Hyppää pääsisältöön

Tekninen kuvaus Kiinteistötietojen tulostepalvelu

Palvelun kautta saat käyttöösi ajantasaisia kiinteistörekisterin sekä lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin otteita ja tulosteita. Palvelun tarjoamat tuotteet ja rajapinnan palvelupyyntöjen esimerkit on kuvattu alempana kohdassa Kyselyt ja esimerkit.

Pääsynhallinta

Yhteys kiinteistötietojen tulostepalvelun ja asiakkaan välillä on SSL-suojattu (Secure Socket Layer, HTTPS-protokolla). Palveluun pitää kirjautua sisään antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Käytössä on HTTP Basic Authentication -tunnistus, joka on oltava mukana jokaisessa pyynnössä.

Käytönseuranta ja laskutus

Kiinteistötietojen tulostepalvelussa kerätään hakuihin liittyviä tilasto- ja laskutustietoja palvelupyyntöjen perusteella käyttäjätunnuksittain jaoteltuna.

Loppukäyttäjien lokitus

Kiinteistötietojen tulostepalvelun palvelinjärjestelmässä tallennetaan lokeihin tietoa myös asiakassovelluksessa tunnistetusta loppukäyttäjästä, mikäli asiakassovellus välittää rajapintapalvelulle loppukäyttäjää identifioivan tunnisteen kunkin rajapintapyynnön yhteydessä. 

Teknisesti rajapintapalvelun kutsuissa tunniste tulee välittää HTTP-standardin mukaisena Request Header-kenttänä nimeltään "enduserid" ja jonka arvon tulee olla merkkijono (välilyönnit ei sallittuja, pituus max. 60 merkkiä).  Muutoin merkkijonon sisältö voi olla asiakassovelluksen määrittämä, mutta kuitenkin siten, että tarvittaessa tunnisteen perusteella on selvitettävissä loppukäyttäjä asiakassovelluksen ylläpitäjän toimesta.

Yleistä lisätietoa HTTP:n Request Header-kentistä: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Glossary/Request_header 

Lokitietojen siirron toimivuus on hyvä varmistaa ottamalla yhteyttä Maanmittauslaitokseen osoitteeseen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi

Lisäksi lokitietoja tulee säilyttää kuuden vuoden ajan, jonka jälkeen ne tulee poistaa.

Kiinteistörekisteriote

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa kiinteistörekisteristä haetaan. Tuloste voidaan pyytää rekisteriyksiköstä tai määräalasta. Ei-oikeaksi todistettavia rekisteriyksikön kiinteistörekisteriotteita voi palvelusta hakea 1-5 rekisteriyksikölle kerrallaan ja oikeaksi todistettavia rekisteriyksikön Kiinteistörekisteriotteita yhden kerrallaan. Ei-oikeaksi todistettavia ja oikeaksi todistettavia määräalan kiinteistörekisteriotteita voi palvelusta hakea yhden kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi Arvot Kuvaus
 kiinteistotunnus

 kiinteistötunnus

 

 Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

 

  maaraalatunnus

  määräalatunnus

 

Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

 

 lang  fi, sv-FI Parametri lang ei ole pakollinen. Jos parametria ei välitetä pyynnössä, palauttaa palvelu suomenkielisen
kiinteistörekisteriotteen. Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen kiinteistörekisteriote halutaan
hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

Esimerkiksi oikeaksi todistettava kiinteistörekisteriote rekisteriyksiköstä:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/kiinteistorekisteriote_oik_tod/rekisteriyksikko/pdf?kiinteistotunnus=92-73-9-3&lang=fi

Esimerkiksi oikeaksi todistettava kiinteistörekisteriote määräalasta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/kiinteistorekisteriote_oik_tod/maaraala/pdf?maaraalatunnus=858-416-3-101-M601&lang=fi

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava kiinteistörekisteriote rekisteriyksiköstä:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/kiinteistorekisteriote/rekisteriyksikko/pdf?kiinteistotunnus=92-73-9-3&lang=fi

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava kiinteistörekisteriote määräalasta:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/kiinteistorekisteriote/maaraala/pdf?maaraalatunnus=858-416-3-101-M601&lang=fi

Kiinteistörekisterin karttaote

Kiinteistörekisterin karttaote pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Karttaotteet haetaan palvelusta kaksivaiheisesti. Ensin pyydetään XML-rajapinnasta tarvittavat tiedot rekisteriyksikön tunnuksella, jonka perusteella palautetaan XML-vastaus, jossa on tarvittavat tiedot PDF -tulosteen linkin muodostamista varten ja linkit PDF -tulosteisiin. Rekisteriyksikön, jolla on yli 19
palstaa, karttaote jaotellaan korkeintaan 20-sivuisiksi tulosteiksi ja lisäksi tarjotaan linkki pelkkään palstakarttaan.

