Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS)

Palvelu on WFS 2.0.0 standardin mukainen kyselypalvelu, jonka vastaukset palautetaan GML 3.2.1 standardin mukaisessa muodossa.

Käyttösopimuksen tehtyäsi pääset yhteen palvelun kolmesta palveluosoitteista. Palveluosoite määräytyy myönnetyn käyttöoikeuden mukaisesti. Kussakin palveluosoitteessa on saatavilla tietyt tuotteet.

Kustakin palveluosoitteesta on haettavissa WFS 2.0.0-standardinmukaisilla kyselyillä palvelun metatietokuvaus (GetCapabilities -kyselyllä) ja kohdeluokkien tietomallikuvaus (DescribeFeatureType-kyselyllä). Alle on liitetty staattiset kopiot näiden kyselyiden vastauksista tutustumista varten.

Palvelun metatietokuvauksesta selviää palveluun tehtävissä kyselyissä ja vastauksissa tuettavat koordinaattijärjestelmät.

Kuvaukset yhtä palveluosoitetta kohden

kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja

 • Palveluosoite: https://khr.maanmittauslaitos.fi/kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja/wfs
 • Niille organisaatioille, joilla on Kiinteistöjen kauppahintarekisteristä annetun lain mukainen käyttötarkoitus tiedoille, mutta ei oikeuksia henkilötietoihin. Hyväksyttäviä käyttötarkoituksia ovat mm. kiinteistön arviointi, maankäytön suunnittelu ja tutkimustehtävät.
 • Kiinteistönluovutuksille ei esitetä luovuttajina ja saajina olevien luonnollisten henkilöiden ja tuntemattomien henkilöiden henkilötietoja.
 • Tuotteet: Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot, Kiinteistönluovutuksen tiedot ja Kiinteistöluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja.
 • Staattinen kopio metatietokuvauksesta

kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

 • Palveluosoite: https://khr.maanmittauslaitos.fi/kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia/wfs
 • Viranomaiskäyttö. Oikeus henkilötietoihin.
 • Kiinteistönluovutuksille esitetään luovuttajien ja saajien henkilötiedot ilman luonnollisten henkilöiden henkilötunnuksia ja tuntemattomien henkilöiden tunnuksia.
 • Tuotteet: Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot, Kiinteistönluovutuksen tiedot, Kiinteistöluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja ja Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia
 • Staattinen kopio metatietokuvauksesta

kyselypalvelu-laaja

 • Palveluosoite: https://khr.maanmittauslaitos.fi/kyselypalvelu-laaja/wfs   
 • Viranomaiskäyttö. Oikeus henkilötietoihin.
 • Kiinteistönluovutuksille esitetään luovuttajien ja saajien henkilötiedot
 • Tuotteet: Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot, Kiinteistönluovutuksen tiedot, Kiinteistöluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja, Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia ja Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot
 • Staattinen kopio metatietokuvauksesta

Staattinen kopio kohdeluokkien tietomallikuvauksesta (DescribeFeatureType-kyselyn vastaus). Tietomallikuvaus on sama kaikissa palveluosoitteissa.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Muuta huomioitavaa

Rajoitteet

Palvelusta maksimissaan palautettavien kohteiden määrä on 2000 (CountDefault arvo on 2000). Mikäli palvelusta palautuu 2000 kohdetta (numberReturned=2000), niin kyselyn vastaus ei todennäköisesti sisällä kaikkia kysyttyjä kohteita.

Palvelun aikakatkaisu kaikilla tuotteilla on 5 min.

Ajantasaisuus

Tuotteilla on tieto rekisteritilannepvm. Rekisteritilannepvm kuvaa, minkä päivän tasalla tietopalvelussa esitettävät tiedot ovat. Tuotekuvaukset kuvaavat asian tarkemmin.

Kyselyiden lokitus

Palvelun kyselyitä ja vastauksia voidaan lokittaa.

Loppukäyttäjien lokitus

Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS):n palvelinjärjestelmässä tallennetaan lokeihin tietoa myös asiakassovelluksessa tunnistetusta loppukäyttäjästä, mikäli asiakassovellus välittää rajapintapalvelulle loppukäyttäjää identifioivan tunnisteen kunkin rajapintapyynnön yhteydessä. 

