-opetuksesta, vahvistamalla koulutusorganisaatioiden yhteistyötä sekä edistämällä paikkatietoalan työllistäjien ja koulutusorganisaatioiden välistä yhteistyötä.

Puheenjohtajisto:
Tuuli Toivonen, Helsingin yliopisto
Niina Käyhkö, Turun yliopisto
Riikka Kivekäs, Maanmittauslaitos
 

Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen

Kärkiteeman tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilastojen paikkatieto-ominaisuudesta ja tilastotietojen tuottamismahdollisuuksista.
Lisäksi pyritään hyödyntämään kansainvälisten tilastojen ja paikkatietojen kehitystyön tuloksia kansallisissa hankkeissa.

Puheenjohtajisto:
Pasi Piela, Tilastokeskus (vastuu TK)
Tesmi Laakso, Tilastokeskus
Rina Tammisto, Tilastokeskus
Esa Tiainen, Maanmittauslaitos (vastuu MML, siht.)
Timo Aarnio, Maanmittauslaitos

Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot

Kärkiteemassa edistetään rakennetun ympäristön tietojen saattamista yhteen toimivaan muotoon kokoamalla paikkatietoalan eri asiantuntijat osaksi yhteen toimivuus työtä sekä tunnistamalla teemaan liittyviä konkreettisia kehittämistarpeita.

Puheenjohtajisto:
Sakari Jäppinen, ympäristöministeriö (vastuu)
Minna Perähuhta, ympäristöministeriö
Lena Hallin-Pihlatie, Maanmittauslaitos (siht.)

Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot -kärkiteeman uutiskirje 12.2.2020

Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta

Kärkiteema seuraa selonteon toimeenpanoa ja tarvittaessa osallistuu toimeenpanon valmisteluun

Puheenjohtajisto:
Mari Laakso, maa- ja metsätalousministeriö (vastuu)
Hanna Horppila, Maanmittauslaitos (siht.)

Kärkiteemojen menneet tapahtumat ja materiaalit

Katsaukset (uutiskirje)

Paikkatietoverkoston katsaus kertoo, mitä ajankohtaista INSPIRE-toimeenpanossa ja kansallisen paikkatietoinfrastruktuurissa on juuri nyt meneillään. Katsaus julkaistaan muutaman kerran vuodessa.

Paikkatietoverkoston ohjausryhmä

Puheenjohtaja:
Kimmo Soukki, Terrasolid Oy

Varapuheenjohtajat:
Pasi Piela, Tilastokeskus (Tilasto- ja paikkatietoyhteistyön edistäminen-kärkiteema)
Niina Käyhkö, Turun yliopisto (Paikkatiedon koulutus ja osaaminen -kärkiteema)
Mari Laakso, MMM (Paikkatietopoliittisen selonteon seuranta -kärkiteema)
Sakari Jäppinen, Ympäristöministeriö (Yhteentoimivat rakennetun ympäristön tiedot)
Miika Mäkelä, TomTom Oy (ProGIS ry:n puheenjohtaja)

Kokousmuistio 8.10.2019
Kokousmuistio 5.10.2018
Kokousmuistio 29.9.2017

Paikkatietoikkuna

Kansallisesta paikkatietoportaalista löydät yli 1200 karttatasoa yli 50 organisaatiolta.

https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/

Positio-lehti

Lehti kaikille paikkatiedosta kiinnostuneille painettuna ja verkossa.

www.maanmittauslaitos.fi/positio