Kiinteistörekisterin karttaotteen voi pyytää vain yhdestä kohteesta (rekisteriyksikkö) kerrallaan.  

 

Kiinteistörekisterin karttaotteen XML-rajapinnan hakuparametrit

 Nimi Arvot Kuvaus
rekisteriyksikko

 kiinteistötunnus

 

 Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

 

 lang FI, SV Parametri lang ei ole pakollinen. Jos parametria ei välitetä pyynnössä, palauttaa palvelu linkin suomenkieliseen
karttaotteeseen. Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen karttaote halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat FI (suomi) ja SV (ruotsi).

 

Kiinteistörekisterin karttaotteen PDF-rajapinnan hakuparametrit

 Nimi Arvot Kuvaus
rekisteriyksikko

 kiinteistötunnus

 

 Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.

 

 lang FI, SV Parametri lang on pakollinen. Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen karttaote halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat FI (suomi) ja SV (ruotsi).
 kopiointilupa käyttäjäkohtainen kopiointilupanumero Parametri kopiointilupa asetetaan XML-rajapinnan toimesta XML-rakenteeseen ja PDF -tulosteiden
linkkeihin. Kopiointilupa on käyttäjäkohtainen kopiointilupanumero, joka asetetaan automaattisesti, jos
käyttäjällä on kopiointilupa, jos käyttäjällä ei ole kopiointilupaa parametrin arvo jätetään tyhjäksi.
 alkusivu   Parametri alkusivu on PDF -tulosteen ensimmäinen sivu, joka asetetaan automaattisesti XMLrajapinnan
toimesta XML-rakenteeseen ja PDF -tulosteiden linkkeihin.
 loppusivu   Parametri loppusivu on PDF -tulosteen viimeinen sivu, joka asetetaan automaattisesti XML-rajapinnan
toimesta XML-rakenteeseen ja PDF -tulosteiden linkkeihin.
 palstalkm   Parametri palstalkm on rekisteriyksikön palstalukumäärä, joka asetetaan automaattisesti XMLrajapinnan
toimesta XML-rakenteeseen ja PDF -tulosteiden linkkeihin.

Esimerkiksi oikeaksi todistettavan kiinteistörekisterin karttaotteen XML-vastaus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/karttaote_oik_tod/xml?rekisteriyksikko=47-874-1-0

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettavan kiinteistörekisterin karttaotteen XML-vastaus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/karttaote/xml?rekisteriyksikko=47-874-1-0

Skeema

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="karttaote">
 <xsd:complexType>
 <xsd:sequence>
  <xsd:element name="rekisteriyksikko" type="xsd:string" />
  <xsd:element name="palstalkm" type="xsd:integer" />
  <!--xsd:element name="oikeaksi_todistettava" type="xsd:boolean" /-->
  <xsd:element name="lang" type="xsd:string" />
  <xsd:element name="kopiointilupa" type="xsd:string" />
  <xsd:element name="linkki" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" >
  <xsd:complexType>
   <xsd:sequence>
   <xsd:element name="url" type="xsd:string" />
   <xsd:element name="alkusivu" type="xsd:integer" />
   <xsd:element name="loppusivu" type="xsd:integer" />
   </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  </xsd:element>
 </xsd:sequence>
 </xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

Lainhuutotodistus

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste voidaan pyytää voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta. Tuloste voidaan pyytää enintään sadasta kohteesta kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
  kiinteistotunnus kiinteistötunnus   Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
  maaraalatunnus määräalatunnus   Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
  kohdetunnus

kiinteistötunnus, 

määräalatunnus, 

  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen lainhuutotodistus halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

 

Esimerkiksi oikeaksi todistettava lainhuutotodistus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/lainhuutotodistus_oik_tod/pdf?kohdetunnus=858-416-3-97&lang=fi

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava lainhuutotodistus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/lainhuutotodistus/pdf?kohdetunnus=858-416-3-97&lang=fi

Esimerkiksi oikeaksi todistettava lainhuutotodistus (vain syntymäaika):

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/lainhuutotodistus_oik_tod_ilman_henkilotunnusta/pdf?kohdetunnus=858-416-3-97&lang=fi

Rasitustodistus

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste voidaan pyytää voimassa olevasta rekisteriyksiköstä, määräalasta, erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta tai kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta erityisestä oikeudesta, jolle on annettu laitostunnus. Tuloste voidaan pyytää enintään sadasta kohteesta kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus   Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
maaraalatunnus määräalatunnus   Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
laitostunnus laitostunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus

kiinteistötunnus, 

määräalatunnus, 

laitostunnus

 Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen rasitustodistus halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

