Hyppää pääsisältöön

Muodostumisketju taaksepäin

Muodostumisketju taaksepäin -tulosteella esitetään kiinteistörekisteriin merkityn kiinteistön tai muun rekisteriyksikön koko muodostumishistoria. Muodostumisketju sisältää kunkin muodostumisketjuun kuuluvan rekisteriyksikön muodostajarekisteriyksiköt ja muodostajamääräalat sekä muodostamistoimenpiteet.

Muodostumisketju taaksepäin -tulosteen tiedot voidaan rajata päättymään tiettyyn ajankohtaan.

Ketjussa ovat vain ne muodostumiset, joissa on syntynyt uusi rekisteriyksikkö, jolla on uusi kiinteistötunnus. Muodostumisketjussa esitetään myös vanhoihin ennen vuotta 2014 rekisteröityihin kuntajaon muutoksiin liittyvät kiinteistötunnusmuutokset. Sen sijaan ketjussa ei esitetä rekisteriyksiköiden ja määräalojen liittämisiä voimaan jääviin rekisteriyksiköihin, esimerkiksi määräalan liittämistä olemassa olevaan yleiseen alueeseen kuten katuun.

Tulosteen otsikkotiedoissa esitetään kohderekisteriyksikön kiinteistötunnus, nimi ja mahdollinen lakkaamistieto. Otsikon yhteydessä esitetään päivämäärä, milloin tuloste on otettu rekisteristä.

Tilaa otteita ja todistuksia asiakaspalvelustamme

Katso esimerkit muodostusketju taaksepäin -tuotteista.

Perustiedot

Perustiedoissa esitetään kohderekisteriyksikön perustiedot samalla tavalla kuin rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella.

Muodostumisketju taaksepäin

Muodostumisketju etenee aikajärjestyksessä kohderekisteriyksiköstä kohti vanhempia rekisteriyksiköitä, kunnes muodostajarekisteriyksiköitä ei enää ole  tai valittuun ajankohtaan asti. Valittu ajankohta näkyy osion otsikossa.

Jos muodostaja on määräala tai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus, näytetään suluissa rekisteriyksikkö, jolla se oli muodostumishetkellä. Muodostumistoimenpiteestä esitetään toimenpiteen laji, esimerkiksi lohkominen, ja toimenpiteen arkistoviite, jos tieto on kiinteistörekisterissä.

Jos muodostumisketju haarautuu, esitetään kukin muodostumisketju loppuun asti ja sen jälkeen esittäminen jatkuu viimeksi kesken jääneestä haarasta. Jos ketjuun kuuluva rekisteriyksikkö on lakannut, kerrotaan se kiinteistötunnuksen jälkeisellä (X)-merkinnällä. Määräalojen kohdalla ei käytetä (X)-merkintää, vaikka ne olisivatkin lakanneita.

Toimenpiteet  ja arkistoviitteet on voitu vanhoissa maarekisteritiedoissa kirjata eri tekstiasuilla, jolloin samaa tarkoittava toimenpide esiintyy kahteen tai useampaan kertaan. Toimenpidelajien, kuten esimerkiksi lohkomisten nimeämistapa, on myös vaihdellut eri aikoina.

Jos muodostumisketjussa näkyvä kiinteistötunnus tai määräalatunnus on esitetty kursiivilla, yksikkö ei ole virallinen kiinteistörekisteriin merkitty rekisteriyksikkö tai määräala, vaan esimerkiksi tekninen välivaihe. Tällaisesta yksiköstä ei voi saada kiinteistörekisteriotetta.