Hoppa till huvudinnehåll

Europeiska länders klimat- och geodata för första gången på samma plattform

Syftet med plattformen Location Europe, som tagits fram vid Lantmäteriverket, är att underlätta utarbetandet av lösningar som i synnerhet stöder energieffektivitet. Det handlar om ett projekt som är av global betydelse, eftersom olika aktörers datamängder för första gången blir tillgängliga via en enda tjänst i ett lättanvänt format. Sitra har valt plattformen till listan De mest intressanta lösningarna inom dataekonomi som publicerades den 12 december.

Visualiseringar från plattformen Location Europe: olika byggnader och vägar.
Sitra har valt Location Europe till listan De mest intressanta lösningarna inom dataekonomi som publicerades i december 2023.

Location Europe är den första plattformen som sammanställer klimat-, statistik- och geodata från olika europeiska länder till en och samma plats.

Den svarar mot ett behov som identifierats i Europeiska unionen: Vi behöver i brådskande ordning verktyg för att slå ihop olika material och göra information bättre tillgänglig för att det ska vara enklare för företag att skapa lösningar som bidrar till den gröna omställningen. Plattformen omfattar information om till exempel byggnaders egenskaper och klimatets genomsnittliga temperaturer.

Det finns säkert många företag i Finland med intresse och kompetens att ta fram lösningar som till exempel förbättrar energieffektiviteten i byggnader. Hittills har man varit tvungen att kombinera data från olika källor, vilket kräver tid och resurser. Location Europe svarar mot detta behov, berättar projektchef Antti Jakobsson

Informationen på plattformen kan granskas i en enhetlig kartvy eller användas via ett gränssnitt. Olika visualiseringar och modelleringar kan bidra till att bättre än för närvarande rikta till exempel energirenoveringar dit de mest behövs.

Affärsverksamhetspotential som överskrider nationsgränser

Location Europe ger fart åt finländska företag även vad gäller utveckling av internationell affärsverksamhet, eftersom det tack vare data som överskrider nationsgränser är möjligt att utvidga affärsverksamheten till utlandet enligt samma mönster. Förutom Finland har Nederländerna, Spanien, Norge och Estland deltagit i att utveckla plattformen. 

Vi behöver samarbete som överskrider nationsgränser för att bygga ett hållbart Europa. Förhoppningsvis kommer plattformen även att bidra till att ge upphov till nya marknader och ny affärsverksamhet. Potentiella mål för tillämpning finns förutom i den byggda miljön även till exempel inom jord- och skogsbruk och logistik, berättar Jakobsson.

Plattformen är för närvarande tillgänglig för testanvändning för företag och offentliga aktörer. Framtagningen av plattformen inleddes inom projektet GeoE3 som finansieras av Europeiska unionen och slutförs i februari. Därefter övergår administrationen av plattformen till Location Innovation Hub. Location Innovation Hub är ett kompetenscentrum som hjälper företag att utveckla sin affärsverksamhet med hjälp av positionsdata. Lantmäteriverkets Geodatacentral samordnar kompetenscentrets verksamhet.

Mer information

Antti Jakobsson, projektchef, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 050 599 4123 (på semester fram till den 17 december)

Lassi Lehto, forskningschef, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, 050 572 1611
 

Geodata
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar