Vuokraoikeustodistus

Vuokraoikeustodistuksella osoitetaan kirjaamisvelvollisuuden piirin kuuluvan vuokraoikeuden voimassaoleva vuokraaja. Vuokraoikeus yksilöidään laitostunnuksella. Todistuksen voi saada vain voimassaolevista kohteista.

Kiinnityskelpoisesta vuokra- tai käyttöoikeudesta annettavaan vuokraoikeustodistukseen merkitään oikeuden sisällöstä ja perustamisesta kirjatut tiedot sekä tiedot viimeksi kirjatusta oikeuden siirrosta ja vireillä olevasta kirjaamishakemuksesta.

Otteella oleva päivämäärä osoittaa, minkä ajankohdan mukaisia tiedot ovat. Jos kyseessä on oikeaksi todistettu todistus, allekirjoitustiedot esitetään todistuksen alareunassa.

Todistuksessa näkyy henkilön nimi syntymäaika. Omista kiinteistöistä tai käyttötarkoitus perustelemalla voi saada version, jossa näytetään henkilön henkilötunnus ja vuokralaisen yhteystiedot. Sopimusasiakkaat, joilla on KTJ-käyttölupa, saavat laajat henkilötiedot käyttöönsä.

Osta otteita ja todistuksia

Katso esimerkki vuokraoikeustodistuksesta.

Perustiedot

Perustiedot-osiossa esitetään vuokraoikeuden perustiedot. Ne ovat laitostunnus, oikeuden laji, asiakirjat, voimassaolo, vuokranantaja, asianumero, arkistoviite, sijaintirekisteriyksiköt sekä asian kirjaamispäivä.

Vuokralaiset

Osiossa esitetään arkistonumero tai arkistoviite, vuokralaisten tiedot, osuuksien suuruudet ja saannon tiedot. Osioon tulostuu myös tietoa vuokraoikeuden sisällöstä ja sijainnin muutoksista.

Vuokralaisten yhteystietoja

Vuokralaisen yhteystietoja esitetään vain vuokraoikeustodistuksen laajat henkilötiedot -versiossa.

Vuokralaisten yhteystiedot esitetään todistuksen liitteellä.

Jos kohteelle ei löydy yhtään näytettävää henkilöä, näkyy liitteessä teksti "Yhteystietoja ei saatavilla". Jos yhdellekään tulosteen kohteelle ei löydy yhtään näytettävää henkilöä, liitettä ei tulostu