Teknisesti rajapintapalvelun kutsuissa tunniste tulee välittää HTTP-standardin mukaisena Request Header-kenttänä nimeltään "enduserid" ja jonka arvon tulee olla merkkijono (välilyönnit ei sallittuja, pituus max. 60 merkkiä).  Muutoin merkkijonon sisältö voi olla asiakassovelluksen määrittämä, mutta kuitenkin siten, että tarvittaessa tunnisteen perusteella on selvitettävissä loppukäyttäjä asiakassovelluksen ylläpitäjän toimesta.

Yleistä lisätietoa HTTP:n Request Header-kentistä: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Request_header 

Lokitietojen siirron toimivuus on hyvä varmistaa ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitokseen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Lisäksi lokitietoja tulee säilyttää kuuden vuoden ajan, jonka jälkeen ne tulee poistaa.

Tuotteiden kuvaukset mm. tuotteen tarkoitus, tietosisältö ja rakenne.

Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot

Tuote on tarkoitettu kiinteistönluovutusten tunnistetietojen hakemiseen erilaisin monipuolisin hakuehdoin. Käytössä sekä vakioidut kyselyt (Simple WFS), että vapaat kyselyt (Basic WFS).

Tuote sisältää kiinteistönluovutuksen yksilöinti -ja päiväystiedot sekä kiinteistönluovutukselle tallennetun yhden pistemäisen sijainnin.

Tuote mahdollistaa jatkokyselyt muille tuotteille kiinteistönluovutuksen laajempiin tietoihin kiinteistönluovutustunnuksen avulla. Tuotetta voi käyttää myös kauppojen selailuun kartalla ja kiinteistönluovutustunnuksen näyttämiseen kartalla.

Tuotekuvaus pdf 

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

 • Tuotteeseen kuuluu kohdeluokka KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot
 • Kyseltävä kohdeluokka on KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot

Kiinteistönluovutuksen tiedot

Tuote on tarkoitettu kiinteistönluovutusten tietojen tarkempaan tarkasteluun. Tuote mahdollistaa myös monipuoliset haut. Käytössä sekä vakioidut kyselyt (Simple WFS), että vapaat kyselyt (Basic WFS).

Tuote sisältää kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman mitään luovuttajien ja saajien yksilöintitietoja, kiinteistönluovutuksen toimenpiteiden tietoja sekä kaupanvahvistuksen tietoja.

Tuote sisältää tunnistetietojen lisäksi mm. hintatiedot, pinta-alatiedot, käyttötarkoitustiedot (esim. asuinrakennuspaikka, lomarakennuspaikka, maa- ja metsätalousalue), kaavatiedot sekä kiinteistönluovutuksen kohteet ja niiden pistemäiset sijainnit.

Tuotekuvaus pdf 

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

 • Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat  KiinteistonluovutuksenTiedot, Ehto, Huomautus, Epaselvyys, Rakennustieto, Kiinteistonluovutuslajitieto, KaavanmukainenKayttotarkoitustieto, Kayttotarkoitustieto, Kaavatieto, VanhaLisatieto, KiinteistonluovutuksenKohde, KiinteistonluovutuksenKohteenOsa, KiinteistonluovutuksessaPidatettyMaaraala, KiinteistonluovutuksenOsapuoliTiedot
 • Kyseltävä kohdeluokka on KiinteistonluovutuksenTiedot.

Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja

Tuote on tarkoitettu kiinteistönluovutusten tietojen tarkempaan tarkasteluun. Tuote mahdollistaa myös monipuoliset haut. Käytössä vakioidut kyselyt (Simple WFS).

Tuote sisältää kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman luovuttajina ja saajina olevien luonnollisten henkilöiden henkilötietoja, kiinteistönluovutuksen toimenpiteiden tietoja sekä kaupanvahvistuksen tietoja.  

Tuotteen tietosisältö on muuten sama kuin Kiinteistönluovutuksen tiedot-tuotteessa, mutta lisäksi juridisista henkilöistä (yrityksistä) tulostetaan luovutushetken nimi- ja osoitetiedot.

