Hoppa till huvudinnehåll

Aktieboken kan överföras till bostadsdatasystemet även under sommaren

Husbolag kan överföra aktieböcker till bostadsdatasystemet även när sommaren är som vackrast. Alla husbolag som är bildade före 2019 ska föra över sin aktiebok till det elektroniska bostadsdatasystemet före utgången av 2023. Trettio procent av aktieböckerna i hela Finland har överförts till bostadstatasystemet.

Neljä nauravaista ihmistä puutalon edessä.
Bild:
Anriika Kauppi/Maanmittauslaitos

Husbolagets disponent eller styrelsens ordförande ansvarar för att överföra aktieboken till bostadsdatasystemet som upprätthålls av Lantmäteriverket. Överföringen görs på https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida. När disponenten eller styrelsens ordförande har fört över husbolagets aktiebok till bostadsdatasystemet, kan delägarna i aktielägenheterna registrera sitt eget aktieinnehav. 

Om överföringen av husbolagets aktiebok inte görs före utgången av året, blir överföringen avgiftsbelagd för husbolagen från ingången av 2024. 

Exemplariskt arbete i överföring av aktiebok i Virmo

Mest har överföringar av aktieböcker hittills gjorts i Virmo i Egentliga Finland. Redan 86,4 procent av husbolagen i Virmo har överförts till bostadsdatasystemet. Aktieböcker har överförts aktivt även i Tervola i Lappland, där 84,6 procent av husbolagen överfört sin aktiebok. På tredje plats kommer Ranua i Lappland, där 83,3 procent av husbolagen överfört sin aktiebok. 

Janne Murtoniemi, direktör vid Lantmäteriverket, uppmuntrar därför husbolagen att sköta överföringen av aktieboken i god tid för att förhindra överbelastning i slutet av året. Sommaren är en bra tid för överföringen. 

– Vi behöver fler kommuner som Virmo, Tervola och Ranua som har aktiva invånare. Man kan bra sköta överföringen också under sommaren, vår kundtjänst hjälper till om det behövs.

I Mellersta Österbotten har överföringen av aktieböcker framskridit långsammast, endast 15,4 procent av husbolagen har överförts till bostadsdatasystemet.  

Stödet för tjänsten för överföring av aktiebok betjänar kunderna hela sommaren.

Mer information

Janne Murtoniemi, direktör, tjänster för ägande av aktielägenheter, Lantmäteriverket, 040 710 8862, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi På semester från den 17 juli 2023.

Länk till disponenten eller husbolagets ordförande: https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida

 

Nyheter och artiklar