Hoppa till huvudinnehåll

Europeiska rymdorganisationens EarthCARE-satellit skjuts äntligen upp i rymden – kan revolutionera klimatforskningen

Överdirektör Jarkko Koskinen från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket kommer att följa med satellitens uppskjutning i Kalifornien i egenskap av ordförande för Europeiska rymdorganisationen ESA:s programkommitté för fjärranalys. Koskinen har deltagit aktivt i projektet sedan 2008 då ESA undertecknade ett avtal om att bygga satelliten.

Illustrationsbild av EarthCARE-satelliten ovanför ökenlandskapet
Illustrationsbild av EarthCARE-satelliten ovanför ökenlandskapet.
Bild:
ESA/ATG Medialab

Huvudmålet för forskningssatelliten EarthCARE är att förbättra vår förståelse om sambanden mellan moln, aerosoler och strålning som är centrala för jordklotets klimatsystem. Satellitens mål är också att skapa bättre klimatmodeller och noggrannare väderprognoser. Satelliten är ett gemensamt projekt för Europeiska rymdorganisationen ESA och Japanska rymdorganisatonen JAXA.

– Uppskjutningen av denna satellit har förberetts länge och den kommer att ge oss alldeles nya data om klimatförändringens framskridande och effekter. Vi ser speciellt mycket fram emot en bättre förståelse av aerosolernas roll, säger Jarkko Koskinen.

Tills vidare har vi bristande kunskaper om aerosolernas roll i klimatförändringen. Satelliten kan ge viktig ny information om bland annat varför de arktiska områdena värms upp flera gånger snabbare än resten av världen. Om uppskjutningen löper utan problem kan satellitens data användas efter en testnings- och kalibreringsperiod på några månader.

Satelliten innehåller mycket modern teknik, exempelvis en profilerande aerosol-LiDAR, alltså "laserradar", molnradar, multispektrumkamera och en bredbandsradiometer. I dessa sensorer används samma teknik som i den finländska forskningen, men de har optimerats för atmosfärforskning. Satelliten utnyttjar även rymdelektronik från Finland.

Även Finland har finansierat satelliten

Som medlemsland i ESA har även Finland deltagit i finansieringen av denna forskningssatellit. Satelliten ingår i forskningsprogrammet för fjärranalys Future EO som delvis har finansierats av Finland. Satellitprojektet inebär en omfattande finansiell och forskningsmässig satsning och dess budget är cirka 860 miljoner euro. I utbyte förväntas satelliten medföra till och med ett genombrott i klimatforsningen.

Överdirektör Jarkko Koskinen från Geodatacentralen vid Lantmäteriverket har varit i nära kontakt med EarthCARE-projektet från dess början.  Han har varit Finlands delegat i ESA från och med 2001 och ordförande för organisationens programkommitté för fjärranalys sedan 2023. I egenskap av ordförande representerar han ESA:s medlemsländer och följer med satellitens uppskjutning på plats vid militärbasen Vandenberg i USA. Tidigare i sin karriär har Koskinen bland annat varit anställd som forskare vid Förenta staternas federala myndighet för rymdfart NASA.

ESA:s programkommitté för fjärranalys ansvarar för utecklingen av metoder och teknologi för uppföljning av extrema väderfenomen och klimatförändringens effekter med hjälp av satellitbaserad fjärranalys, alltså mätning på ett långt avstånd från objektet.

– Det är en ära att på nära håll få se när något så här betydelsefullt sker. Europa har satsat enormt i forskning som kommer att gynna hela världen, säger Koskinen nöjt.

Det finns alltid risker med uppskjutning av satelliter. Vädret måste vara lämpligt för att man ska kunna göra ett försök till uppskjutning. Dessutom kan olika tekniska fel leda till att uppskjutningen misslyckas. Avsikten är att uppskjutningen ska ske tisdagen den 28 maj klockan 15.20 lokal tid (klockan 1.20 på natten till onsdag finsk tid). Du kan titta på uppskjutningen i ESA:s direktsändning via länken nedan. Sändningen börjar 00.30 finsk tid.

Mera information

Geodatacentralens överdirektör Jarkko Koskinen (bortrest fram till 31.5 asti, frågor kan skickas per e-post under resan), fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, +358 29 531 4799
 

Forskning
Rymden
Information till medierna

Nyheter och artiklar