Hyppää pääsisältöön

Voimassa olevat muodostuneet yksiköt

Voimassa olevat muodostuneet yksiköt -tulosteella esitetään kaikki kiinteistöstä tai muusta rekisteriyksiköstä muodostuneet, voimassa olevat rekisteriyksiköt ja määräalat sekä erillisenä luovutetut yhteisalueosuudet. 

Vaihtoehtoisesti muodostumisketjusta voidaan rajata esitettäväksi vain annettuna päivämääränä tai sen jälkeen muodostuneet rekisteriyksiköt, määräalat ja erillisenä luovutetut yhteisalueosuudet.

Otsikon yhteydessä esitetään päivämäärä, milloin tuloste on otettu rekisteristä. Seuraavilla riveillä esitetään kohderekisteriyksikön kiinteistötunnus, nimi ja mahdollinen lakkaamistieto.

Tilaa otteita ja todistuksia asiakaspalvelustamme

Katso esimerkit voimassa olevat muodostuneet yksiköt -tulosteista.

Perustiedot

Perustiedoissa esitetään kohderekisteriyksikön perustiedot samalla tavalla kuin rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteella.

Voimassa olevat yksiköt muodostumisketjusta eteenpäin

Jos rekisteriyksiköitä on haettu vain annetusta ajankohdasta lähtien, otsikossa esitetään lisäksi kyseinen päivämäärä.

Ensimmäisenä on lihavoituna kohderekisteriyksikkö, joka voi olla lakannut. Sen jälkeen esitetään muodostumisketjusta eteenpäin poimitut voimassa olevat rekisteriyksiköt, jotka ovat kiinteistötunnuksen mukaan nousevassa järjestyksessä.

Rekisteriyksiköistä esitetään kiinteistötunnus, rekisteröintipäivämäärä, pinta-alatiedot ja nimi. Tontin ja yleisen alueen pinta-ala ilmoitetaan neliömetreissä. Muiden kuin tonttien ja yleisten alueiden maapinta-ala ja vesipinta-ala näkyy erikseen hehtaareissa, mutta niiden yhteenlaskettua kokonaispinta-alaa ei esitetä. Jos rekisteriyksikkö on lakannut, ei otteella ole sen pinta-alatietoja.

Jos rekisteriyksiköllä on voimassa olevia määräaloja tai erillisenä luovutettuja yhteisalueosuuksia, esitetään määräalatunnus sisennettynä. Jos määräalan rekisteröintipäivämäärä on varhaisempi kuin rekisteriyksikön rekisteröintipäivämäärä, on määräala alun perin luovutettu toisesta rekisteriyksiköstä ja kohdistettu kiinteistötoimituksen tai vanhan kuntaliitoksen (ennen vuotta 2014 tehdyn) yhteydessä tälle rekisteriyksikölle.

Osiosta esitetään pelkkä otsikko, jos kohderekisteriyksiköstä ei ole muodostunut hakuajankohtana voimassa olevia rekisteriyksiköitä tai määräaloja tai erillisenä luovutettuja yhteisalueosuuksia.