Tuotekuvaus pdf 

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

 • Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat  KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja, Ehto, Huomautus, Epaselvyys, Rakennustieto, Kiinteistonluovutuslajitieto, KaavanmukainenKayttotarkoitustieto, Kayttotarkoitustieto, Kaavatieto, VanhaLisatieto, KiinteistonluovutuksenKohde, KiinteistonluovutuksenKohteenOsa, KiinteistonluovutuksessaPidatettyMaaraala, KiinteistonluovutuksenOsapuoliIlmanHenkilotietoja, Osoite
 • Kyseltävä kohdeluokka on KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotietoja.

Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia

Tuote on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön. Käytössä vakioidut kyselyt (Simple WFS).

Tuote sisältää kiinteistönluovutuksen laajat tiedot. Tuote sisältää henkilötietoja, mutta ei henkilötunnuksia.

Tuotekuvaus pdf

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

 • Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat  KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia, Ehto, Huomautus, Epaselvyys, Rakennustieto, Kiinteistonluovutuslajitieto, KaavanmukainenKayttotarkoitustieto, Kayttotarkoitustieto, Kaavatieto, VanhaLisatieto, KiinteistonluovutuksenKohde, KiinteistonluovutuksenKohteenOsa, KiinteistonluovutuksessaPidatettyMaaraala, KiinteistonluovutuksenOsapuoliIlmanHenkilotunnuksia, Osoite, KiinteistonluovutuksenToimenpide, Kaupanvahvistaja
 • Kyseltävä kohdeluokka on KiinteistonluovutuksenLaajatTiedotIlmanHenkilotunnuksia.

Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot

Tuote on tarkoitettu vain viranomaiskäyttöön. Käytössä vakioidut kyselyt (Simple WFS).

Tuote sisältää kiinteistönluovutuksen laajat tiedot. Tuote sisältää henkilötietoja mukaan lukien luonnollisen henkilön henkilötunnus. 

Tuotekuvaus pdf

Kaikkien tuotteiden yhteinen skeema

 • Tuotteeseen kuuluvat kohdeluokat  KiinteistonluovutuksenLaajatTiedot, Ehto, Huomautus, Epaselvyys, Rakennustieto, Kiinteistonluovutuslajitieto, KaavanmukainenKayttotarkoitustieto, Kayttotarkoitustieto, Kaavatieto, VanhaLisatieto, KiinteistonluovutuksenKohde, KiinteistonluovutuksenKohteenOsa, KiinteistonluovutuksessaPidatettyMaaraala, KiinteistonluovutuksenOsapuoli, Osoite, KiinteistonluovutuksenToimenpide, Kaupanvahvistaja
 • Kyseltävä kohdeluokka on KiinteistonluovutuksenLaajatTiedot.

Koodistojen skeemat

Koodistojen skeemat löytyvät kaikkien tuotteiden yhteisestä skeemasta
 

Palvelun aikakatkaisu kaikilla tuotteilla on 5 min.

Oletusarvona kyselyissä on resultType="results", jolloin vastaukseen palautuu kohteiden tiedot.

Kaikilla tuotteilla voi kyselyssä tarvittaessa käyttää arvoa resultType="hits", jolloin vastauksessa palautetaan kyselyä vastaavien kohteiden kokonaismäärä, eikä kohteiden tietoja liitetä lainkaan vastaukseen. Kohteiden kokonaismäärän kyselystä ei laskuteta.

Kaikilla tuotteilla vastauksen voi valita tulostumaan haluttuun palvelun tukemaan koordinaattijärjestelmään.

Kaikilla tuotteilla sijaintihaun voi tehdä halutussa palvelun tukemassa koordinaattijärjestelmässä.

Esimerkki palvelupyynnöstä

Palvelussa ei tueta HTTP(S) GET-protokollaa. Kyselyissä käytetään HTTP(S) POST-protokollaa

Esimerkki kyselyn tekemisestä curl-pyynnöllä (kun palveluosoitteena kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja):

curl -u kayttajatunnus:salasana -X POST -H "Content-type: text/xml" -d @request.xml https://khr.maanmittauslaitos.fi/kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja/wfs > tulostiedosto.xml 

 • korvataan kayttajatunnus ja salasana
 • request.xml on tiedostossa oleva xml-muotoinen kysely, joista löytyy esimerkkejä alempaa 
 • vastaus ohjataan tässä pyynnössä tiedostoon nimeltä tulostiedosto.xml

 

