Hoppa till huvudinnehåll

Bostadsdatasystemet byggs upp lager för lager

Överföringen av aktieböcker till bostadsdatasystemet samt omvandlingen av aktiebrev i pappersform till elektroniska ägaranteckningar och registreringen av dessa i bostadsdatasystemet är ett arbete som utöver myndigheterna har krävt och fortfarande kräver flera aktörer från olika sektorer. De största ändringarna i vardagen medför bostadsdatasystemet säkerligen för bostadsaktiebolagen och disponenterna samt för banker och fastighetsmäklare. För bostadsägarna märks ändringarna till en början som uppgifter som ska genomföras en gång, och i fortsättningen som smidigare betjäning än hittills.

“Stenfoten” och grunden för all utveckling av bostadsdatasystemet och standardiseringen av information är överföringen av aktieböckerna från bostadsaktiebolagen, för vilket tidsfristen löpte ut i slutet av år 2023. Över 92 % av bostadsaktiebolagen i vårt land genomförde överföringen inom tidsfristen, och övergången till bostadsdatasystemets tidevarv lyckades således väl. Vad innebär detta nya tidevarv för bostadsaktiebolagen?

Överföringen av aktieböckerna till elektronisk form i ett myndighetsregister innebär att bostadsaktiebolagens skyldighet att upprätthålla aktieboken upphör. De elektroniska aktieböckerna skapar en grund för att standardisera andra data som anknyter till bostadsaktiebolag och bostäder, och gör informationen tillgänglig i ett och samma register.

Ett av de viktigaste målen med bostadsdatasystemet är att avstå från aktiebrev på papper och övergå till elektroniska ägaranteckningar. I och med detta uteblir arbetsuppgifter som anknyter till transport och lagring av aktiebrev på papper, och även processen vid bostadsaffärer kan gå fortare. Bostadsköpens beroende av tid och plats förlorar sin betydelse, eftersom fysiska papper inte längre behöver transporteras och man utan dröjsmål får uppgiften om ägaren till en bostad från tjänsten för en myndighet. Detta är en fördel särskilt för bostadsaffärerna och kreditgivningen. I och för sig täcker inte den information som erbjuds i bostadsdatasystemet alla de uppgifter som faller inom skyldigheten att känna kunden, men utgör säkerligen ett steg i rätt riktning, där tillgängligheten till information blir mer automatisk.

Samtidigt som informationen om bostadsaktiebolag och bostäder standardiseras och görs tillgänglig på en plats, kan de data som uppstår utnyttjas för att utveckla tjänsterna. Ett exempel på detta är inskrivningsprocessen för ägarskap och pantsättning som ska digitaliseras, och där målet är att uppnå en så automatisk behandlingsprocess som möjligt. Detta konkretiseras som omedelbara inskrivningar av nya ägare, och medför således aktuella bostadsägaruppgifter samt en smidigare kreditgivning och smidigare bostadsaffärer.

När “stenfoten” står klar, kan byggandet av nya informationslager fortsätta. När utvecklingen framskrider och bostadsaktiebolagens förvaltningsinformation görs till en del av denna helhet blir även bostadsaktiebolagens underhålls- och renoveringsuppgifter samt bolagslåneuppgifter synliga standardiserade uppgifter. 
Bostadsägarens åtkomst till uppgifterna om dennes bostad samt om bostadsaktiebolaget förbättras. Banken får aktuell information om aktieägarens skuldansvar via det Positiva kreditupplysningsregistret, dit uppgifterna överförs från bostadsdatasystemet.  I fortsättningen lagras en heltäckande historia över bolagets renoverings- och underhållsuppgifter på en och samma plats i en enhetlig form.

Bit för bit och lager för lager byggs bostadsdatasystemet upp till ett nytt samhällsregister vars fördelar säkerligen är obestridliga. När den digitala ägaranteckningen ersätter aktiebrevet på papper och även annan information om bostadsaktiebolag och bostäder finns tillgänglig centralt, pålitligt och omedelbart från en och samma plats, är det säkert inte många som kommer att sakna “pappersarbetet” och anskaffningen av information från olika platser. Och även om denna värld inte heller blir klar på en gång, så rör vi oss åtminstone i rätt riktning.
 

Pauliina Heikkilä

Skribenten är ledande expert vid Lantmäteriverket. 

Bostadsdatasystemet
Aktielägenheter

Bloggar