Hoppa till huvudinnehåll

Från hemliga kartor till en digital tidsålder: Lantmäteri och kartläggning i Finland 390 år

En öppen kartutställning om de intressanta faserna inom lantmäteri och kartläggning anordnas i Böle ämbetshus 22 augusti–30 november 2023.Lantmäteriverket har genomfört utställningen i samarbete med Kartografiska sällskapet i Finland och Chartarum Amici.

Carta Marina
Carta Marina.
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriet i Finland fick sin början 1633, då den första lantmätaren sändes till landet från Sverige. Lantmätarna började kartlägga Finland, och nästan hela landet var kartlagt fram till slutet av 1600-talet. Lantmätarna bidrog också till att få slut på jordtvisterna och minska våldet.

De framlagda kartorna kommer huvudsakligen från Riksarkivet och Lantmäteriverkets arkiv. Även kartor från Nationalbiblioteket och arkiv i Sverige ingår i utställningen. Utställningen omfattar också rariteter.

– En kopia av Olaus Magnus Carta Marina finns framlagd i utställningen. Kartan har två kända ursprungliga exemplar, varav det ena finns i Uppsala och det andra i München. De flesta handritade kartor finns endast i ett exemplar, säger utställningens kurator Antti Jakobsson, överingenjör vid Lantmäteriverket.

Kartors betydelse betonades under krig

Via projekt för militär kartläggning och hemliga kartor leder kartutställningen besökaren till den nutida digitala tidsåldern. Många nuförtiden vardagliga saker, såsom ruttguider och bussars beräknade ankomsttider, är omöjliga utan tillförlitlig geografisk information och noggrann positionering. 

– Utöver Olaus Magnus, som ritade Carta Marina, hade Andreas Bureus ett stort inflytande på kartläggningen av Finland. Den första kartan över Sverige-Finland som baserade sig på vetenskaplig kartläggning genomfördes under ledning av Bureus. Bureus kan betraktas som fader till lantmäteriet i Sverige-Finland, säger Jakobsson.

I början av 1700-talet upphörde lantmäteriverksamheten på grund av stora ofreden, men storskiftet från och med slutet av 1700-talet betydde igen arbete för lantmätarna då landsbygdens struktur förändrades i och med avvecklingen av tegskiftet och omfördelningen av åkrarna. Skogarna fick också privata ägare.

De ständiga krigen betonade kartornas betydelse, och därför blev Finland kartlagt av både Sverige och Ryssland. En lång tid saknades det noggranna kartor särskilt över Norra Finland, men i och med grundkartan fick hela landet en fram till 1975.

– Nu har kartorna blivit digitala och därmed noggrannare. En noggrann positionering börjar vara tillgänglig för alla tack vare satellitpositioneringssystemet Galileo, och laserskanning gör det ännu lättare att producera tredimensionell information, säger Jakobsson.

Uppgifter om utställningen

Adress: Böle ämbetshus (Semaforbron 12, 00520 Helsingfors). Den avgiftsfria utställningen visas både i hallen innanför Restaurang Vire och inne i restaurangen.

Öppettider: vardagar 22 augusti–30 november klockan 9–17.15.

Mer information

Utställningens kurator, överingenjör Antti Jakobsson, 050 599 4123

Världsarvskoordinator (Struves triangelmätningskedja) Ulla Mikkanen, 040 801 1261

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kartor
Geodata

Nyheter och artiklar