Kiinteistönluovutuksen tunnistetiedot

Tuotetta voi hakea:

Simple WFS-luokan vakioiduilla kyselyillä  

 • GetFeature-operaation StoredQuery-toiminnolla

Basic WFS-luokan vapailla kyselyillä

 • GetFeature-operaation Query-toiminnolla
 • GetPropertyValue-operaation Query-toiminnolla, jolla vastausta voi rajata palauttamaan yhtä tiettyä tietoa (esim. kiinteistönluovutustunnusta)

Vakioiduissa kyselyissä käytettävissä olevat hakuehdot ovat huomattavasti monipuolisemmat. Vapaat kyselyt ovat kuitenkin suorituskykyisempiä ja käyvät hyvin esimerkiksi sijaintirajauksella hakemiseen (jos haetaan kiinteistönluovutuksen yhden pistemäisen sijainnin avulla) ja/tai erilaisin aikarajauksin hakemiseen. Jos mahdollista kannattaa käyttää aikarajausta sijaintirajauksen lisäksi, varsinkin jos haetaan isolta alueelta.

Esimerkit vapaista kyselyistä:

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects, DWithin ja Within

Sijaintirajaus voi olla esim. jokin seuraavista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke)

Esimerkkihakuja:

 • Kysytään suorakaiteella rajatulta alueelta kiinteistönluovutusten tunnistetietoja (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin kolme KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot-kohdetta (GML-vastaussanoma).
 • Kysytään suorakaiteella rajatulta alueelta kiinteistönluovutusten tunnistetietoja aikaväliltä 1.1.2014-31.12.2014 (XML-kyselysanoma). Vastaukseksi saatiin yksi KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot-kohde (GML-vastaussanoma).
 • Kysytään vapaalla aluerajauksella rajatulta alueelta kiinteistönluovutusten tunnistetietoja (XML-kyselysanoma).
 • Kysytään vapaalla aluerajauksella rajatulta alueelta kiinteistönluovutusten tunnistetietoja aikaväliltä 1.1.2017-30.4.2017 (XML-kyselysanoma).
 • Kysytään kiinteistönluovutuksen tunnistetietoja kiinteistönluovutustunnuksella (XML-kyselysanoma).

Esimerkkihakuja vastausta rajaten:

 • Kysytään vapaalla aluerajauksella rajatulta alueelta kiinteistönluovutusten tunnistetietoja aikaväliltä 1.1.2017-30.4.2017. Vastausta on rajattu kyselyssä siten, että vastaukseen halutaan valita kiinteistönluovutustunnus ja kiinteistönluovutuspvm. Käytetään PropertyName-elementtiä tulokseen tulevien tietojen valintaan (XML-kyselysanoma).  Vastaukseen tulee aina valittujen tietojen lisäksi myös skeemassa pakolliseksi määritellyt tiedot. Vastaukseksi saatiin 133 kpl vastaukseltaan rajattua KiinteistonluovutuksenTunnistetiedot-kohdetta (GML-vastaussanoma).
 • Kysytään vapaalla aluerajauksella rajatulta alueelta kiinteistönluovutustunnuksia aikaväliltä 1.1.2017-30.4.2017. Vastausta on rajattu kyselyssä siten, että vastaukseen halutaan vain kiinteistönluovutustunnus. Käytetään operaatiota GetPropertyValue (XML-kyselysanoma).  Vastaukseksi saatiin 133 kpl kiinteistönluovutustunnusta.  (GML-vastaussanoma).

Esimerkit vakioiduista kyselyistä yhtä palveluosoitetta kohden:

Kullakin palveluosoitteella on ko. palveluosoitteeseen kuuluvat vakioidut kyselyt käytössä. Alla on linkit erillisiin dokumentteihin, joissa kuvataan kunkin palveluosoitteen vakioidut kyselyt tuotteittain.

kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja

kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

kyselypalvelu-laaja

Esimerkkivastaus:

Esimerkkivastaus: (GML-vastaussanoma).

Kiinteistönluovutuksen tiedot

Tuotetta voi hakea:

Simple WFS-luokan vakioiduilla kyselyillä  

 • GetFeature-operaation StoredQuery-toiminnolla

Basic WFS-luokan vapailla kyselyillä

 • GetFeature-operaation Query-toiminnolla
 • GetPropertyValue-operaation Query-toiminnolla, jolla vastausta voi rajata palauttamaan yhtä tiettyä tietoa (esim. kiinteistönluovutustunnusta)

Vakioiduissa kyselyissä ja vapaissa kyselyissä käytettävissä olevat hakuehdot ovat yhtä monipuoliset. Vapaat kyselyt ovat kuitenkin suorituskykyisempiä. Vapaita kyselyitä muodostettaessa:

 • Kannattaa aina kyselyssä rajata tilanteen mukaan joko aikarajauksella, sijaintirajauksella, kuntarajauksella, kiinteistönluovutustunnuksella tai muulla rajaavalla ehdolla esim. kiinteistötunnuksella tai määräalatunnuksella.
 • Kuntarajauksen ja sijaintirajauksen kanssa on hyvä käyttää aikarajausta, varsinkin jos haetaan isolta alueelta.
 • Luovutuksen kohteiden pistemäinen sijainti ei ole niin kattava tieto erityisesti vanhemmilla kiinteistönluovutuksilla kuin luovutuksen yksi pistemäinen sijainti (khrwfs:sijainti)
 • Kun haetaan joltain pinta-alaväliltä, niin alarajalle ei kannata asettaa arvoa 0 (muuten ei hae kaikkia, koska osalla pinta-aloista ei ole arvoa ollenkaan)

Esimerkit vapaista kyselyistä:

Käytössä palvelun tukemat spatiaaliset operaatiot esim. BBOX, Intersects, DWithin ja Within

Sijaintirajaus voi olla esim. jokin seuraavista:

 • Suorakaide (Envelope). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke)
 • Vapaa aluerajaus (Polygon). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke)
 • Piste (Point). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakusäde)
 • Murtoviiva (LineString). (Operaatiossa DWithin voidaan antaa hakuvyöhyke)

Esimerkkihakuja:

 • Kysytään vapaalla aluerajauksella rajatulta alueelta kiinteistönluovutusten tietoja aikaväliltä 1.1.2017-30.4.2017 (XML-kyselysanoma).
 • Kysytään kiinteistönluovutuksen tietoja kiinteistönluovutustunnuksella (XML-kyselysanoma).

Esimerkit vakioiduista kyselyistä yhtä palveluosoitetta kohden:

Kullakin palveluosoitteella on ko. palveluosoitteeseen kuuluvat vakioidut kyselyt käytössä. Alla on linkit erillisiin dokumentteihin, joissa kuvataan kunkin palveluosoitteen vakioidut kyselyt tuotteittain.

kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja

kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

kyselypalvelu-laaja

Esimerkkivastaus:

Esimerkkivastaus: (GML-vastaussanoma).

Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötietoja

Tuotetta voi hakea:

Simple WFS-luokan vakioiduilla kyselyillä  

 • GetFeature-operaation StoredQuery-toiminnolla

Esimerkit vakioiduista kyselyistä yhtä palveluosoitetta kohden:

Kullakin palveluosoitteella on ko. palveluosoitteeseen kuuluvat vakioidut kyselyt käytössä. Alla on linkit erillisiin dokumentteihin, joissa kuvataan kunkin palveluosoitteen vakioidut kyselyt tuotteittain.

kyselypalvelu-ilmanhenkilotietoja

kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

kyselypalvelu-laaja

Esimerkkivastaus:

Esimerkkivastaus: (GML-vastaussanoma).

Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot ilman henkilötunnuksia

Vain viranomaiskäyttöön.

Tuotetta voi hakea:

Simple WFS-luokan vakioiduilla kyselyillä  

 • GetFeature-operaation StoredQuery-toiminnolla

Esimerkit vakioiduista kyselyistä yhtä palveluosoitetta kohden:

Kullakin palveluosoitteella on ko. palveluosoitteeseen kuuluvat vakioidut kyselyt käytössä. Alla on linkit erillisiin dokumentteihin, joissa kuvataan kunkin palveluosoitteen vakioidut kyselyt tuotteittain.

kyselypalvelu-ilmanhenkilotunnuksia

kyselypalvelu-laaja

Esimerkkivastaus:

Esimerkkivastaus: (GML-vastaussanoma).