  

Esimerkiksi oikeaksi todistettava rasitustodistus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/rasitustodistus_oik_tod/pdf?kohdetunnus=92-73-9-3&lang=fi

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava rasitustodistus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/rasitustodistus/pdf?kohdetunnus=92-73-9-3&lang=fi

Esimerkiksi oikeaksi todistettava rasitustodistus (vain syntymäaika):

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/rasitustodistus_oik_tod_ilman_henkilotunnusta/pdf?kohdetunnus=92-73-9-3&lang=fi

Vuokraoikeustodistus

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste voidaan pyytää voimassa olevasta kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta erityisestä oikeudesta, jolle on annettu laitostunnus. Tuloste voidaan pyytää enintään sadasta kohteesta kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
laitostunnus laitostunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus laitostunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen vuokraoikeustodistus halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

 

Esimerkiksi oikeaksi todistettava vuokraoikeustodistus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/vuokraoikeustodistus_oik_tod/pdf?kohdetunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava vuokraoikeustodistus:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/vuokraoikeustodistus/pdf?kohdetunnus=858-416-3-101-L1

Esimerkiksi oikeaksi todistettava vuokraoikeustodistus (vain syntymäaika):

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/vuokraoikeustodistus_oik_tod_ilman_henkilotunnusta/pdf?kohdetunnus=858-416-3-101-L1

Muodostumisketju eteenpäin

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste  voidaan pyytää yhdestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).
 leikkauspvm    Päivämäärä muotoa vvvvkkpp.

 

Esimerkiksi:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/muodostumisketju_eteenpain/pdf?kiinteistotunnus=858-416-3-63&lang=fi

Muodostumisketju taaksepäin

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste  voidaan pyytää yhdestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).
 leikkauspvm    Päivämäärä muotoa vvvvkkpp.

 

Esimerkiksi:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/muodostumisketju_taaksepain/pdf?kiinteistotunnus=858-416-3-101&lang=fi

Voimassa olevat muodostuneet

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste  voidaan pyytää yhdestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).
leikkauspvm    Päivämäärä muotoa vvvvkkpp.

 

Esimerkiksi:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/voimassa_olevat_muodostuneet/pdf?kiinteistotunnus=47-874-1-0&lang=fi

Muodostajarekisteriyksiköt ajankohtana

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste  voidaan pyytää yhdestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).
leikkauspvm    Päivämäärä muotoa vvvvkkpp. Parametri on pakollinen.

 

Esimerkiksi:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/muodostajarekisteriyksikot_ajankohtana/pdf?kiinteistotunnus=47-874-1-0&leikkauspvm=19990101&lang=fi

Muodostajaselvitys

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste voidaan pyytää viidestäkymmenestä rekisteriyksiköstä kerrallaan.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna. Kiinteistötunnukset pitää antaa useana eri kiinteistotunnus-parametrina (esim. &kiinteistotunnus=85841600030100&kiinteistotunnus=85841600030101).
lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).
leikkauspvm    Päivämäärä muotoa vvvvkkpp. Parametri on pakollinen.

 

Esimerkiksi:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/muodostajaselvitys/pdf?kiinteistotunnus=47-874-1-0&leikkauspvm=19990101&lang=fi

Omistajien yhteystiedot

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste  voidaan pyytää rekisteriyksiköstä, määräalasta tai erillisenä luovutetusta yhteisalueosuudesta. Tuloste voidaan pyytää enintään sadasta kohteesta kerrallaan. Tulosteella esitetään lainhuudon saajien yhteystiedot.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
kiinteistotunnus kiinteistötunnus   Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
maaraalatunnus määräalatunnus   Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus

kiinteistötunnus, 

määräalatunnus

 Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

  

Esimerkiksi omistajien yhteystiedot:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/yhteystiedot/pdf?kohdetunnus=92-73-9-3&lang=fi

Vuokralaisten yhteystiedot

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Tuloste voidaan pyytää kirjaamisvelvollisuuden piiriin kuuluvasta erityisestä oikeudesta, jolle on annettu laitostunnus. Tuloste voidaan pyytää enintään sadasta kohteesta kerrallaan. Tulosteella esitetään vuokralaisten yhteystiedot.

Hakuparametrit

 Nimi  Arvot Kuvaus
laitostunnus laitostunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
kohdetunnus laitostunnus  Sekä normaalimuoto että väliviivamuoto tuettuna.
 lang  fi, sv-FI Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen tuloste halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

  

Esimerkiksi vuokralaisten yhteystiedot:

https://ktjws.nls.fi/ktjkir/tuloste/yhteystiedot/pdf?kohdetunnus=858-416-3-101-L1&lang=fi

Ote kiinteistötietojärjestelmästä (käyttöoikeusyksikkö)

Tuloste pyydetään palvelusta HTTPS/GET-protokollaan perustuvalla kyselyllä. Kyselyyn sisältyvät parametrit, joiden mukaista tietoa haetaan. Ei-oikeaksi todistettavia otteita voi palvelusta hakea 1-10 käyttöoikeusyksiköstä kerrallaan ja oikeaksi todistettavia otteita yhden kerrallaan.

