Hoppa till huvudinnehåll

Intyg över arrenderätt

Intyg över arrenderätt visar den gällande arrendetagaren då arrenderätten har inskrivningsskyldighet. Arrenderätten identifieras med en anläggningsbeteckning. Intyget beviljas endast för gällande objekt.

På intyget för en inskrivningsduglig arrende- eller nyttjanderätt antecknas uppgifter om rättighetens innehåll och stiftande samt uppgifter om den senast inskrivna överföringen av rättigheten och anhängig inskrivningsansökan.

Datumet i början av utdraget anger den tidpunkt då uppgifterna uppdaterats i registret. Om intyget är bestyrkt visas uppgifter om underskriften i intygets nedre kant.

Av personen visas namn och födelsedatum. Om du behöver ett intyg som innehåller personnummer och kontaktuppgifter, kontakta vår kundservice. När du beställer ett intyg med personnummer ska du ange användningssyftet. Avtalskunder med FDS-tillstånd får tillgång till omfattande personuppgifter.

Köp utdrag och intyg

Basuppgifter

I avsnittet "Basuppgifter" visas arrenderättens basuppgifter. Dessa är anläggningsbeteckning, rättighetens typ, handlingar, giltighet, arrendegivare, ärendenummer, arkivhänvisning, lägesregisterenheter och inskrivningsdatum.

Arrendetagare

I detta avsnitt visas arkivnummer eller arkivhänvisning, arrendetagarnas uppgifter, andelarnas storlekar och uppgifter om fång. I detta avsnitt ingår även uppgifter om arrenderättens innehåll och ändringar i dess läge.

Arrendetagarnas kontaktuppgifter

Arrendetagarnas kontaktuppgifter visas endast i version med omfattande personuppgifter.

Arrendetagarnas kontaktuppgifter visas på en bilaga till intyget.

Om det inte finns en enda person som kan visas på objektet, visas texten "Kontaktuppgifter är inte tillgängliga" i bilagan. Om det inte finns en enda person som kan visas för något av utskriftens objekt, skrivs bilagan inte ut.