Kiinteistönluovutuksen laajat tiedot

Vain viranomaiskäyttöön.

Tuotetta voi hakea:

Simple WFS-luokan vakioiduilla kyselyillä  

 • GetFeature-operaation StoredQuery-toiminnolla

Esimerkit vakioiduista kyselyistä yhtä palveluosoitetta kohden:

Kullakin palveluosoitteella on ko. palveluosoitteeseen kuuluvat vakioidut kyselyt käytössä. Alla on linkit erillisiin dokumentteihin, joissa kuvataan kunkin palveluosoitteen vakioidut kyselyt tuotteittain.

kyselypalvelu-laaja

Esimerkkivastaus:

Esimerkkivastaus: (GML-vastaussanoma).

Palvelussa on joitain poikkeamia yleisohjeisiin ja standardeihin. Yleisesti ottaen asiakassovelluksen kannattaa hyödyntää asiakasdokumentaatiossa olevia esimerkkikyselyitä kyselyiden rakentamisessa.

HTTP(S) GET-protokollaa ei tueta. Tuetaan HTTP(S) POST-protokolla.

Yhdessä HTTP(S) POST pyynnössä voi olla XML-koodattuna GetFeature-operaation yhteydessä 1-n Queryä (vapaa kysely) tai yksi StoredQuery (vakioitu kysely)

 • Ei siis tueta samassa POST:issa sekä vapaita kyselyitä (Query), että vakioituja kyselyitä (StoredQuery) GetFeature-operaatiolle
 • Ei siis tueta samassa POST:issa enempää kuin yhtä StoredQuery:ä GetFeature-operaatiolle

Yhdessä HTTP(S) POST pyynnössä voi olla XML-koodattuna GetPropertyValue-operaation yhteydessä yksi Query

 • Ei siis tueta StoredQuery-toimintoa GetPropertyValue-operaatiolle
 • Ei siis tueta samassa POST:issa enempää kuin yhtä Query:ä GetPropertyValue-operaatiolle

Simple WFS-luokka

 • Ei tueta vakioitua kyselyä urn:ogc:def:query:OGC-WFS::GetFeatureByType, vaikka ListStoredQueries ja DescribeStoredQueries-toiminnot ilmoittavat sen yhdeksi tuettavaksi vakioiduksi kyselyksi.
 • StoredQuery-toiminnon hakuparametrit (hakuehdot) ovat vapaaehtoisia

Basic WFS-luokka

 • Tuetaan vain osalla tuotteista. Tarkemmat kuvaukset löytyvät kohdasta Kyselyt ja esimerkit.
 • Suositellaan annettavaksi BBOX-operaatiossa kenttä, johon haku kohdistuu.

Kiinteistökauppojen kyselypalvelun (WFS) 1. tuotantoversio.

Pyyntöjen käsittelyssä voi palvelimelta tulla esimerkiksi seuraavia HTTP-statuskoodilla ilmoitettavia virheitä:

HTTP-Virhekoodi HTTP-selite Kuvaus
400 Bad Request Hakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä tai käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta tähän palveluosoitteeseen.
401 Unauthorized Palvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
403 Forbidden Käyttäjällä ei ole käyttöoikeutta pyydettyyn aineistoon
500 Internal Server Error Pyyntöä käsiteltäessä tapahtunut odottamaton virhetilanne
503 Service Unavailable Palvelussa on liikaa ruuhkaa tai samalla käyttäjällä on liian monta samanaikaista pyyntöä.

GetFeature-pyynnön ExceptionReport virheet

On huomioitava, että mikäli virheilmoitus tulostuu, niin vastaus ei sisällä tietoja kattavasti ja eheästi ja sitä ei voi näinollen hyödyntää.

Asiakassovelluksen on helpointa hallita virheilmoitukset tilanteessa, jossa lähetetään vain yksi Query/POST

WFS-palvelupyyntöihin liittyvät virheet ilmoitetaan ExceptionReport  XML-rakenteen mukaisena aina, kun mahdollista.

Virheteksti, joka tulee GetFeature-pyyntöjen vastauksena virhetilanteissa, vaihtelee tilanteen mukaan. Palvelun virhetilanteita ei ole tällä hetkellä kooditettu. Virhetekstit saattavat muuttua palvelun elinkaaren aikana.