Hoppa till huvudinnehåll

En metod för att observera hotande rymdskrot utvecklades genom samarbete mellan Lantmäteriverket och CSEM

Jordens omloppsbana är full av rymdskrot som hotar att kollidera med våra satelliter och sätta dem ur funktion. Forskarna vid Lantmäteriverket och CSEM utvecklade en metod för att observera mikroskopiska partiklar av rymdskrot för att förhindra framtida kollisioner mellan satelliter och rymdskrot.

På bilden finns FGI:s rymdgoniospektrometerutrustning. Den klara punkten i mitten är ett prov.  Linsen på armen samlar in ljuset i fibern och för det till den gröna spektrometern i förgrunden.
På bilden finns FGI:s rymdgoniospektrometerutrustning. Den klara punkten i mitten är ett prov. Linsen på armen samlar in ljuset i fibern och för det till den gröna spektrometern i förgrunden.
Bild:
Maanmittauslaitos

Satelliterna som kretsar runt jorden skickar oss geografiska data som ständigt behövs bland annat för navigering, räddningsinsatser och finansverksamhet.  Men rymdskrotpartiklar som ilar i omloppsbanan hotar satelliternas funktion. Till och med en liten skrotpartikel på en millimeter kan sätta en satellit ur funktion vid en träff. Det uppskattas att det finns över 100 miljoner skrotdelar på en millimeter på omloppsbanan, och antalet ökar hela tiden.  

Utmaningen hittills har varit att de minsta partiklarna av rymdskrot inte har kunnat mätas eller observeras från jorden för att riskerna med dem skulle kunna bedömas närmare.  

Nu har forskarna vid Lantmäteriverkets Geodatacentral och schweiziska CSEM påvisat att observation är möjlig. Forskarna har framgångsrikt testat den metod de utvecklat i ett projekt som heter COLA (Coincident Laser Sheet Particle Monitoring in Space), där de tar fram en lasermätare för små satelliter för att mäta skrotpartiklar och småmeteoroider.

– Vårt uppdrag var att utarbeta en fysikalisk modell för ljusspridning från partiklar av rymdskrot och små meteoroider. Vi utvecklade ett program för simuleringar och en databas för identifiering av olika partiklar av rymdskrot. Resultaten var goda: mätningen lyckades, berättar chef för forskningsgruppen Jouni Peltoniemi vid Lantmäteriverkets Geodatacentral. 

Forskningsresultaten och det testade konceptet kan utnyttjas och tillämpas i fortsättningen genom att man utvecklar verktyg som bygger på dem för att observera rymdskrot och förhindra kollisioner.  

Geodatacentralens nya laboratorium i Otnäs möjliggör noggrann rymdforskning  

Lantmäteriverkets Geodatacentral flyttade i våras till nya lokaler i Otnäs i Esbo och samtidigt förnyades forskningslaboratoriet för rymdgeodesi. 

– Vårt nya forskningslaboratorium erbjuder utmärkta ramar för exakta mätningar. Tack vare laboratoriet kan vi tillgodose rymdforskningens behov även i framtiden eftersom forskningen inom området ökar, säger Peltoniemi. 

EU är medveten om de hot som rymdskrotet utgör, och forskningen om övervakning och uppföljning av rymdföremål ökar kraftigt. I slutet av förra året anslöt sig Finland genom partnerskapsavtalet till projektet för uppföljning av lägesbilden av närrymden på EU-nivå.  

Finland är trendsättare inom rymdskyddsforskningen även i fortsättningen. Utöver Lantmäteriverket finns det sakkunniga på toppklass även vid Meteorologiska institutet och vid många företag och universitet.  I den internationella utvärderingen som publicerades i februari konstaterades kvaliteten på och genomslaget av den forskning som bedrivs av Lantmäteriverkets Geodatacentral utmärkta.  

Mer information 

Jouni Peltoniemi, docent, FD, chef för forskningsgruppen, 050 465 4953 

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

 

Forskning
Geodatacentralen
Rymden

Nyheter och artiklar