Hyppää pääsisältöön

Muodostumisketju eteenpäin

Muodostumisketju eteenpäin -tulosteella esitetään kaikki kohderekisteriyksiköstä muodostetut rekisteriyksiköt. Tulosteen tiedot voidaan rajata alkamaan tietystä ajankohdasta.

Muodostumisketju sisältää kunkin rekisteriyksikön muodostajarekisteriyksiköt ja muodostajamääräalat sekä muodostamistoimenpiteet.

Ketjussa ovat vain ne muodostumiset, joissa on syntynyt uusi rekisteriyksikkö, jolla on uusi kiinteistötunnus. Muodostumisketjussa esitetään myös vanhoihin ennen vuotta 2014 rekisteröityihin kuntajaon muutoksiin liittyvät kiinteistötunnusmuutokset. Sen sijaan ketjussa ei esitetä rekisteriyksiköiden ja määräalojen liittämisiä voimaan jääviin rekisteriyksiköihin, esimerkiksi määräalan liittämistä olemassa olevaan yleiseen alueeseen.

Tulosteen otsikkotiedoissa esitetään kohderekisteriyksikön kiinteistötunnus, nimi ja mahdollinen lakkaamistieto. Otsikon yhteydessä esitetään päivämäärä, milloin tuloste on otettu rekisteristä.

Tilaa otteita ja todistuksia asiakaspalvelustamme

Katso esimerkit muodostumisketju eteenpäin -tulosteista:

Perustiedot

Perustiedoissa esitetään kohderekisteriyksikön perustiedot samalla tavalla kuin rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella.

Muodostumisketju eteenpäin

Muodostumisketju etenee kohdeyksiköstä eteenpäin aikajärjestyksessä. Muodostumisketju esitetään siten, että koko ensimmäinen muodostumisketjun haara esitetään loppuun asti, ja sen jälkeen esittäminen jatkuu viimeksi kesken jääneestä haarasta.

Muodostumisketju voidaan esittää jostakin tietystä ajankohdasta alkaen. Tällöin otteessa esitetään vain tämän ajankohdan jälkeen syntyneet rekisteriyksiköt muodostumistoimenpiteineen, vaikka kohdeyksikkö olisi muodostunut jo aikaisemmin. Tekemäsi aikarajaus näkyy tämän osion otsikossa. 

Muodostumisketju esitetään muodostumistoimenpiteittäin. Muodostaja voi olla rekisteriyksikkö tai määräala. Jos muodostaja on määräala tai erillisenä luovutettu yhteisalueosuus, esitetään määräalatunnuksen yläpuolella rekisteriyksikkö, jolla se oli muodostumishetkellä. Määräalan sijaintiyksikön rivillä ei ole nuolimerkkiä, koska sijaintiyksikkö ei ole muodostaja, vaan määräala.

Jos muodostumisketju ei jatku eteenpäin jostain rekisteriyksiköstä, ei rekisteriyksikkö enää esiinny myöhemmin tulosteella muodostajana. Rekisteriyksikkö on kuitenkin voitu liittää kokonaan tai osittain toiseen rekisteriyksikköön tai se on voinut lakata muulla tavalla kuin kiinteistönmuodostuksen yhteydessä. Tällaiset toimenpiteet voi selvittää kyseisen rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteelta.

Rekisteriyksiköllä voi olla muitakin muodostajarekisteriyksiköitä tai muodostajamääräaloja kuin muodostajasarakkeessa esitetty. Muut muodostajat saattavat näkyä tämän saman toimenpiteen yhteydessä tai ne voivat liittyä johonkin toiseen toimenpiteeseen tai ne voivat olla tämän muodostumisketjun ulkopuolisia eivätkä esiinny tällä tulosteella ollenkaan.

Jos muodostumisketjussa näkyvä kiinteistötunnus tai määräalatunnus on esitetty kursiivilla, yksikkö ei ole virallinen kiinteistörekisteriin merkitty rekisteriyksikkö tai määräala, vaan esimerkiksi tekninen välivaihe. Tällaisesta yksiköstä ei voi saada kiinteistörekisteriotetta.

Rekisteriyksiköiden erottamattomat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet

Tässä otteen osiossa esitetään sekä tulosteen kohdeyksikön että tulosteella muuten esiintyvän voimassa olevan rekisteriyksikön kaikki voimassa olevat määräalat ja erillisinä luovutetut yhteisalueosuudet.

Määräalat esitetään sisennettyinä ja niistä esitetään määräalatunnus ja alkuperäinen kiinteistörekisteriin merkitsemispäivä. Määräalan rekisteröintipäivämäärä on varhempi kuin sen sijaintirekisteriyksikön rekisteröintipäivämäärä, jos määräala on alun perin luovutettu toisesta rekisteriyksiköstä ja kohdistettu kiinteistötoimituksen tai vanhan (ennen vuotta 2014 tehdyn) kuntaliitoksen yhteydessä tälle rekisteriyksikölle.