Hoppa till huvudinnehåll

Hur får man tillgång till Lantmäteriverkets material som kräver tillstånd?

Lantmäteriverket för många olika register, såsom bostadsdatasystemet, fastighetsregistret, lagfarts- och inteckningsregistret och köpeskillingsregistret. En del av uppgifterna i registren är öppna, men bland dem finns även uppgifter som kräver tillstånd. Hur får man tillgång till dessa uppgifter som kräver tillstånd?

korkeuserot suomi

Användningen av uppgifter som kräver tillstånd förutsätter alltid ett användningstillstånd som kan sökas genom att fylla i en ansökningsblankett. Om du representerar en organisation eller är till exempel ett köpvittne och fortlöpande behöver uppgifter om aktielägenheter och fastigheter för ett visst ändamål, kan du få tillstånd att använda uppgifterna.

När du uppfyller villkoren för beviljande kan du beviljas tillstånd att använda materialen. Materialet får alltid användas endast för det ändamål för vilket tillståndet har beviljats. När användningsbehovet förändras behövs alltid ett nytt tillstånd.

Användningsvillkor gäller även tillståndshavare

- Den som har fått tillstånd får inte lämna ut uppgifter till tredje part, om inte utlämnandet av uppgifterna ingår i det användningsändamål som tillståndet avser, konstaterar Teija Tarvainen, servicechef för Lantmäteriverkets informationstjänster.

I regel måste alltså den tredje part som tar emot uppgifterna också ha tillstånd att behandla uppgifterna. Därför är det inte möjligt att användningsändamålet till exempel är publicering av uppgifter som kräver tillstånd i en webbtjänst. Däremot kan uppgifterna användas inom organisationen som beviljats tillstånd.

- Användningsändamålet ska vara klart vid tidpunkten för ansökan om tillstånd, fortsätter servicechef Teija Tarvainen.

Det går inte att få tillstånd för direktmarknadsföringsändamål. Du kan alltså inte söka nya kunder utifrån personuppgifter som du fått från Lantmäteriverket. Detta förbud mot direktmarknadsföring grundar sig på lag och skyddar personuppgifter.

När koncerner använder uppgifter ska det noteras att varje dotterbolag med eget FO-nummer behöver ett eget tillstånd.

Revisioner av kunder som använder fastighets- och lägenhetsuppgifter inleds under sommaren

I samband med erhållandet av tillstånd att använda fastighets- och lägenhetsuppgifter förbinder sig kunden till att Lantmäteriverket kan kontrollera att förutsättningarna och villkoren för tillståndet uppfylls i kundens lokaler och/eller system. Lantmäteriverket utövar sin inspektionsrätt i enlighet med tillstånd och ovannämnda speciallagar enligt eget gottfinnande.

- Under sommaren och hösten 2023 görs revisioner av kunder som beviljats tillstånd för fastighetsuppgifter. På hösten inleds också en revision av dem som använder lägenhetsuppgifter. Syftet med revisionerna är att säkerställa att de kunder som beviljats tillstånd använder uppgifterna på korrekt sätt och för rätt ändamål, säger Teija Tarvainen.

Också uppfyllandet av andra avtalsförpliktelser som hänför sig till datasäkerhet och dataskydd kontrolleras i samband med detta. Revisionerna genomförs i form av skriftliga kontroller som gör det möjligt att bedöma behovet av inspektioner på plats. Lantmäteriverket kontaktar de organisationer som ska kontrolleras.

 

Läs mer

Överväger du att ansöka om tillstånd? På vår webbplats finns mer information om tillstånd för material och vad tillståndshavaren ska komma ihåg

 

Nyheter och artiklar