Jos ote pyydetään useasta käyttöoikeusyksiköstä kerralla, kohdetunnukset voi antaa pilkulla erotettuna tai kohdetunnus-parametrin voi toistaa. 

Hakuparametrit

 Nimi Arvot Kuvaus
 kohdetunnus

 käyttöoikeusyksikkötunnus

 

Käyttöoikeusyksikkötunnus voi olla vanhempaa Y-alkuista muotoa, esimerkiksi Y2004-11427 tai uudempaa kolmeosaista muotoa. Uudempi muoto voidaan esittää kokonaisuudessaan, esimerkiksi 000-2007-K007905 tai lyhennettynä ilman kirjaimen K jälkeisiä nollia, esimerkiksi 000-2007-K7905.

 

 lang  fi, sv-FI Parametri lang ei ole pakollinen. Jos parametria ei välitetä pyynnössä, palauttaa palvelu suomenkielisen kiinteistörekisteriotteen. Parametrilla lang välitetään tieto, minkä kielinen ote halutaan hakea. Mahdollisia kielivaihtoehtoja ovat fi (suomi) ja sv-FI (ruotsi).

 

Esimerkiksi oikeaksi todistettava ote:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/ktjote_oik_tod/kayttooikeusyksikko/pdf?kohdetunnus=000-2007-K007905&lang=fi

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava ote yhdestä käyttöoikeusyksiköstä:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/ktjote/kayttooikeusyksikko/pdf?kohdetunnus=000-2007-K007905&lang=fi

Esimerkiksi ei-oikeaksi todistettava ote useasta käyttöoikeusyksiköstä:

https://ktjws.nls.fi/ktjkii/tuloste/ktjote/kayttooikeusyksikko/pdf?kohdetunnus=000-2007-K007905&kohdetunnus=Y2004-11427&lang=fi

Karttaotteen tulosteet jaotellaan korkeitaan 20-sivuisiksi tulosteiksi, jolloin yhden rekisteriyksikön karttaote voi olla jaettuna usealle eri tulosteelle.

Sovellusversio 14.2.2017

Tiedote 19.1.2017

Sovellusversio 16.2.2016

Tiedote 8.2.2016

Ennakkotiedote 5.11.2015

Sovellusversio 2.3.2015

Tiedote 23.2.2015

Esimerkkitiedostot:

Sovellusversio 1.10.2014

Tiedote 26.9.2014

Tiedote 19.5.2014

Tiedote 7.5.2014

Esimerkkitiedostot:

Kiinteistötietojen tulostepalvelun kytkeytymiseen tai saatavuuteen sekä tietoliikenteeseen liittyvistä virhe-tilanteista palautetaan asiakassovellukselle virheilmoitus HTTP-virhekoodeina. Mm. seuraavat virhekoodit voivat tulla kyseeseen:

Virhekoodi HTTP-tunnus Selitys
400 Bad Request Hakupyyntö tai sen parametrit ovat virheellisiä.
401 Unauthorized Palvelu ei hyväksy asiakassovelluksen välittämää käyttäjätunnistetta.
500 Internal Server Error Pyyntöä käsiteltäessä tapahtunut jokin odottamaton virhetilanne.
503 Service Unavailable Palvelussa on liikaa ruuhkaa tai samalla käyttäjällä on liian monta samanaikaista pyyntöä.

Jos virhetilanne liittyy kiinteistötietojen tulostepalvelusta haettaviin Kiinteistörekisteriote tulosteisiin, esim. haettua rekisteriyksikköä ei löydy, tällöin haun tuloksena palautetaan HTML-sivu HTTP-tunnuksella 200. Sivulla on virheilmoitus suomeksi ja ruotsiksi, ”Virheellinen kiinteistötunnus. Felaktig fastighetsbeteckning.”.

Jos virhetilanne liittyy kiinteistötietojen tulostepalvelusta haettaviin karttaote tulosteisiin, virheellisellä rekisteriyksikön tunnuksella haettaessa XML-rajapinta palauttaa XML-rakenteen, jossa ei ole linkkejä PDF-tulosteisiin. Jos pyynnöstä puuttuu pakollisia parametreja palvelu palauttaa virheen HTTP-tunnuksella 500 ja virheilmoitustekstillä.