Hoppa till huvudinnehåll

Inlärningsdata från AI-utveckling allmänt tillgängliga

Lantmäteriverkets ATMU-projekt (Advanced Technology for National Map Updating), som utvecklar  potentialen för artificiell intelligens i produktionen av geografisk information, har gjort AI-inlärningsdata från projektet allmänt tillgängliga. Detta är unikt: Lantmäteriverket har aldrig tidigare publicerat ett liknande material. Målet med publiceringen är att främja utvecklingen av AI-tillämpningar inom geografisk information. 

Nyggnader i vektorformat ovanpå ortofotot.
På denna exempelbild syns exakta märkta byggnader i vektorformat ovanpå det sanna ortofotot. Bilden är från Helsingfors.
Bild:
Lantmäteriverket

ATMU-projektet har lärt AI att automatiskt identifiera byggnads- och väginformation från flygfoton samt små strömmande vatten från laserskanningsdata. Publicerade inlärningsdata har samlats in från fem typer av områden i olika delar av Finland.  Vissa områden har mer skog medan andra är urbanare miljöer. Materialet kan exempelvis användas i forsknings- och utvecklingsprojekt som vill lära AI att identifiera objekt. 

Högklassiga data stöder utvecklingsarbetet

Brister i kvaliteten och omfattningen av inlärningsdata är ofta en flaskhals i AI-projekt – vare sig det gäller geografisk information eller andra ämnesområden. ATMU-projektet har samlat in ett mångsidigt material för AI-inlärning inklusive s.k. true orto, dvs. flygfoton av objekt rakt ovanifrån utan kamerarelaterad förskjutning. Dessutom tillhandahålls s.k. labels från samma områden – byggnader utmärkta från flygfotodata – som lär AI att identifiera och skilja ut dessa i miljön. Materialet innehåller sammanlagt över 100 sanna ortofoton och deras märkning. 
– Hur bra maskinen lär sig att identifiera objekten beror på kvaliteten och mängden av inlärningsdata. Vi i ATMU-projektet har satsat på att ta fram högklassiga inlärningsdata. Vi hoppas att satsningen hjälper och inspirerar andra forskare och aktörer inom geografisk information att utveckla AI-tillämpningar för samhällets behov, säger projektchef Lingli Zhu från Lantmäteriverkets Geodatacentral.

Säkerheten har bedömts

Data kan laddas ner från Lantmäteriverkets Filtjänst, där true orto och labels finns i PNG-format.
– Vi och försvarsförvaltningen har tillsammans konstaterat att det nu öppet distribuerade materialet inte utgör ett hot mot den övergripande säkerheten. Om någon organisation vill få tillgång till mer omfattande inlärningsdata avtalas leveransen separat.  I sådana fall kan man kontakta mig, tipsar Heli Laaksonen kartverkschef på Lantmäteriverket.

Mer information

  • Mer information om datainnehållet, Lingli Zhu, tfn +358 50 430 1638
  • Mer information om utlämningen av data, Heli Laaksonen, tfn +358 40 098 8243

E-post i formatet fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Läs mer om projektet

Geodata
Laserskanning
Flygfotografering

Nyheter och artiklar