Hoppa till huvudinnehåll

"Jag borde ha ansökt om..." Förtydligande lagfart gör det lättare att sköta fastighetens ärenden

Det lönar sig att ansöka om förtydligande lagfart när fastighetens ägare byts ut till exempel vid ägarens död. Vid förtydligande lagfart uppdateras ägaruppgifterna i registret och detta möjliggör exempelvis elektronisk handel. Den ändrade ägaruppgiften måste i vilket fall som helst uppdateras till registret förr eller senare, så det lönar sig att sköta saken i god tid innan man börjar sälja fastigheten. Läs här hur det blev aktuellt för Kirsi Mäkinen.

Kirsi Mäkinen

Kirsi Mäkinen.
Bild:
Kirsi Mäkisen kotialbumi

När jag blev fastighetsägare efter min mormors  död, snurrade allt annat i tankarna än en förtydligande lagfart. Jag hörde om det i förbigående, men eftersom jag inte riktigt insåg vad det betydde, tänkte jag inte längre än så.

Jag studerade saken på Lantmäteriverkets webbplats, där det stod att man inte behöver ansöka om förtydligande lagfart. Det var svårt att motivera sig att göra något som inte är nödvändigt just då. Jag missade det.

 

Vad man än lämnar bakom sig, så hittar man det framför sig

Sedan kom ett ögonblick då vi började reda ut dödsboets ärenden och tillsammans med mina släktingar sålde vi mina far - och morföräldrars  hus. Köpslutet gick bra, men det var inte helt enkelt att ansöka om lagfart när det var fyra oskiftade dödsbon  som sålde.

Med hjälp av den förtydligande lagfarten kan man också försäkra sig om att posten hittar till rätt adress. Att ägaruppgifterna är tidsenliga är till stor nytta för de nya ägarna av fastigheten, när information om exempelvis lantmäteriförrättningar kan hittas utan att det blir komplicerat. Om posten går i dödsboets namn kan den inte nödvändigtvis nå rätt person.

Det tog tid och besvär också från oss säljare innan den nya ägaren kunde registrera sin äganderätt. När jag någon gång vid kaffebordet suckade åt mer upplysta arbetskamrater, blev jag vänligt påmind om att det skulle ha varit tillrådligt att söka förtydligande lagfart. Touché!

När pappersarbetet är i ordning blir livet lättare

Ett av problemen med det nuvarande systemet är att man inte hör talas om möjligheten till förtydligande lagfart när det är aktuellt.  Klokare av egen erfarenhet skulle jag vilja att man uppmuntrade dödsbodelägare att göra det mer kraftfullt - eller till och med gjorde det obligatoriskt.

Det skulle vara mycket tydligare om dödsbodelägarna kunde få reda på det offentligt pålitliga registret. Nu måste samma papper levereras till flera olika instanser flera gånger och det är inte till någons fördel.

Mina egna lagfartsärenden är nu i ordning, detta gäller även det dödsbo som jag fortfarande är delägare i.

Fastigheter
Fastighetsköp

Bloggar