Hyppää pääsisältöön

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistörekisterin karttaote voidaan tulostaa voimassa olevista kiinteistörekisteriin merkityistä rekisteriyksiköistä, joilla on palstoja.

Otteen ensimmäisellä otsikkorivillä esitetään päivämäärä, milloin ote on otettu rekisteristä, ja seuraavalla rivillä kohderekisteriyksikön kiinteistötunnus ja nimi. Oikeaksi todistamisen tiedot esitetään otteen alareunassa.

Kiinteistörekisterikartalta selviää rekisteriyksiköiden keskinäinen sijainti, mutta niiden tarkka alueellinen ulottuvuus on selvitettävä toimitusasiakirjoista ja maastosta. Kiinteistörekisterikartan tiedoissa voi olla puutteita ja epätarkkuuksia.

Osta otteita ja todistuksia

Katso esimerkki Kiinteistörekisterin karttaotteesta.

Lähestymiskartta

Lähestymiskartta esitetään otteen vasemmassa yläreunassa. Siinä näkyy ns. kokonaiskuva ja se auttaa rekisteriyksikön paikantamisessa. Rekisteriyksikköön kuuluvat palstat on merkitty suurennuslasi-symboleilla. Jokainen palsta esitetään lähestymiskartan jälkeen omana karttanaan.

Rekisteriyksikön perustiedot

Otteessa mainitaan kohderekisteriyksikön perustietojen lisäksi sen palstojen lukumäärä ja tieto sitä koskevista mahdollisista kaavoista ja rakennuskielloista.

Palstakartat

Yksipalstainen rekisteriyksikkö näkyy heti ensimmäisellä sivulla. Jos rekisteriyksikköön kuuluu enemmän kuin yksi palsta, ensimmäisellä sivulla näkyvät kaikki palstat yhdellä kertaa. Tämän jälkeen jokainen palsta näytetään omalla sivullaan.

Palstat näytetään aina suurimmassa mahdollisessa mittakaavassa. Taustakarttana käytetään pääasiassa maastokarttaa. Mittakaavoissa 1:2 000, 1:1 000 ja 1:500 käytetään kunnan kantakarttaa, jos sellainen on käytettävissä.

Kiinteistöjaotus näytetään mittakaavassa 1:50 000 ja sitä suuremmissa mittakaavoissa. Kunnanrajat on merkitty punaisella. Kiinteistötunnukset näytetään mittakaavassa 1:5 000 ja sitä suuremmissa mittakaavoissa. Kohderekisteriyksikön palstojen kiinteistötunnukset esitetään alleviivattuina.

Rajamerkit näytetään mittakaavassa 1:5 000 tai sitä suuremmissa mittakaavoissa. Rajamerkkien numerot esitetään punaisella.

Käyttöoikeusyksiköt, joissa kohderekisteriyksikkö on rasitettuna tai oikeutettuna osapuolena, näytetään vihreällä värillä siltä osin kuin ne osuvat kartan alueelle. Käyttöoikeusyksiköt näytetään mittakaavassa 1:20 000 ja sitä suuremmissa mittakaavoissa.

Kohderekisteriyksiköllä sijaitsevat määräalat näytetään keltaisella värillä tai oranssilla kyltillä mittakaavassa 1:20 000 ja sitä suuremmissa mittakaavoissa.